Week 6 (7) - les 1 & 2

Week 7: Lesson 1
Part 1 - What did we do last week?
Focus on writing formal letter / vocab test 
Part 2 - What will we do this lesson?
1. Reading in book (15 min)
2. Writing assignment 3 - check exercise
2. Finish reading & writing assignment 3
3. Go through answers

Goals:
- You know how to write a formal email
- You read in your book / work on book report
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Week 7: Lesson 1
Part 1 - What did we do last week?
Focus on writing formal letter / vocab test 
Part 2 - What will we do this lesson?
1. Reading in book (15 min)
2. Writing assignment 3 - check exercise
2. Finish reading & writing assignment 3
3. Go through answers

Goals:
- You know how to write a formal email
- You read in your book / work on book report

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

To do now: 
Go to Teams - opdrachten - Book Report

Read in your book
We read till:


after 15 minutes: logboek - week 6Goals:
- You read in your book / work on your book report

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

To do now: 
Go to Teams - opdrachten - Book Report
Logboek - week 6, fill in:
1. pages you've read
2. difficult words + translation
3. answer this question:
Welke actie/reactie van een bijpersonage heeft jou verrast? Benoem de actie/reactie, de scene uit het boek met bladzijdenummers en vertel waarom jou dit verraste. Goals:
- You read in your book / work on your book report

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 7: Lesson 1
Part 1 - What did we do last week?
Focus on writing formal letter / vocab test 
Part 2 - What will we do this lesson?
1. Reading in book (15 min)
2. Writing assignment 3 - check exercise
2. Finish reading & writing assignment 3
3. Go through answers

Goals:
- You know how to write a formal email
- You read in your book / work on book report
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check writing 
assignment 3


1. conventies
2. aanhef/afsluiting
3. 3 alinea's + slotzin
4. werkwoordkeuzes (want/would like)
5. signaalwoorden (first of all, because, therefore)
6. interpunctie (hoofdletters, punten, komma's)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

To do now:

1. Finish reading exercise, page 41-42
2. Finish writing exercise, page 43-44 (use page 25!)
3. Study words list 1-4, page 30-35-40-45

When everyone's finished: Check answers
Goals:
- You know how to write a formal email
- You read in your book / work on book report

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check reading & 
writing assignment 3

Traineeships:
1. Aaron doet een mix van studeren/leren en werken in een gesimuleerde werkomgeving.

2. Hij heeft gekozen voor een traineeship, omdat hij geen werk had, het moeilijk vond om een baan te vinden en geïnteresseerd was in de auto industrie.

3. Het advies dat Aaron geeft is hou vol en maak het af. Het is het uiteindelijk waard.

4. Aaron hoopt over 10 jaar teamleider te zijn en/of zo veel mogelijk taken van het bedrijf kan uitvoeren

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check reading & 
writing assignment 3

Check your own writing assignment.

1. conventies
2. aanhef/afsluiting
3. 3 alinea's + slotzin
4. werkwoordkeuzes (want/would like)
5. signaalwoorden (first of all, because, therefore)
6. interpunctie (hoofdletters, punten, komma's)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 7: Lesson 2
Part 1 - What did we do last lesson?
Reading / Formal email #3 / Book report

Part 2 - What will we do this lesson?
1. Reading in book (15 min.) + finish book report
2. Exam text preparation
3. Writing a formal email quiz


Goals:
- You finish your book report
- You practise reading focused on exam texts
- You know what a formal email should look like and what is important

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

To do now: 
Go to Teams - opdrachten - Book Report

Read in your book
We read till:


after 15 minutes: logboek - week 7Goals:
- You read in your book / work on your book report

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

To do now: 
Go to Teams - opdrachten - Book Report
Logboek - week 7, fill in:
1. pages you've read
2. difficult words + translation
3. answer this question:
Welke 3 verschillende websites zou de hoofdpersoon hebben bezocht als hij/zij dat zou hebben gekund? Beschrijf voor elke website de bijpassende scene uit het boek (met bladzijdenummer) en benoem waarom de website hierbij past. Goals:
- You read in your book / work on your book report

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 7: Lesson 2
Part 1 - What did we do last lesson?
Reading / Formal email #3 / Book report

Part 2 - What will we do this lesson?
1. Reading in book (15 min.) + finish book report
2. Exam text preparation
3. Writing a formal email quiz


Goals:
- You finish your book report
- You practise reading focused on exam texts
- You know what a formal email should look like and what is important

