Debat les 1: doel, onderwerp en stelling

Eerst: literatuurproject
- Groepjes regelen?
- Vragen over de oriëntatieopdracht?
- Neem de planning over die in de oriëntatieopdracht staat.
- Ga lezen! Op 9 maart is bespreking 1.

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Eerst: literatuurproject
- Groepjes regelen?
- Vragen over de oriëntatieopdracht?
- Neem de planning over die in de oriëntatieopdracht staat.
- Ga lezen! Op 9 maart is bespreking 1.

Slide 1 - Tekstslide

Het debat

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een debat?

Slide 3 - Open vraag

Wat moet je kunnen?
1. Je eigen standpunt verdedigen + het standpunt van de tegenstander aanvallen.
2. Argumenten ontkrachten of weerleggen
3. Drogredenen benoemen
4. Snel reageren 
5. Kritisch kijken en luisteren

Slide 4 - Tekstslide

Hoe bereid je je voor?
1. Je documenteert je en verzamelt zoveel mogelijk informatie.
2. Je bedenkt goede argumenten en houdt daarbij rekening met de argumenten van de tegenpartij.
3. Je bepaalt de volgorde van je argumenten

Slide 5 - Tekstslide

Onderwerp en stelling
- Je kiest een onderwerp dat groot genoeg is voor een debat.
- Je stelling is controversieel en nodigt uit tot discussie

Tip: kijk eens hier https://www.debatunie.nl/debatstellingen/ 

Slide 6 - Tekstslide

Hoe ziet een debat eruit?
Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in debat over een stelling.
Drie rondes:
1. Openingsronde
2. Verweerronde + vrije ronde
3. Slotbeurt

Slide 7 - Tekstslide

Doel: de jury overtuigen
- Debatteren is een jurysport. Je overtuigt niet elkaar, maar het publiek en de jury


Slide 8 - Tekstslide

Het AUB-model
De argumentatie werk je uit volgens het AUB-model:
A Argument
U Uitleg
B Bijvoorbeeld

Voor uitgebreide uitleg zie de link op SOM.

Slide 9 - Tekstslide

Stelling: Leerlingen die gemiddeld een 7 staan, moeten vrijstelling van lessen
kunnen krijgen.
Maak de uitleg (U) voor het volgende argument tegen de stelling af.
Argument: Een hoog gemiddelde van een leerling komt door hulp van de leraar.
1.Wat gebeurt er als deze leerlingen niet meer naar de les gaan?
2.Waarom is het erg dat dit gebeurt?
3.Waarom is het dus een slecht idee als deze leerlingen vrij krijgen?

Slide 10 - Open vraag

Verzin bij het volgende argument een passend voorbeeld (B) voor de stelling.
Gebruik daarbij je eigen ervaring of fantasie.
Argument: Leerlingen kunnen hun tijd beter besteden
Uitleg:
Als leerlingen vrijstelling krijgen van een vak waar ze goed in zijn, kunnen ze deze
tijd besteden aan een vak waar ze minder goed in zijn.
Zo kunnen ze voor die andere vakken ook hogere cijfers halen.

Slide 11 - Open vraag

Hoe ziet de planning eruit?
- We kijken samen naar SOM
- Volgende les: doorgeven tweetallen, onderwerp en stelling.
- Kies een stelling van deze website: https://www.debatunie.nl/debatstellingen/. Filter op niveau havo/vwo 4, 5 en 6.

Slide 12 - Tekstslide