Pronouns: personal & possessive review - 7 sep


Pronouns
Voornaamwoorden
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


Pronouns
Voornaamwoorden

Slide 1 - Tekstslide

What pronouns do you know?

Slide 2 - Woordweb

Demonstrative (aanwijzende) pronouns
Personal (persoonlijke) pronouns

onderwerp / subject
1. Ik        =       1. I
2. Jij       =      2. You
3. Hij      =      3. He
4. Zij       =     4. She
5. Het      =    5. It
6. Wij       =   6. We
7. Jullie    =   7. You
8. Zij         =   8. They
voorwerp / object
1. Mij/me  = Me
2. Jou  =  You
3. Hem  =  Him
4. Haar  =  Her
5. Het  =  It
6. Ons  =  Us
7. Jullie  =  You
8. Hen  =  Them

Slide 3 - Tekstslide

Exercise 1
Choose the correct personal pronoun

Slide 4 - Tekstslide

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
Susan
A
he
B
we
C
you
D
she

Slide 5 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
dog
A
he
B
it
C
you
D
I

Slide 6 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my friends and I
A
I
B
they
C
we
D
you

Slide 7 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my teachers
A
you
B
we
C
I
D
they

Slide 8 - Quizvraag

This is Jonah, (wij) like (hem) a lot.
A
we, him
B
they, her
C
us, he
D
we, he

Slide 9 - Quizvraag

What do (jullie) want from (ons)?
A
she, we
B
they, us
C
you, us
D
they, you

Slide 10 - Quizvraag

This is Karin, (zij) likes football.
A
they
B
she
C
her
D
he

Slide 11 - Quizvraag

Do you see those two boys? (Zij) are up to no good.
A
she
B
they
C
him
D
them

Slide 12 - Quizvraag

(hij) gave (haar) a pretty flower.
A
him, her
B
he, she
C
he, her
D
him, she

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Possessive (bezittelijke) pronouns
'Zonder van'
1. Mijn  =  My
2. Jouw  =  Your
3. Zijn  =  His
4. Haar  =  Her
5. zijn/haar (ding)  =  Its
6. Ons/onze  =  Our
7. Jullie  =  Your
8. Hun  =  Their
'Met van'
1. van mij =  mine
2. van jou  =  yours
3. van hem  =  his
4. van haar  =  hers
5. van het  =  its
6. van ons  =  ours
7. van jullie  =  yours
8. van hen  =  theirs

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Exercise 2
Choose the correct possessive pronoun

Slide 19 - Tekstslide

This is (mijn) bike, it is (van mij)
A
mine, my
B
my, my
C
mine, mine
D
my, mine

Slide 20 - Quizvraag

See that dog? (zijn/haar) tail is long.
A
his
B
her
C
its
D
it's

Slide 21 - Quizvraag

(Onze) mother gave (haar) friend a car.
A
us, hair
B
our, her
C
ours, hers
D
our, hers

Slide 22 - Quizvraag

(hun) train is late.
A
they
B
them
C
theirs
D
their

Slide 23 - Quizvraag

Is that car there (van hen)?
A
of them
B
theirs
C
their
D
they

Slide 24 - Quizvraag

Exercise 3
Fill in the missing words.
Type the whole sentence.

Slide 25 - Tekstslide

(wij) like (onze) English teacher.

Slide 26 - Open vraag

(Hij) gave (zijn) mother a kiss.

Slide 27 - Open vraag

(Zij) is a very nice girl. (Haar) friends are not so nice.

Slide 28 - Open vraag

Do you have (mijn) bike? No, I have (van hen).

Slide 29 - Open vraag

(Onze) dog gave us (zijn) stick.

Slide 30 - Open vraag

Exercise 4
Now make your own sentences using the given words. Make 1 sentence per word. (Maak 1 zin per woord)

Slide 31 - Tekstslide

1. Them
2. She
3. Its
4. His

Slide 32 - Open vraag

She has a book.
It is ___ book.
A
her
B
his
C
she
D
its

Slide 33 - Quizvraag

We are called Smith.
____ last name is Smith.
A
we
B
us
C
your
D
our

Slide 34 - Quizvraag

The cat has a collar.
____ collar is the colour red.
A
her
B
his
C
its
D
our

Slide 35 - Quizvraag

Susan and Mike are twins.
____ birthday is in May
A
they
B
their
C
her
D
his

Slide 36 - Quizvraag

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Well done!


Slide 39 - Tekstslide