Speciaal onderwijs

Onderwijs in Nederland
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Onderwijs in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
(voortgezet) speciaal onderwijs?

Slide 2 - Open vraag

 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 3 - Tekstslide

Opdracht speciaal (basis)onderwijs
We maken 5 groepen.
Elke groep krijgt een onderwerp waar je informatie over opzoekt: 
- Speciaal onderwijs
- Cluster 1
-Cluster 2
- Cluster 3
- Cluster 4

Slide 4 - Tekstslide

Zoek informatie op en schrijf dit op het vel.
Zoek naar:
- Welke kinderen gaan naar die school?
- Welke kenmerken heeft dit onderwijs?
- Welke hulpmiddelen worden ingezet op school en in de klas?
- Welke uitdagingen zijn er in het onderwijzen van deze kinderen? 
- Welke kwaliteiten moet je bezitten om op deze school te werken?
timer
15:00

Slide 5 - Tekstslide

Speeddaten

Ga als groepje tegenover een ander groepje zitten.
Elke groepje heeft 2 minuten om informatie te delen over hun onderwerp.
Na 2 minuten is het andere groepje aan de beurt.
Daarna schuif je door naar het volgende groepje.
timer
2:00

Slide 6 - Tekstslide

Afsluiting
Wat heb je geleerd?
Welke informatie is je het meest bijgebleven?
Welke vragen heb je nog?

Schrijf dit op en lever in.


timer
2:00

Slide 7 - Tekstslide

Denk je erover om in het
speciaal onderwijs/opvang te gaan stagelopen?
Jazeker!
Misschien..
Echt niet.
Nog geen idee

Slide 8 - Poll

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

(Voortgezet) Speciaal onderwijs             
 • Leerlingen met een stoornis, ziekte of beperking

 • Geen passend speciaal basisonderwijs (sbo), leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs

 • Van SO naar VSO vanaf 12 tot maximaal 20 jaar

 • Indicatie nodig

Slide 11 - Tekstslide


                            Clusters
1
blinde, slechtziende kinderen
2
dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis
3
motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
4
kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Slide 12 - Tekstslide

Hoeveel leerlingen zitten in Nederland op het speciaal onderwijs?
A
265
B
3.700
C
70.000
D
200.000

Slide 13 - Quizvraag

Cijfers
2019
2020
Totaal aantal leerlingen (V)SO
69.821
70.201
Cluster 1
584
587
Cluster 2
8273
8300
Cluster 3 en 4
60.964
61.314
Aantal scholen
265

Slide 14 - Tekstslide

Cluster 4        
ADHD
Dyslexie
Thuiszitter
Autisme
Angsten
Thuiszitter
Autisme
Tics
Hoogbegaafd
Boosheid
Depressie
PTSS
Ouder/kind
problematiek
Leerlingen met diverse problematieken

Slide 15 - Tekstslide

Cluster 4          
Aanpakker
Handig
Behulpzaam
Kans op werk
Dierenvriend
Creatief
Hobbykok
Zelfstandig               wonen
Goed met              computers
Uitdaging
Vervolg-                  opleiding


Humor
Muzikaal
Kans op 
 dagbesteding 

Leerlingen met diverse kwaliteiten

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Uitstroom profielen

 • Arbeidsmarkt

 • Vervolgonderwijs

 • Dagbesteding 

Slide 18 - TekstslideIn de praktijk...

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Leerlingen maken vorderingen in (hele) kleine stapjes.
Leerlingen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig.
Voordeel
Uitdaging
Kans
Nadeel
Beperking
Risico
Je werkt nauw samen met collega's en hulpverlening.
De klassen zijn kleiner dan in regulier onderwijs. 
Je benadert leerlingen positief, ondanks verschillend gedrag.
Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn kwetsbaar.
Je begeleidt leerlingen één-op-één of in kleine groepjes. 
Leerlingen hebben diverse achtergronden en gedrags-problemen.

Slide 21 - Sleepvraag

Passend onderwijs betekent dat je aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Je kunt niet van alle leerlingen hetzelfde eindresultaat verwachten.

Slide 22 - Tekstslide