BEELDVERHAAL 3 les 1: vertelling in film

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Les 1: Film en verhaal De eerste les gaat over verhalen. De leerlingen onderzoeken wat een verhaal is, hoe verhalen verteld kunnen worden en leren over een verhaallijn. Aan de hand van een animatie film leren ze dat een verhaallijn bestaat uit een begin, midden en einde. Tijdens de doe-opdracht gaan ze hier zelfstandig mee aan de slag en mogen hun eigen verhaal maken.

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introduceer het lesprogramma. 

Met de lessen van BEELDVERHAAL gaan we van alles leren over film, we gaan kijken naar films én we gaan zelf film maken. Er zijn vijf lessen en vandaag is de eerste les. In deze les gaan we het hebben over het filmverhaal. Jullie gaan leren hoe films verhalen verbeelden. 

Slide 2 - Video

Trailer BEELDVERHAAL
Let op: zet het geluid aan in Vimeo

Deel 3 les 1: Filmverhaal
Verhalen
1
Korte film
2
Opdracht: Verhaal
3

Slide 3 - Tekstslide

Film en verhaal

De lessen van BEELDVERHAAL 3 hebben een vaste opbouw. Eerst introduceren we het thema. Vervolgens kijken we een korte film en eindigen met een maakopdracht. Deze les gaat over verhalen. Vaak zit er een bepaalde structuur in verhalen met een duidelijk begin, midden en einde. Aan de hand van de film onderzoeken we deze structuur en verzinnen we een verhaal.

wordt jullie wel een verhaaltjes verteld?
Op wat voor manieren worden verhaaltjes verteld?
verzinnen jullie zelf wel eens verhalen? en wat gebeurt er in die verhalen?

Slide 4 - Tekstslide

(Deze slide is om de voorkennis van kinderen over 'verhalen' aan te spreken en na te denken wat een verhaal eigenlijk is.)

Films laten bijna altijd een verhaal zien. Bekende verhalen zijn bijvoorbeeld sprookjes of verhalen waarin een slechterik verslagen wordt.

Vragen
(klik op het vraagteken) Wordt aan jullie wel eens verhaaltje verteld? Ja? Wat is je lievelingsverhaal? (Ieder antwoord is goed)

(klik op het vraagteken) Op welke manier kunnen verhalen worden verteld?
In een boek, stripverhaal, film, mondeling etc.

(klik op het vraagteken) Verzinnen jullie zelf wel eens verhalen en wat gebeurt er in die verhalen? (Alles is goed, misschien hebben de kinderen zelf al een begin-midden-einde-structuur in de manier waarop ze het verhaal vertellen.

Begin
Midden
Eind
Verhaalstructuur
Wat wil je weten als het verhaal begint?
Wat gebeurd er in het midden?
Hoe lopen verhalen af?

Slide 5 - Tekstslide

Verhaalstructuur

Een verhaal wordt vaak in een bepaalde volgorde verteld, zodat de kijker of luisteraar het goed kan volgen. Deze volgorde kan je opdelen in een begin, midden en einde.

Begin
Wat zouden we willen weten als het verhaal begint?
Over wie het gaat en waar het zich afspeelt, bijvoorbeeld: er was eens een prinses in een groot kasteel.

Midden
Hebben jullie een idee wat er in het midden van het verhaal wordt verteld?
Dan gebeuren er dingen waardoor het spannend wordt, er ontstaat vaak een ‘probleem’, iets wat moet worden opgelost.

Einde
Het einde betekent dat het verhaal afloopt. Hoe loopt het verhaal af? Het probleem is misschien opgelost of er is een open einde.

Slide 6 - Video

Spel: Stop de video!

Leg aan de leerlingen uit dat jullie een spel gaan doen: de video wordt gestart en zij moeten goed kijken wanneer ze denken dat het begin of midden is geweest. Dan stopt de video en wordt gecontroleerd of dat echt zo is.

Opdracht 1: Zoek naar het begin: over wie/wat en waar gaat het?
Je kijkt aandachtig naar de film. Als je denkt te weten over wie of wat het gaat, waar het zich afspeelt, mag je je vinger opsteken.

Opdracht 2: Zoek het middenstuk.
Het middenstuk is het gedeelte tot aan het probleem. Let nu heel goed op en steek je vinger op als je denkt te snappen wat de gebeurtenissen zijn en wat het probleem is.

Opdracht 3: Het einde.
Nu kijken we tot het einde. Wat vonden jullie van het einde?

Begin
Midden
Eind
Wat vonden jullie van de film?
Kan iemand het verhaal vertellen in de stapjes begin, midden en eind?
wie /waar 
"Probleem"
goed / slecht

Slide 7 - Tekstslide

Reflectie

Vraag: Wat vonden jullie van de film?
Alle antwoorden zijn goed.

Vraag: Kan iemand het verhaal vertellen in de stapjes begin, midden, einde?

Begin: over wie gaat het en waar speelt het zich af?
Midden: wat gebeurt er en wat voor probleem ontstaat er?
Einde: hoe loopt het verhaal af? Wordt het probleem opgelost of niet (open einde)?

Slide 8 - Video

Jullie kunnen de film nog een keer kijken als daar behoefte aan is. Zo kun je nog een keer het verhaal met de verhaalstructuur doornemen. Verzin eventueel een nieuw verhaal over de hond en zijn staart.

Verzin een nieuw verhaal
 over de hond & zijn staart.

Slide 9 - Tekstslide

Maakopdracht

Verzin een nieuw verhaal over de hond en zijn staart

Uitleg volgende slide

Slide 10 - Tekstslide

Maakopdracht 

Materiaal:
-Werkblad BEELDVERHAAL 3 les 1
-Potloden/kleurpotloden

De leerlingen gaan in groepjes van 4 een nieuw verhaal verzinnen volgens de structuur begin, midden, einde. Het begin is voor ieder groepje hetzelfde: Er waren eens een hond en zijn staart. Ze waren hele goede vrienden. 

Het middenstuk mogen ze zelf verzinnen met behulp van de volgende zinnen: Ze waren in het /de ..... Tot dat....

Ook het einde mogen ze zelf bedenken, met behulp van de zin Maar toen....

Op het werkblad kunnen ze in de witte vakken tekenen wat er gebeurt. Als ze kunnen schrijven mogen ze het erbij schrijven. De leerkracht kan hier eventueel bij helpen.
Hebben jullie iets geleerd over verhalen vertellen?
Hoe vonden jullie het om je eigen verhaal te verzinnen?

Slide 11 - Tekstslide

Reflectie op verhaalstructuur

Vraag: Hoe vonden jullie het om je eigen verhaal te verzinnen? Alle antwoorden zijn goed. 
Vraag: Hebben jullie iets geleerd over het vertellen van een verhaal? Snappen jullie begin-midden-einde? 

Tot de volgende keer...

Slide 12 - Tekstslide

De volgende keer in BEELDVERHAAL gaan we de verhalen die zijn gemaakt vertellen via een schaduwspel! Dat is een soort poppenkast met licht en schaduw. Heel vroeger vertelden mensen al zo verhalen.