VHT ouders

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen VHT
 • Weet je op welke wijze je contact kunt maken met ouders en een (samenwerkings)relatie op kunt bouwen met ouders
 • Wat zijn effecten en bijdragen van het samenwerken met en het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind? 
 • Ben je je bewust van de leefwereld van kinderen en het feit dat ouders daar een belangrijk onderdeel van zijn

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Op welke manieren/in welke situaties heb je al eens oudercontact gehad? Noem er zoveel mogelijk

Slide 5 - Open vraag

Binnenkring - Buitenkring 
 • Op welke wijze onderhoudt jouw mentor contact met ouders?  
 • Op welke wijze wordt er samengewerkt met ouders? Welke activiteiten?  
 • Wat denk jij dat het belang is van contact en samenwerking van ouders?  


Na iedere ronde mogen twee studenten kort hun bevindingen delen.

Slide 6 - Tekstslide

Voorwaarden voor het functioneren van leraren ten behoeve van een goede relatie met ouders.
 1. Een positieve en onbevooroordeelde houding
 2. Open en transparante communicatie​ 
 3. Het geven van concrete en praktisch bruikbare adviezen 
 4. Frequent contact met de ouders over de voortgang van hun kind, al dan niet met digitale middelen.

Uit; Samenwerken aan leren en opvoeden. Hoofdstuk 2 ‘ Kritische succesfactoren’​  (Bakker et al, 2013) ​

Slide 7 - Tekstslide

positieve effecten op ontwikkeling van kinderen 
 
- gedrag, 
- motivatie,
- sociale competentie,
- relaties tussen leerlingen onderling​ Slide 8 - Tekstslide

Onderwijsondersteunend gedrag van ouders 
ouders kunnen via ouderbetrokkenheid bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind op school door:​
 • Belangstelling te tonen​  
 • Te helpen met plannen van huiswerk​  
 • Een rustige (huiswerk)omgeving te bieden​  
 • Hoge verwachtingen uit te spreken​  
 • Aan te moedigen​  
 • Te helpen bij keuzes maken (onderwerp spreekbeurt, voortgezet onderwijs, enz.)​ 
SCHOOL MOET OUDERS HIERBIJ ONDERSTEUNEN​

Slide 9 - Tekstslide

Welke vormen van ouderparticipatie ken je?

Slide 10 - Open vraag

Wat is het verschil tussen......
....ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie?

Bedenk in tweetallen.

Slide 11 - Tekstslide

Oproep voor een handige ouder​
We zijn op zoek naar (een) handige ouder(s) die de 15 blokken (50x50x50cm) die voor verschillende doeleinden (decors, zitplekken, podium) gebruikt worden, een nieuw verflaagje wil(len) geven. Is er iemand die zijn of haar handen uit de mouwen wil steken om de blokken weer als nieuw te laten lijken? Opgeven kan bij juf .... 

Slide 12 - Tekstslide

Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Dit komt onder andere tot uiting door het helpen bij het huiswerk. Onder ouderbetrokkenheid valt ook de ouderparticipatie, de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Slide 13 - Tekstslide

Ouderparticipatie
​Ouders zijn op de één of andere wijze actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjesdag. Een voorbeeld van formele ouderparticipatie is het zitting nemen in de Medezeggenschapsraad. Ouderparticipatie is een onmisbaar onderdeel van ouderbetrokkenheid.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Ouderbetrokkenheid/Educatief partnerschap​
De gedachte achter educatief partnerschap is dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. 
Zij streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben.
Welke?

Slide 16 - Tekstslide

Betrokkenheid ouders bij school heeft een positief effect op ontwikkeling van kinderen​
Al op jonge leeftijd is er directe invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen. Fantuzze et al. (2004) constateert deze invloed op doorzettingsvermogen, receptieve woordenschat (betekenis van woorden herkennen) en probleemgedrag in de groep. Daarnaast zorgt ouderbetrokkenheid voor het vertonen van positief gedrag door kinderen ten opzichte van volwassenen en leeftijdsgenoten en voor een positieve attitude ten aanzien van leren (McWayne et al., 2004). Hoover-Dempsey en zijn collega's (2005) ondervonden dat ouderbetrokkenheid positief samenhangt met lagere doublurecijfers, minder schooluitval, hogere onderwijsrendementcijfers en meer deelname aan vervolgonderwijs. ​

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht mindmap 
De groep ouders maakt een mindmap op basis van de volgende vragen; 

Tak 1: Welke taken hebben ouders?
Tak 2: wat willen ouders voor hun kind?
Tak 3: Welke mensen zijn er in de omgeving van ouders?
Tak 4: Wat wordt er van ouders verwacht?
Tak 5: Hoe ziet de leefwereld van ouders eruit?
Tak 6: Wat verwachten ouders van school? 

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht mindmap 
De groep kinderen maakt een mindmap op basis van de volgende vragen
Tak 1: Welke taken hebben kinderen?
Tak 2 Wat willen kinderen van hun ouders?
Tak 3 Welke mensen zijn er in de omgeving van kinderen?
Tak 4 Wat wordt er van kinderen verwacht?
Tak 5 Hoe ziet de leefwereld van kinderen eruit?
Tak 6 Wat verwachten kinderen van school? 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

In gesprek in 4-tallen
vraag en vraag door!​
 • Ben je op stage of werk of bij een (sport)club al weleens met ouders in gesprek gegaan? Op welke manier? 
 • Wat is de reden dat je wel/geen contact gezocht hebt met ouders? 
              Wat was het effect van dit contact met deze ouder(s)? 
              Hoe vond je het om contact met ouders te hebben? ​

Slide 21 - Tekstslide

stagekaart

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Hoe ga jij contact maken?​

​Bedenkt drie manieren, die voor jou werken, om met ouders kennis te maken en contact te maken. 

Slide 24 - Tekstslide

Maak de zin af
Als ik bereid ben om open te staan voor een goede samenwerking met ouders dan ……

Slide 25 - Open vraag

Maak af
Wil ik een goede samenwerking met ouders aangaan, dan moet ik eerst nog leren om……

Slide 26 - Open vraag