H8.4 ontzuren les 6

H8  Zuren en basen
8.4: ontzuren
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H8  Zuren en basen
8.4: ontzuren

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • terugblik vorige les
 • Uitleg ontzuren, deel 2
 • huiswerk volgende keer

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les
 • leren par 8.4 (blz 127)
 • maken 8.4 opdrachten 2 t/m 9 (blz 111)


Slide 3 - Tekstslide

lesdoel

 • weten welke zuur-basereacties er zijn
 • weten hoe een zuur-basereactie verloopt als de base niet oplost

Slide 4 - Tekstslide

zuur-basereacties
Zoals eerder besproken zijn er drie basische ionen. 
OH- (hydroxide-ion)
O2- (oxide-ion)
CO32- (carbonaat-ion)
Deze basische ionen kunnen H+-ionen binden, uit de oplossing halen. Hierdoor wordt de oplossing ontzuurt.

Slide 5 - Tekstslide

zuur-basereacties
Standaard zuur-basereacties: 
hydroxide-ion:   H+ (aq)  +  OH- (aq) -->  H2O (l)
oxide-ion:          2 H+ (aq)  +  O2-  (aq)  -->  H2O (l)
carbonaat-ion:  2 H+ (aq)  +  CO32- (aq)  -->  H2O (l)  +  CO2 (g)

Slide 6 - Tekstslide

basische ionen vrijmaken
Om de zuur-basereactie snel te laten verlopen moeten de ionen vrij in een oplossing voorkomen. De stoffen dienen liefst goed op te lossen in water. Dus maak je gebruik van 
zure oplossingen, bijv salpeterzuur-oplossing. 
H NO3 (l)  -->  H+ (aq)  +  NO3- (aq)
basische oplossingen, bijv kaliumhydroxide-oplossing
K OH (s)  -->   K+ (aq)  +  OH- (aq)

Slide 7 - Tekstslide

Basische ionen vrijmaken
Basische ionen zijn niet altijd los beschikbaar, soms zijn ze gebonden aan metaal-ionen.  O2- geeft altijd een slecht oplosbaar zout, CO32- en OH- soms.
In dat geval reageert de gehele stof. Het metaal-ion blijft na de reactie in de oplossing achter. Bijv  MgO (s) is slecht oplosbaar:

H+ (aq)  +   MgO (s)  --->   H2O (l)  +  Mg2+ (aq)
voor het opstellen van deze zuur-basereactie doorloop je enkele stappen

Slide 8 - Tekstslide

stappenplan:
 1. Wat is het zure ion?
 2. wat is het basische ion?
 3. schrijf de standaardreactie op
 4. zoek op of de base goed oplost
 5. wanneer base goed oplost, klaar wanneer base slecht oplost, metaalion opnemen in de reactie
 6. maak de verhoudingsforlume van de basische stof kloppend
 7. maak de reactievergelijking  kloppend
zoutzuur reageert met magnesiumoxide
 1.     H+
 2.    O2-
 3.   2 H+ (aq)  +  O2- (aq)  -->  H2O (l)
 4. magnesiumoxide is slecht oplosbaar
 5.  2 H+ (aq) +  Mg2+ O2- (s) --> H2O (l) + Mg2+ (aq)
 6. klopt
 7. klopt

Slide 9 - Tekstslide

stappenplan:
 1. Wat is het zure ion?
 2. wat is het basische ion?
 3. schrijf de standaardreactie op
 4. zoek op of de base goed oplost
 5. wanneer base goed oplost, klaar wanneer base slecht oplost, metaalion opnemen in de reactie
 6. maak de verhoudingsforlume van de basische stof kloppend
 7. maak de reactievergelijking  kloppend
zoutzuur reageert met aluminiummoxide
 1.     H+
 2.    O2-
 3.   2 H+ (aq)  +  O2- (aq)  -->  H2O (l)
 4. aluminiumoxide is slecht oplosbaar
 5.  2 H+ (aq) +   Al3+ O2- (s) --> H2O (l) + Al3+ (aq)
 6. 2 H+ (aq) + (Al3+)2(O2-)3 (s) --> H2O (l) + Al3+ (aq)
 7. 6 H+ (aq) + (Al3+)2(O2-)3 (s) --> 3 H2O (l) +  2 Al3+ (aq)

Slide 10 - Tekstslide

stappenplan:
 1. Wat is het zure ion?
 2. wat is het basische ion?
 3. schrijf de standaard reactie op
 4. zoek op of de base goed oplost
 5. wanneer base goed oplost, klaar wanneer base slecht oplost, metaalion opnemen in de reactie
 6. maak de verhoudingsformule van de basische stof kloppend
 7. maak de reactievergelijking  kloppend
zoutzuur reageert met zinkhydroxide
 1.    H+
 2.   OH-
 3.  H+ (aq)  +  OH- (aq)  -->  H2O (l) 
 4. zinkhydroxide is slecht oplosbaar
 5.   H+ (aq) +   Zn2+ OH- (s) --> H2O (l) +  Zn2+ (aq)
 6.  H+ (aq) +  Zn2+ (OH-)2 (s) -->  H2O (l) + Zn2+ (aq)
 7. 2 H+ (aq) + Zn2+ (OH-)2 (s) --> 2 H2O (l) + Zn2+ (aq)

Slide 11 - Tekstslide

lesdoel gehaald?

 • weten welke zuur-basereacties er zijn
 • weten hoe een zuur-basereactie verloopt als de base niet oplost

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk
 • leren par 8.4 (blz 128/129)
 • maken 8.4 opdrachten 10 t/m 15  (blz 112)

Slide 13 - Tekstslide