Les 2 Thermodynamica vakdidactiek

Vakdidactiek bijeenkomst 2
passend bij de cursus Thermodynamica
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek bijeenkomst 2
passend bij de cursus Thermodynamica

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je van DAT / CAT?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk bespreken les 1: Beschrijf in vijf zinnen hoe jij DAT-CAT in zou zetten in jouw les op
de stage.

Slide 4 - Woordweb

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.

Slide 5 - Tekstslide

Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Inhoud van deze les

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Didactisch coachen
- Hoge verwachtingen;
- Hoe activeer en motiveer ik mijn leerlingen?
- Kenmerken van effectieve feedback;

Slide 14 - Tekstslide

Rollen verdelen
ik --> tijdbewaker
Student 1 --> feedback op de inhoud + bijpassende vraag
Student 2 --> feedback op de aanpak + bijpassende vraag
Student 3 --> feedback op de modus + bijpassende vraag
Student 4 --> feedback op kwaliteiten + bijpassende vraag

Slide 15 - Tekstslide

Spiekbriefje didactisch coachen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Les 1
DAT / CAT door Ignard en Niek

Slide 18 - Tekstslide

Context, taalsteun, interactie

Slide 19 - Tekstslide

Artikel: 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'
Op blz. 9 staat een voorbeeld van een lessenreeks met magneten en allerlei kleine voorwerpen.

Hoe kun je de pijlers context, interactie en taalsteun aan deze stappen koppelen?

Slide 20 - Tekstslide

Context
Interactie
Taalsteun
Concrete contexten
Afstand nemen
Gezamenlijke conclusies
Nieuw taalgebruik
Lezen
Opschrijven

Slide 21 - Sleepvraag

Huiswerk bijeenkomst 3
Iedereen:
Lees het artikel: Bruijn, H. de (2009).
Pak een lesvoorbereiding (van je stage) en geef aan waarin de
pijlers context, interactie en taalsteun zitten. Als een pijler er niet in zit (of weinig), hoe zou je dit dan kunnen toepassen?

Groepje 2: Lesje warmte: Taalsteun

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen
Vakdoelen
Aan het einde van de les:
● Ben je je bewust van de talige component in jouw
lessen;
● Ken je de drie pijlers van Taalgericht vakonderwijs.

Taaldoelen
Aan het einde van de les:
● Kun je aangeven wat de talige component is van de
leerdoelen van jouw lessen;
● Kun je een omschrijving geven en voorbeelden noemen
van elke pijler.Slide 23 - Tekstslide

Wat neem je uit deze tweede bijeenkomst mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video