cross

1.2 in de tijd van ontdekkers en hervormers

In de tijd van ontdekkers en hervormers
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

In de tijd van ontdekkers en hervormers

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Bespreken vragen 1.1

Slide 3 - Open vraag

vraag 5
a - Bij de Magna Carta ging het om vrijheidsrechten, zoals bescherming van personen, en politieke rechten, zoals bevoegdheden om op te reden tegen de overheid.
- Bij de Blijde Inkomst ging het om vrijheidsrechten, zoals bewegingsvrijheid van kooplieden, en politieke rechten, zoals toestemming geven voor oorlog.
b De naam vind ik terecht, want het ging om dezelfde soort vrijheidsrechten en politieke rechten.


Slide 4 - Tekstslide

Vraag 7
a Edelen hadden hun macht over een gebied, zoals Willem over Holland, oorspronkelijk gekregen volgens het feodale systeem dat was ontstaan in de tijd van monniken en ridders. In dat systeem hadden andere mensen dan edelen en geestelijken niet of nauwelijks vrijheidsrechten of politieke rechten.
b Er ontstonden steden die vrijheidsrechten en politieke rechten (stadsrechten) kregen van hun landsheer in ruil voor geld. Deze rechten werden uitgeoefend door de opkomende burgerij die ook profiteerden van de vrijheidsrechten.
c Door de staatsvorming wilden vorsten steeds meer geld van burgers hebben. Om centrale belastingen te kunnen instellen riepen vorsten vanaf de 15e eeuw de Staten-Generaal bijeen, waarin de burgerij als derde stand was vertegenwoordigd. Hierdoor kregen burgers ook inspraak in het staatsbestuur.

Slide 5 - Tekstslide

Vraag 13

a Met 'rooms-koning bij Gods genade' stelde hij dat hij zijn macht van God had gekregen.
b Nee, Willem werd als vijandelijke veroveraar vermoord. De West-Friezen erkenden zijn gezag niet.
c - Bij machtsmisbruik is verzet gerechtvaardigd (met moord door middel van gif als uiterste verzetsmiddel).

Slide 6 - Tekstslide

timer
1:00
Maarten Luther
Filips II
Willem van Oranje
Hertog van Alva
Karel V

Slide 7 - Sleepvraag

A Oprichting Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

B Begin Nederlandse Opstand

C Unie Van Utrecht: gewesten en steden werken samen tegen Spanje.

D Filips stuurt Alva om orde op zaken te stellen

E Filips II wordt afgezworen in het Plakkaat van Verlatinge
A
B
C
D
E

Slide 8 - Sleepvraag

Slide 9 - Tekstslide

Vind je Theodorus Beza een belangrijke persoon uit de Nederlandse geschiedenis? en waarom vind je dat?

Slide 10 - Open vraag

Wanneer is een historisch persoon belangrijk? Bedenk twee argumenten.

Slide 11 - Open vraag

soorten argumenten
Belangrijk voor tijdgenoten→ leven veranderde op één of enkele terreinen​
Belangrijk als aanstichter of oorzaak van grote veranderingen​
Belangrijk als voorbeeld of symbool van ontwikkeling of denkwijze​
Belangrijk voor mensen nu (we hebben er nu nog mee te maken, als voorbeeld, waarschuwing of inspiratiebron)​
Voor veel mensen verandert er wat​
Het gaat om een grote verandering (politiek, economisch, cultureel)

Slide 12 - Tekstslide

Plakkaat van Verlatinge
1581
afzweren vorst Filips II
Republiek der zeven verenigde Nederlanden

Slide 13 - Tekstslide

om welke rechten ging het bij het plakkaat van Verlatinge?

Slide 14 - Open vraag

Lees blz 11 Toen en nu en bron 10 op blz 21 en maak: vr4

Slide 15 - Open vraag

Doorlezen 1.3
maken 2, 3, 10, 12.

Slide 16 - Tekstslide