H1 zinsdelen en woordsoorten

timer
1:00
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

timer
1:00

Slide 1 - Tekstslide

H1 Grammatica
 • Woordsoorten: wederkerig en wederkerende voornaamwoorden
 • Zinsdelen: gezegde en lv bij wederkerende ww.

Slide 2 - Tekstslide

Wederkerige voornaamwoorden (wedig. vnw.)
 • Er is sprake van wederkerigheid (Ik geef iets aan een ander en een ander geeft iets aan mij).
 • Wij geven elkaar cadeaus tijdens sinterklaas. 

 • Elkaar
 • Elkander
 • Mekaar
 • Mekander

Slide 3 - Tekstslide

Benoem een wederkerend werkwoord

Slide 4 - Woordweb

Wederkerende voornaamwoorden (wed. vnw.)
 • Horen bij een wederkerend werkwoord: zich wassen
Ik was me / mezelf
Jij wast je / jezelf
Hij wast zich / zichzelf
Wij wassen ons / onszelf
Jullie wassen je / jezelf
Zij wassen zich / zichzelf
 • Me is een wed. vnw. en geen bez. vnw - me broertje is grammaticaal onjuist. 

Slide 5 - Tekstslide

Verplicht wed. ww.

 • Wed. vnw kun je niet vervangen door iets anders (bijv. de hond). 
 • Ik verslik mede hond
 • Mezelf, zichzelf, onszelf is grammaticaal onjuist


Toevallig wed. ww.

 • Wed. vwn kun je wel vervangen door iets anders.
 • Mezelf, jezelf, 
 • Ik was me / de hond
 •  Mezelf, zichzelf, onszelf is grammaticaal juist. 

Slide 6 - Tekstslide

Pers., bez. of wed. vnw.?
 • Je, me en ons is soms een pers. vnw. en soms een wed. vwn. 
 • Je en ons kunnen pers. vnw. of bez. vnw. zijn. 
 • Vervang je, me of ons het door hij! 
 • Hij / hem: pers. vnw
 • Zijn: bez. vnw.
 • Zich: wed. vnw.


 • Je kunt ook de hond wassen. -> Hij kan ook de hond wassen = pers. vnw.
 • Heb jij je al gewassen? -> Heeft hij zich al gewassen? = wed. vnw. 
 • Je kunt je telefoon altijd opladen in het nieuwe domein. -> Hij kan zijn telefoon altijd opladen in het nieuwe domein. = pers. vnw en bez. vwn. Slide 7 - Tekstslide

Ik schaam me altijd voor mijn broertje.
A
Me = onpers. vnw.
B
Me = wed. vnw.
C
Me = pers. vnw.
D
Me = bez. vnw.

Slide 8 - Quizvraag

Wij lachen altijd naar elkaar.
A
Elkaar = wed. vnw.
B
Elkaar = wedig. vnw.

Slide 9 - Quizvraag

Schaam jij je ook altijd voor JE broertje?
A
JE = pers. vnw.
B
JE = wed. vnw.
C
JE= bez. vnw.
D
JE = onb. vnw.

Slide 10 - Quizvraag

Zich vergissen is een ...
A
verplicht wed. ww.
B
toevallig wed. ww

Slide 11 - Quizvraag

Ik vergiste mezelf bij het bepalen van het woordsoort.
mezelf = grammaticaal onjuist

A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quizvraag

Verplicht of toevallig wederkerend werkwoord?
Zich vermaken
A
Verplicht
B
Toevallig

Slide 13 - Quizvraag

Toevallig wed. ww.

 • Wed. vnw. is het lijdend voorwerp (lv)
 • Zich wassen ( ik was me, jij wast je, jullie wassen je)
 • Me en je (wed. vnw.) zijn het lijdend voorwerp (lv)
Verplicht wed. ww.

 • Wed. vnw. hoort bij het werkwoordelijk gezegd (wg)
 • Zich schamen (ik schaam me, hij schaamt zich, wij schamen ons)
 • Me, zich, ons (wed. vnw) horen bij het wg. 

Slide 14 - Tekstslide

Hij schaamt zich voor zijn nieuwe coupe. 

schamen = verplicht, dus zich hoort bij wg

pv=schaamt 
ow=hij

Wie of wat schaamt hij? X 
wg= schaamt zich

Hij wast zich dagelijks. 
wassen = toevallig, dus zich is het lv  

pv= wast
ow= hij
wg= wast

Wie of wat wast hij? zich

lv= zich 

Slide 15 - Tekstslide

WG of LV?
Lianne bemoeit zich altijd met haar buurman in de les.
A
Zich = WG
B
Zich = LV

Slide 16 - Quizvraag

WG of LV?
Jan kleedt zich altijd netjes aan om op bezoek te gaan bij zijn oma.
A
Zich = WG
B
Zich = LV

Slide 17 - Quizvraag

Groepenverdeling


Appeltje eitje = Rood

Nog een beetje lastig = Wit

Heel erg moeilijk = Blauw

Slide 18 - Tekstslide

Dit ga je doen
Rood = opdracht 5 op pag. 29 in tweetallen in je schrift maken en nakijken, op fluistertoon overleggen. 

Wit= Geheel zelfstandig in stilte: lees de theorie op pag. 28 en maak de sleepvraag  in LessonUp.

Blauw= Doe mee met de docent. 

Slide 19 - Tekstslide

Blauw: samen de zin ontleden
Wij amuseren ons in de pauze met TikTok. 

Slide 20 - Tekstslide

Blauw: samen de zin ontleden
Ik had me deze les heel anders voorgesteld.  

Slide 21 - Tekstslide

schuilhouden 
Verplicht
Toevallig
verspreken
aantrekken
voordoen
vermaken
vertakken

Slide 22 - Sleepvraag