Biologie tl/h 3.4 Planten

Je kunt dieren indelen op grond van de kenmerken skelet en symmetrie.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van zes stammen van het dierenrijk.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vaatplanten en groenwieren.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van sporenplanten en zaadplanten.

bladzijde 201
Biologie
Vanaf bladzijde 204
Opdracht 1 tot en met 9
Vanaf bladzijde 204
Opdracht 1 tot en met 9
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Je kunt dieren indelen op grond van de kenmerken skelet en symmetrie.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van zes stammen van het dierenrijk.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vaatplanten en groenwieren.
Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van sporenplanten en zaadplanten.

bladzijde 201
Biologie
Vanaf bladzijde 204
Opdracht 1 tot en met 9
Vanaf bladzijde 204
Opdracht 1 tot en met 9

Slide 1 - Tekstslide

Planten

Slide 2 - Tekstslide

Indeling van Planten

Slide 3 - Tekstslide

Vaatplanten
De meeste planten die je kent, 
behoren tot de stam van de 
vaatplanten.
Andere vaatplanten planten 
zich voort met sporen.

Slide 4 - Tekstslide

Organen van een plant
Een plant heeft organen:

- wortels
- stengels
- bladeren
- (niet altijd) bloemen 

Planten behoren tot het 
"Rijk van de planten"
Bloemen?
Niet elke plant heeft bloemen

Slide 5 - Tekstslide

Zaadplanten hebben wortels, stengels, bladeren en bloemen.

Slide 6 - Tekstslide

Zaadplanten
Planten die uit een zaad komen

Slide 7 - Tekstslide

Alle zaadplanten hebben bloemen

Slide 8 - Tekstslide

Zaadplanten
Zaadplanten hebben wortels, stengels, bladeren en bloemen.
Voortplanting vind plaats door middel van zaden. Bij naaktzadige liggen de zaden tussen de schubben van kegels en bij bedektzadige zitten de zaden in vruchten.

Slide 9 - Tekstslide

Sporenplanten
Planten die uit een spore komen
Een spore kun je alleen goed zien onder de microscoop.

Slide 10 - Tekstslide

Sporenplanten
Sporenplanten hebben wortels, stengels en bladeren maar geen bloemen.
Voortplanting door:
  • Sporenhoopjes (varens)
  • Sporendoosjes (mossen)
  • Sporenvormende orgaantjes (paardenstaarten)

Slide 11 - Tekstslide

Mos heeft sporendoosjes

Slide 12 - Tekstslide

Varens
Voortplanting:

Varens vormen sporenhoopjes aan de onderzijde van de bladeren.
Een sporenhoopje is een verzameling sporendoosjes bij elkaar.
De sporen zijn de voortplantingscellen van de sporenplant.
Mannetjesvaren

Slide 13 - Tekstslide

Wieren (algen)
  • Wieren hebben geen wortels, stengels, bladeren en bloemen. 
  • Ze halen mineralen uit het water waarin ze leven. 
  • Wieren planten zich voort door deling.

Slide 14 - Tekstslide

Vleesetende planten:
https://youtu.be/KCW2gN_BYm8

Planten in extreme omstandigheden
Aanpassen om te overleven
https://schooltv.nl/video/planten-in-extreme-omstandigheden-aanpassen-om-te-overleven/


Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video