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reading - Exam texts
What reading techniques
do you remember?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Reading / Exam texts

Wat is slim om te doen bij multiple-choice vragen?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 

Step 1: Read two exam texts and answer questions
Use a(n online) dictionary - just as you can do in testweek

Step 2: Finish book report + hand in

Last 10 minutes - Check formal writing quiz


Goals:
- You finish your book report
- You practise reading focused on exam texts
- You know what a formal email should look like and what is important

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers

Text 1: Home Sweet Tree-Home

1. Waarom ging Nick in een boomhut wonen?
--> A: om een andere manier van leven uit te proberen

'Nick felt that he had nothing to lose by trying..' Alinea 1
Goals:
- You practise reading focused on exam texts

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers

Text 1: Home Sweet Tree-Home

2. 'a surprisingly comfortable tree house'
In welke zin wordt nog eens duidelijk dat de boomhut comfortabel is?
--> The inside (alinea 3)

'The inside, meanwhile, was far from bare ...' Alinea 3,                    Bare = kaal
Goals:
- You practise reading focused on exam texts

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers

Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

3. What is the point made about Ms. Hwang in paragraph 1?
--> C. She is attending primary school at an advanced age.

'Ms. Hwang is 70 - and her schoolmates are her grandchildren.' Alinea 1
Goals:
- You practise reading focused on exam texts

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers
Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

4. 'The local school was running out of school-age children'
Welke twee verschillende oorzaken worden genoemd?
1 - Het geboortecijfer daalt / er worden minder kinderen geboren
2 - (jonge) stellen / mensen verhuizen naar de stad / weg van platteland

'South Korea's birthrate has been plummeting ... as young couples migrate.'  Alinea 2

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers
Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

5. 'Ms. Hwang and seven other women, aged 56 yo 80, stepped forward'
In welke alinea wordt duidelijk waarom vooral vrouwen gebruik wilden maken van het aanbod? 
Alinea 6

'Being illiterate brought Ms. Hwang many humiliations later in life.'  Alinea 6

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers
Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

6. What is the function of paragraph 4?
D. to stress how important the presence of a village school is for the community

'...the future of their town depended on keeping the school alive'  Alinea 4

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers

Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

7. Kies bij ..7.. in alinea 5 de juiste zin uit de gegeven mogelijkheden
C. But these were tears of joy.

'Carrying a school bag had always been my dream'  Alinea 5

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers

Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

8. What is one of the points made in paragraph 6? If you illiterate...
C. seemingly simple tasks can become quite complicated

'Ms. Hwang could not read any of the signs and was hopelessly lost until a stranger helped her find her way'  Alinea 6

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exam text preparation 
Answers
Text 2: South Korea School enrolls Grandmothers

9. What can be concluded about Ms. Hwang from paragraph 7?
B - She has become more confident by going to school. 

“I am going to run for president of the village women’s society,” she said. “People used to ask me to run, but I always declined. It’s a job for someone who can read and write.” alinea 7

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formal email:
What are important things
you've learned up until now?

Slide 27 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

A formal email starts with...
A
conventies
B
Dear sir/madam,
C
introductie
D
Dear mr./ms. (name),

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

What's the correct conventions order?
A
from - to - cc/bcc - subject - attachment
B
to - from - cc/bcc - subject - attachment
C
Subject - from - to - cc/bcc - attachment
D
to - from - cc/bcc - attachment - subject

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Conventies:
From:
To:
Cc/bcc:
subject:
attachment
Dear Sir/Madam, 
Yours Faithfully,
Hope to hear from you soon,

Slide 31 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

What the most formal writing style?
A
I hope to see u soon
B
I can't come to the meeting
C
I want to apply for the job
D
I would like to get a refund

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Add the correct linking word:
I think I am suitable for this job____ I have a passion for hairdressing, ____ I am punctual and trustworthy.
A
that's why, nevertheless
B
and, in addition to this
C
because, furthermore
D
however, because

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vocabulary Test

  1. Open internet - Close all tabs, except 1
  2. Go to Teams - Chats - Vervroegd Examen chat
  3. When everyone is ready: click on link (in posts)
  4. The test consists of 40 questions (10 words per list). You have 40 minutes to work on the test.
  5. Finished? Be quiet and work on your own.
Weekgoals:
- You know words list 1 till 4

Slide 35 - Tekstslide

Link to Vocabulary Test: https://forms.office.com/e/56DH17Hcw7