Methodisch werken week 1

1 / 41
volgende
Slide 1: Video
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar wordt jij niet blij van in de
vroege ochtend :-)

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Plan van vandaag
8:30 uur  opstarten
8:45 uur beroepsprofiel
9:30 uur huiswerk nabespreken
10:00 uur Ecogram maken
10:30 uur 15 minuten pauze
10:45 uur Methodisch werken
11:45 uur anamnesegesprek oefenen
12:30 uur VAKANTIE!!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een zorgprofessional 
heeft 7 rollen
Uitgewerkt van 
niveau 1 tot niveau 6

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepsprofiel
 • De laatste 10 jaar is er veel veranderd in het vak                         van verpleegkundigen, verzorgenden en                               verpleegkundig specialisten
 • Taken zijn anders verdeeld, de patiënt is veranderd, zorgtechnologie wordt steeds belangrijker
 • Drie nieuwe beroepsprofielen: HBO-verpleegkundige, MBO-verpleegkundige en verzorgende IG

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We gaan terug naar de taken van een verpleegkundige / verzorgende.....
 1. Terugkoppeling lezen Canvas: Beantwoorden vragen
 2. Pak de taken erbij die je eerder hebt ingevoerd
 3. We doorlopen de canmedsrollen 
 4. Jullie geven aan welke taken                                                                    bij welke rol passen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 2 Communicator

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 3 Samenwerkingspartner

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 4 Reflectieve EBP-professional

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 5 Gezondheidsbevorderaar

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 6 Organisator

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

Slide 13 - Tekstslide

met welke wetgeving heb je te maken?
Specifiek in de branche?
bijv. Wet Zorg en Dwang, altijd Wet BIG en WKKGZ

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke taken heeft een
verpleegkundige / verzorgende IG

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

HUISWERK
Jullie hebben de opdrachten gemaakt over het sociale netwerk.
Vier groepen.
Bespreek welke opdracht je hebt gemaakt en wat je uitkomsten/antwoorden waren.
Jullie hebben hiervoor 15 minuten!

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/zelfredzaamheid/ecogram-maken.pdf 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch werken

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van methodisch werken
 • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
 • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
 • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
 • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Een cyclisch proces 
is een zich steeds herhalend proces

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke voordelen ken je van methodisch werken

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1 gegevens verzamelen

Anamnese
observeren

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wilt en nodig heeft

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Doelen SMART formuleren

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alle stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning

ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stap 6 evalueren en bijstellen
Evalueren, reflecteren op het eigen handelen en zo nodig bijstellen van de zorg

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch werken is  
een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen met het anamnesegesprek

Maak groepjes van 3 personen.
1 persoon observeert
1 persoon is gespreksleider
1 persoon is cliënt
Iedereen in het groepje heeft de drie rollen gehad.
Neem het gesprek op en kijk dit terug. 

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
MBOLeren.nl
Communicatie
Hoofdstuk 7
Maken! certificaat inleveren in Teams!

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?Wat hebben we geleerd??

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies