Les 1 VVE

VVE Les 1
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

VVE Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud van de les
VVE
SLO-doelen
video opdracht
SLO-spel

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je
aan als we het hebben
over VVE ?

Slide 3 - Woordweb

VVE
 1. Wat is VVE?
 2. Waarom wordt het op de kinderopvang ingezet?
 3. Wie geeft de VVE-indicatie af?

* Eerst geef je zelfstandig antwoord op drie bovenstaande vragen (zonder internet), vervolgens vergelijk je antwoorden met je buurvrouw en tot slot bespreken we het klassikaal. 

Slide 4 - Tekstslide

Wat is VVE ? 
 • Voorschoolse educatie kom je tegen in de kinderopvang, vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. 
 • Het doel van VVE is om kinderen een goede start te geven op de basisschool.

Slide 5 - Tekstslide

Waarom wordt het op de kinderopvang ingezet?
Programma gericht op het voorkomen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar.
VVE-programma's worden uitgevoerd in het gezin zelf, in kindercentra en/of op de basisschool.

Slide 6 - Tekstslide

Wie geeft een VVE-indicatie af?

 • Als je kind een VVE-indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau, heeft je kind recht op 4 dagdelen peuteropvang. 
 • Je betaalt voor de 2 extra dagdelen geen extra ouderbijdrage. Peuters die geen VVE-indicatie hebben komen twee dagdelen per week.

Slide 7 - Tekstslide

Criteria voor VVE-indicatie in Amsterdam
 • Iedere gemeente mag zelf bepalen welke indicatiecriteria ze hanteren voor VVE. In Amsterdam krijgen kinderen de indicatie als ouders een laag opleidingsniveau hebben of als het kind opgroeit in een taalarme omgeving.
 • Opleidingsniveau van de ouder/verzorger van het kind
 • Als een ouder/verzorger een opleiding lager dan mbo-3 niveau heeft (of een vergelijkbaar niveau), loopt een kind het risico op een(taal)achterstand. Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie. -->  Wat vindt je hier van?
 • Taalomgeving van het kind
 • Als er thuis weinig of niet met een kind wordt gepraat en gespeeld en een kind niet of nauwelijks wordt voorgelezen in zijn moedertaal, is er sprake van een taalarme omgeving. Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie.


Slide 8 - Tekstslide

Wanneer spreken we van een achterstand in de ontwikkeling?
 • De SLO-doelen fungeren als richtlijnen voor de ontwikkeling van kinderen. 
 • De SLO-doelen richten zich op drie ontwikkelingsgebieden: taalontwikkelingslijn (mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing), rekenontwikkelingslijn (getalbegrip, meten en meetkunde in beeld), en de sociaal-emotionele ontwikkelingslijn (zelfbeeld en ontwikkeling van identiteit, ontwikkeling van zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheden, werkhouding en concentratie).

Slide 9 - Tekstslide

4

Slide 10 - Video

00:33
Wat doen en leren kinderen door VVE?

Slide 11 - Open vraag

00:51
Welke VVE-Programma's
ken je ?

Slide 12 - Woordweb

01:00
Waarom is het belangrijk dat je als GPM'er VVE-geschoold bent?
en dit ook jaarlijks onderhoudt?

Slide 13 - Open vraag

01:10
Wat kunnen ouders
zelf doen t.o.v. VVE?

Slide 14 - Woordweb

Uitleg
 1. Jullie maken 4 gelijke groepen en gaan als groep bij elkaar zitten.
 2. Ieder groep krijgt een geprint overzicht van de SLO doelen. 
 3. Ik lees de vraag voor die op het bord verschijnt, het groepje die het snelst het goede antwoord geeft krijgt een punt.
 4. Het antwoord kun je opzoeken in het overzicht van de SLO doelen. 
 5. Weten jullie het antwoord? dan gaat de teamcaptain staan en geeft antwoord
 6. Het groepje met de meeste punten wint een prijs.

Slide 15 - Tekstslide

Het SLO-spel 

Slide 16 - Tekstslide

Vraag 1
Hoe zit het met jullie eigen rekenontwikkeling? Hoeveel is 327 : 45 – 3 x 7799 – 7 +36 x 0 =

Slide 17 - Tekstslide

Vraag 2
Annabel en Sophie spelen winkeltje. “Hoeveel kost de melk vraagt Annabel?” Bij welke categorie van de slo rekendoelen van het jonge kind zou deze opdracht horen?

Slide 18 - Tekstslide

Vraag 3
 Isa heeft een kralenplank gemaakt. Ze legt uit hoe ze dit heeft gedaan. “Ik heb eerst twee gele, daarna twee groene en dan twee blauwe. Daarna weer twee gele…
Op welke leeftijd zou een kind deze opdracht kunnen maken / in welke kolom valt deze opdracht? En in welke categorie valt deze opdracht?

Slide 19 - Tekstslide

Vraag 4
Welk dier is het hoogste dier op de foto? 

Onder welke categorie van de slo rekendoelen van het jonge kind zou deze opdracht vallen? 

Slide 20 - Tekstslide

Vraag 5

Slide 21 - Tekstslide

Vraag 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bij welke categorie van de slo rekendoelen van het jonge kind zou je deze getallen kunnen laten zien en ze laten voorlezen?
 

Slide 22 - Tekstslide

Vraag 7
Zoek op een telefoon het lied 1,2,3,4 van warboel op. Luister een couplet en een refrein. Bij welke categorie van de slo rekendoelen van het jonge kind zou je dit lied kunnen gebruiken? En in welke kolom / leeftijd zou dit goed passen?

Slide 23 - Tekstslide

Vraag 8

Slide 24 - Tekstslide

Vraag 9
Joep ziet een plaatje van een dublo bouwwerk. Hij wilt dit graag nabouwen.
Op welke leeftijd zou een kind deze opdracht kunnen maken / in welke kolom valt deze opdracht? En in welke categorie valt deze opdracht? 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide