Modals

Modals
Hulpwerkwoorden
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Modals
Hulpwerkwoorden

Slide 1 - Tekstslide

Verbs vs modals
 •  Verbs (hoofdwerkwoorden): 
                  - hebben geen andere werkwoorden nodig
                  - kunnen veranderen wanneer de tijd verandert

I like flowers - She liked flowers

Slide 2 - Tekstslide

Modals
 • speciale hulpwerkwoorden
 • hebben een ander werkwoord nodig
 • voegen informatie toe aan de zin.

I should like flowers, she will like flowers


Slide 3 - Tekstslide

For example:

- Can you walk to school?                    - I might come to your party.
- You shouldn't walk to school.          - I must clean this up.
- I will walk to school.                             - You have to be on time.

Slide 4 - Tekstslide

Maar welke dan?

Can - could - will - would - shall - should - may - might - must

have to - need to - be able to


Slide 5 - Tekstslide

Types of Modals: 1
 • Can = kunnen
 • Could = zou kunnen (en beleefde vragen)
"I can't come to your party" & "Could you help me out?"

 • May = mogen 
 • Might = zou mogen (en beleefde vragen)
"You may come to my party." & "I might be able to come."

Slide 6 - Tekstslide

Types of Modals: 2
 • Will = zal (iets dat in de toekomst gaat gebeuren)
  "I will come to your party" 
 • Shall = zal (bij hulp aanbieden)                                                                                "Shall I help you out?"
 • Would = zou willen / zouden (beleefde vragen & als iets zou gebeuren)
      "I would like to help."

Slide 7 - Tekstslide

Types of Modals: 3
 • Should = zou (eigenlijk) moeten, vooral bij advies/afraden                               "You should really pay more attention in class."
 • Must = moeten (als je zelf vindt dat iets moet)                                                         "I must finish this book this afternoon."
 • Have to = moeten (als iemand anders vindt dat iets moet)
       "You have to be on time tomorrow." 

Slide 8 - Tekstslide

1. It's cold today. Do you think it ______ snow?
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 9 - Quizvraag

2. You _____ leave your door unlocked when you go out.
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Can't
D
Might not

Slide 10 - Quizvraag

3. Mum says we ____ watch TV after we've finished our homework.
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 11 - Quizvraag

4. This is impossible. It _____ be a mistake!
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 12 - Quizvraag

5. You should probably bring an umbrella. It _____ rain later today.
A
Should
B
Must
C
Can
D
Might

Slide 13 - Quizvraag

6. You ____ see that I am right.
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 14 - Quizvraag

7. ____ I open the door?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 15 - Quizvraag

8. ____ you mind giving me a lift?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 16 - Quizvraag

9. Let's go for a walk, ____ we?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 17 - Quizvraag

10. ____ we go somewhere else?
A
Will
B
Would
C
Shall
D
Should

Slide 18 - Quizvraag

11. If you want to work in the USA, you ______ speak proper English
A
Should
B
Must
C
Have to

Slide 19 - Quizvraag

12. You look like you're ill. You ____ go to school today.
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Don't have to

Slide 20 - Quizvraag

13. Tomorrow is Sunday, so I _____ go to school!
A
Shouldn't
B
Mustn't
C
Don't have to

Slide 21 - Quizvraag

14. I ___ remember to feed the dog.
A
Should
B
Must
C
Have to

Slide 22 - Quizvraag

15. If you follow my advice, it ____ be easy.
A
Should
B
Must
C
Has to

Slide 23 - Quizvraag

16. I ____ like a cup of coffee, please.
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 24 - Quizvraag

17. Do you think we ___ talk to Sarah about Peter?
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 25 - Quizvraag

18. I ___ probably spend the holiday with my family.
A
Will
B
Would
C
Should

Slide 26 - Quizvraag

19. I _____ see Brad Pitt when I visit Hollywood.
A
Can
B
May
C
Might

Slide 27 - Quizvraag

20. I ___ run a lot faster than my brother.
A
Can
B
May
C
Might

Slide 28 - Quizvraag