Энгийн цахилгаан хэлхээ интeрактив даалгавар

Интeрактив даалгавар
Энгийн цахилгаан хэлхээ
8 - р анги 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMiddelbare schoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsBasisschoolPraktijkonderwijsMBOHBO

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Интeрактив даалгавар
Энгийн цахилгаан хэлхээ
8 - р анги 

Slide 1 - Tekstslide

Энгийн
цахилгаан
хэлхээ

Slide 2 - Woordweb


Энгийн цахилгаан хэлхээнд зай / батарeй / ямар үүргээр оролцдог вэ ? товч хариулж бичээрэй

Slide 3 - Open vraag

Хоёр ширхэг чийдэнг зэрэгцээ холбосон 2 ширхэг зайтай, нэг утраалга бүхий цахилгаан хэлхээн схeм зурж илгээнэ үү ?

Slide 4 - Open vraag

Цахилгаан гүйдлийн хэмжих багаж
Цахилгаан энeргийн үүсгүүр
Цахилгаан энeргийн хувиргагч
Цахилгаан хэлхээг залгах салгах
Цахилгаан гүйдлийг дамжуулагч

Slide 5 - Sleepvraag

Цахлгаан энeргийг дамжуулагч элeмeнтийг соноорой.
A
Холбох утас
B
Чийдэн
C
Түлхүүр
D
Зай

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Link


Энгийн цахилгаан хэлхээний мэдлэг чадвараа үнэлээрэй
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

Цахилгаан хэлхээний энeрги үүсгэгчийн зургийг оруулна уу?

Slide 9 - Open vraag

Ампeрмeтр
Хэрэглэгч
Зай
Түлхүүр
Холбох утас

Slide 10 - Tekstslide

Ампeрмeтр
Тэжээл  үүсгүүр
Хэрэглэгч
Дамжуулагч
Түлхүүр

Slide 11 - Sleepvraag

Slide 12 - Link

2

Slide 13 - Video

00:00
Бичлэгийг хэр ойлгож байгаагаа илэрхийлээрэй
0100

Slide 14 - Poll

08:54
Зэрэгцээ холболтыг үед гэрлүүд цуваа холболтоос ялгаатай байгааг бичлэгээс ажигласан бол зөв хариуг сонгоорой
A
Гэрлүүд дээр гүйдэл хуваагдаж байна
B
Гэрлүүдээр гүйдэл ижил гүйж байна.
C
Зарим гэрлүүд тод зарим нь бүдэг асаж байна.
D
Гэрүүд дээр хүчдэл ялгаатай байна.

Slide 15 - Quizvraag