Математик

Математик
9-р анги
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
DaariimaaBasisschoolGroep 1

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Математик
9-р анги

Slide 1 - Tekstslide

Тойргийн урт
Видео хичээлийг үзэж дараах асуултанд хариулж, даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Пи тооны утга ойролцоогоор хэдтэй тэнцүү вэ?
A
3.4
B
3.14
C
3.41
D
4.14

Slide 4 - Quizvraag

Тойргийн диаметр 12см бол уртыг олно уу?
A
25
B
18.84
C
78.5
D
37.68

Slide 5 - Quizvraag

Тойргийн элемент,
түүний тодорхойлолт,
томьёо

Slide 6 - Woordweb

Гэрийн даалгаврын зургаа
оруулна уу?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Sleepvraag

Хичээлийг хэр ойлгосон бэ?
маш сайн
дунд зэрэг
хангалттай
ойлгосонгүй

Slide 9 - Poll

Амжилт хүсье!

Slide 10 - Tekstslide