How to write an email

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Learning goals
- You know how to write an email
- You know how to start an email
- You know what to write in your email
- You know what to write in the subject
- You know how to end the email

Slide 2 - Tekstslide

Write down what you know about writing an email.

Slide 3 - Woordweb

Je wil een mailtje sturen naar je neef, in welke volgorde zet je de onderdelen?
Subject: My school
Dear Steven,
Thank you for your e-mail, it was nice to hear from you.
I go to school in Amersfoort now, I really like it there. Where do you go to school?
I would love to hear from you soon.
Kind regards,

Rens

Slide 4 - Sleepvraag

How would you greet someone? Drag the greetings to the right spot.
- Someone you know well, a friend or family member

- Someone you don't know well, a teacher or your boss

- Someone you don't know the name of
Dear Daniel
Dear Mr Johnson
Dear Sir/Madam

Slide 5 - Sleepvraag

Parts of an e-mail
(- Subject, onderwerp, waar mail je over?)
- Greeting, begroet degene die je een mail stuurt
- Reason, de reden dat je mailt
- Main text, de boodschap van je mail
- Closing, wat verwacht je van degene die je mailt?
- Greeting, sluit je mail weer af met een groet.

Slide 6 - Tekstslide

Reason for writing
- You are reacting to an e-mail you got from someone
- You want to know how someone is doing
- you want information on something
- etc.

Waarom schrijf je?

Slide 7 - Tekstslide

Main text
Write your message to the reader
- Write down what you want to say, make a new paragraph with each thing you talk about.
- Always skip a line between paragraphs to make it nicer to read!

Wat wil je vertellen?

Slide 8 - Tekstslide

Closing
Write down what you expect from the reader:
- I hope to hear from you soon
- I would like you to hand this in on monday
- Tell me if you're available Saturday

Wat verwacht je nu van de lezer?

Slide 9 - Tekstslide

Final greeting
Finish your letter with another greeting:

Formal (to someone you don't know well)
With kind regards, Yours sincerely, Yours faithfully

Informal (to someone close, like friends or family)
Bye, Cheers, Best wishes

Slide 10 - Tekstslide

What do you already know about formal and informal writing?

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Informal
Slang
Figures of speech, Personal tone
Simple language
, short sentences 
Informal style
Contractions  are allowed
(You're, it's)
Emotion/Expressing feelings

Slide 13 - Tekstslide

Formal
Informal
A relative
A client
Your friend from school
Your boss

Slide 14 - Sleepvraag

I am looking forward to your reply
A
Formal
B
Informal

Slide 15 - Quizvraag

I hope you'll feel better soon
A
Formal
B
Informal

Slide 16 - Quizvraag

We visited Paris and I loved it!
A
Formal
B
Informal

Slide 17 - Quizvraag

I consider myself a team player
A
Formal
B
Informal

Slide 18 - Quizvraag

I hope to hear from you soon.
A
Formal
B
Informal

Slide 19 - Quizvraag

How are your parents doing?
A
Formal
B
Informal

Slide 20 - Quizvraag

Please contact me at 0115 753 8821
A
Formal
B
Informal

Slide 21 - Quizvraag

Talk to you later!
A
Formal
B
Informal

Slide 22 - Quizvraag

Formal
Complex
Longer sentences
Explain your points

Formal style
No contractions (such as you're)
No slang

No personal style
No or hardly any emotions/feelings
Objective

Slide 23 - Tekstslide

Informal
Slang
Figures of speech, Personal tone
Simple language , short sentences
Informal style
Contractions are allowed (You're, it's)
Emotion/Expressing feelings

Slide 24 - Tekstslide

Formal
Informal
A relative
A client
Your friend from school
Your boss

Slide 25 - Sleepvraag

Wat weet je al over formeel en informeel?

Slide 26 - Open vraag

Formal
Complex
Longer sentences
Explain your points
Formal style
No contractions (such as you're)
No slang
No personal style
No or hardly any emotions/feelings
Objective

Slide 27 - Tekstslide

Informal
Slang
Figures of speech, Personal tone
Simple language , short sentences
Informal style
Contractions are allowed (You're, it's)
Emotion/Expressing feelings

Slide 28 - Tekstslide

Birthday card
Je gaat een e-mail schrijven naar een vriend. Zorg ervoor dat de volgende informatie in je kaart voorkomt.
Hij/zij(verzin een naam) viert 12 mei zijn verjaardag. Hij/zij is je beste vriend en je kent hem/haar al jaren. Hij/zij geeft geschiedenis aan basisschool kinderen. Zet in de kaart wat jij van dit beroep vindt en waarom. Hij/zij woont momenteel in Amsterdam maar je hoopt dat hij/zij snel weer in de buurt komt wonen zodat jullie elkaar vaker kunnen zien. Geef aan welke activiteiten je graag weer met hem/haar zou willen doen.

Slide 29 - Tekstslide