H1 & H2

Bedrijfseconomie
Meneer Vromans
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Bedrijfseconomie
Meneer Vromans

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Herhaling H1 & H2

Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Het vak bedrijfseconomie
Deze les herhaling H1 & H2 

Volgende week herkansing 


Slide 3 - Tekstslide

Verschil tussen begroten en budgetteren

Slide 4 - Tekstslide

Begroten

Het schatten van ontvangsten en uitgaven voor een komende periode, korte en lange termijn 
Budgetteren

Houdt in dat de plannen van een organisatie in geld worden uitgedrukt en dat de verantwoordelijke functionarissen deze zo moeten en mogen uitvoeren

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

Investeringsbudget
Budget wat de komende periode mag worden geinvesteerd

Aankopen van bedrijfsmiddelen 

Houdt rekening met economische levensduur, prijsontwikkelingen en de verwachten technische ontwikkelingen 

Slide 8 - Tekstslide

Liquiditeitsbudget
Inzicht van de ontvangsten en uitgaven in een periode 

Wat zijn de ontvangsten?

Wat zijn de uitgaven? 

Slide 9 - Tekstslide

Omzetbudget
Omzet die je wilt behalen 

Als bedrijf wil je een zo groot mogelijke omzet maken 


Slide 10 - Tekstslide

Kostenbudget
Overzicht van de kosten die in een periode gemaakt mogen worden 
Vast budget: vast bedrag waar je niet overheen mag gaan bijv 4.500 euro

Variabel budget:  Percentage van de omzet, kan dus verschillen 

Gemend budget:  Combinatie van variabel en vast 

Flexibel budget: budget wordt altijd aan het begin vastgesteld en wijkt af

Slide 11 - Tekstslide

Exploitatiebudget
omzetbudget + kostenbudget samen 

Goedgekeurde begroting met opbrengsten en kosten 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Wat is gewaardeerd loon?

Slide 23 - Woordweb

Gewaardeerd loon

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Wat is eigen vermogen?

Slide 28 - Woordweb

Slide 29 - Tekstslide

Gewaardeerde interest
Ondernemer brengt geld in de zaak = Eigen vermogen 

Je kon dit geld ook op de bank zetten voor rente = Gewaardeerde interest

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide