De veerconstante

De veerconstante
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 2,3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De veerconstante

Slide 1 - Tekstslide

Je kent het verschil tussen elastische en plastische vervormingen
Je kan de veerconstante uitrekenen
Je weet hoe je een tabel moet gebruiken 
Je weet hoe je een grafiek moet tekenen.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

De veerconstante
De veerconstante beschrijft de lineaire relatie tussen stress en spanning 
binnen het elastische gebied.

Het beschrijft de relatie tussen de 
kracht die op een veer werkt en de daaraan gerelateerde uitrekking van deze veer extension of this spring. 

Slide 5 - Tekstslide

De veerconstante beschrijft de relatie tussen de werkende kracht op een veer en de corresponderende uitrekking van deze veer (zolang de veer tenminste kan terugkeren in zijn oude vorm).
Niet elke veer is gelijk, sommigen zijn stijver dan anderen. Een stijfe veer heeft meer kracht nodig om hetzelfde aantal centimeters uit te rekken. 
De veerconstante van een stijfe veer is daarom veel groter dan de veerconstante van een soepele veer.
C=UF
De veerconstante (C)
F=CU
Formula
Symbolen:
F = Kracht [N]
U = Uitrekking [cm]
C = De veerconstante [N/cm] 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Tekstslide

 1. Schrijf een titel
 2. Schrijf op wat je gaat onderzoeken
 3. Maak een tabel
 4. Gebruik je gegevens uit de tabel om een grafiek te tekenen
 5. Bepal/ bereken de veerconstante
 6. Eindig met een conclusie over het verband tussen kracht en uitrekking voor zowel de veer als het elastiekje
Schrift notities

Slide 12 - Tekstslide

1: Belasten van een veer
Klopt de theorie dat er een rechtevenredig verband is tussen de kracht en de uitrekking van de veer?

Maak de opstelling zoals in de volgende slide staat aangegeven.
 1.  Noteer de positie van de onderkant van de veer
 2. Plaats een, twee, drie gewichtjes onderaan de veer en noteet daarn het aantal massa stukjes, de kracht en de uitrekking in een tabel.
 3. Maak een grafiek van je metingen
 4. Optioneel: verbind twee identieke veren serieel of parallel met elkaar

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

aantal massa stukjes
#
massa in gram (g)
zwaarte
kracht 
(N)
uitrekking ten opzichte van de startpositie (cm)
0
0
0
0
1
50
2
3
4
5

Slide 15 - Tekstslide

Grafiek
U (cm)
het aantal massastukjes
of gebruik de kracht (N)
m = 50 gram = 0,05 kg

F = m.g = 0,05 kg . 10 N/kg
F = 0, 5 N per massastukje

Slide 16 - Tekstslide

Dus

 1. We gaan onderzoeken of de theorie klopt.
  Is er een lineair verband tussen de kracht die werkt op de veer en zijn uitrekking.

 2. We controleren of dat ook het geval is als we een elastiekje gebruiken in plaats van een metalen veer.

 3. Daarna kan je eventueel nog twee dezelfde veren onder elkaar hangen om te kijken wat er dan gebeurt....


Slide 17 - Tekstslide

UPLOAD je grafiek(en) hier
voor zowel de veer als het elastiekje
(maak wel duidelijk waarbij de grafiek hoort)

Slide 18 - Open vraag

1: Building & calibrating a dynamometer
Imagine: a factory that makes measuring instruments is going to launch a new model of dynamometer that allows forces to be measured accurately. A helical spring has been chosen for the new meter. Your job is to complete the design by adding an accurate and easily readable graduated scale.

Purpose
You will be making a graduated scale 
that meets certain requirements. 

requirements
 • The range of measurement of the dynamometer must be at least 0 N to 1 N.
 • The distance between the marks on the graduated scale must represent no more than 0.1 N. 
 • The dynamometer must be at least as accurate as an ‘ordinary’ dynamometer. 

Slide 19 - Tekstslide

Notebook notes
Explain how you are going to calibrate the dynamometer. 
Make a note of the practical equipment you will need.
Construct the dynamometer and give it a graduated schale
Explain how you carried out the test
Make improvements, adjust your scale if necessary

If you have to write up a report of this experiment, include:
a a photo of the setup, including the calibrated graduated scale;
b how you made the graduated scale;
c the various ways in which you tested the graduated scale;
d your conclusions: how accurate is the dynamometer?


Slide 20 - Tekstslide