Hoofdstuk 6: Vergroten en verkleinen

Vergroten en verkleinen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Vergroten en verkleinen

Slide 1 - Tekstslide

Planning les 1
 • Voorkennis testen 
 • Lesdoelen
 • Uitleg en quizvragen
 • Lesdoelen behaald?
 • Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Voorkennis 

Slide 3 - Tekstslide

8,2 km = ... m

Slide 4 - Open vraag

500 cm + 100 m= ... m

Slide 5 - Open vraag


250 dm2  ............ m2

Slide 6 - Open vraag

Doelen les 1
 • Ik ken de begrippen origineel en beeld
 • Ik ken het begrip gelijkvormig en weet wanneer iets gelijkvormig is.
 • Ik kan de vergrotingsfactor berekenen.

Slide 7 - Tekstslide

Origineel en Beeld

Slide 8 - Tekstslide

Vergrotingsfactor
Vergrotingsfactor = lengte beeld : lengte origineel

Mag alleen als het gelijkvormig is.

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld
Rechthoek A'B'C'D' is een vergroting 
van rechthoek ABCD.
Bereken de vergrotingsfactor.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
Rechthoek A'B'C'D' is een vergroting 
van rechthoek ABCD.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. Meet de lengte van het origineel AB.
 2. Meet de lengte van het beeld A'B'.
 3. Gebruik de formule:
Vergrotingsfactor = lengte beeld : lengte origineel

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld
Rechthoek A'B'C'D' is een vergroting 
van rechthoek ABCD.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. AB = 2 cm
 2. A'B'= 3 cm

Slide 12 - Tekstslide

Voorbeeld
Rechthoek A'B'C'D' is een vergroting 
van rechthoek ABCD.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. AB = 2 cm
 2. A'B'= 3 cm

Slide 13 - Tekstslide

Voorbeeld
Rechthoek A'B'C'D' is een vergroting 
van rechthoek ABCD.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1.  AB = 2 cm
 2.  A'B'= 3 cm
 3.  vergrotingsfactor = 3 : 2 = 1,5

Slide 14 - Tekstslide

Wat is de vergrotingsfactor?

Slide 15 - Open vraag

Verkleinen voorbeeld

Slide 16 - Tekstslide

Verkleinen voorbeeld
Figuur A'B'C' is een verkleining
van figuur ABC.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. Meet een lengte van het origineel.
 2. Meet een lengte van het beeld.
 3. Gebruik de formule:
Vergrotingsfactor = lengte beeld : lengte origineel

Slide 17 - Tekstslide

Verkleinen voorbeeld
Figuur A'B'C' is een verkleining
van figuur ABC.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. AC = 3 cm
 2. A'C'= 1,5 cm

Slide 18 - Tekstslide

Verkleinen voorbeeld
Figuur A'B'C' is een verkleining
van figuur ABC.
Bereken de vergrotingsfactor.
 1. AC = 3 cm
 2. A'C'= 1,5 cm
 3. vergrotingsfactor = 1,5 : 3 = 0,5

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Wat is de vergrotingsfactor?

Slide 21 - Open vraag

Doelen les 1
 • Ik ken de begrippen origineel en beeld
 • Ik ken het begrip gelijkvormig en weet wanneer iets gelijkvormig is.
 • Ik kan de vergrotingsfactor berekenen.

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk les 1
 • Maak de voorkennis, als je de eerste 3 quizvragen met moeite kon beantwoorden.
 •  Alle opgaven tot en met 20 (hoofdstuk 6)

Slide 23 - Tekstslide

Planning les 2
 • Herhalen les 1
 • Lesdoelen
 • Uitleg en quizvragen
 • Lesdoelen behaald?
 • Huiswerk 

Slide 24 - Tekstslide

Herhalen les 1

Slide 25 - Tekstslide

Zijn er nog vragen over het huiswerk? Zo ja welke opgave(n)?

Slide 26 - Open vraag

Doelen les 2
 • Ik weet hoe ik gelijkvormige driehoeken moet opschrijven.
 • Ik kan de overeenkomstige hoeken vinden.
 • Ik kan zijden berekenen in gelijkvormige driehoeken.

Slide 27 - Tekstslide

Gelijkvormige driehoeken
∆ABC            ∆DEF

Slide 28 - Tekstslide

Overeenkomstige hoeken
∠K = ∠Q
∠L = ∠R
∠M = ∠P

Slide 29 - Tekstslide

Overeenkomstige hoeken
∠K = ∠Q
∠L = ∠R
∠M = ∠P

∆KLM           ∆QRP

Slide 30 - Tekstslide

Noem 1 ding dat je geleerd hebt deze les.

Slide 31 - Open vraag


Slide 32 - Open vraag