BSL 29 november 2022


BSL 29 november. 

Deze bijeenkomst:

- De rollen van de docent (lesobservatieformulier)
- Kijkwijzer
- Startklaar, hoe doe je dat?
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
LOBBeroepsopleiding

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les


BSL 29 november. 

Deze bijeenkomst:

- De rollen van de docent (lesobservatieformulier)
- Kijkwijzer
- Startklaar, hoe doe je dat?

Slide 1 - Tekstslide


Zes rollen van de docent. 

   In lesobservatiefomulier:

- Gastheer
- Presentator
- Didacticus
- Pedagoog
- Coach
- Afsluiter

Slide 2 - Tekstslide


1. Gastheer


- Laat leerlingen zich welkom voelen. 

- Zorgt dat leerlingen startklaar zijn.

- Geeft het goede voorbeeld.

- Docent is duidelijk aanwezig.
 
Slide 3 - Tekstslide


2. Presentator


- Activeert voorkennis.
- Geeft onderwerp, leerdoelen en lesopbouw aan.
- Houdt de aandacht van de leerlingen vast.
- Combineert woord en beeld.
- Biedt taalsteun
- Spreekt rustig en articuleert duidelijk
Slide 4 - Tekstslide


3. Didacticus:

 
 - Geeft duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie.  
 - Geeft praktische voorbeelden. 
 - Laat het geleerde actief verwerken.
 - Denkt hardop bij voordoen van opgaven.
 - Past inclusieve didactiek toe. (onderlinge interactie).
 - Biedt ondersteuning bij moeilijke opdrachten (scaffolding).
 - Zorgt voor afwisselende oefentypes 
 - Geeft zinvolle feedback 


Slide 5 - Tekstslide


4. Pedagoog


 - Neemt de leerlingen serieus.
 - Bouwt een relatie met de leerlingen.
 - Hanteert het normatief kader.
 - Benoemt gewenst gedrag.
 - Geeft erkenning en waardering.


 
 

Slide 6 - Tekstslide


5. Coach


-Biedt leerstrategieën aan.

-Biedt verlengde instructie en gepersonaliseerde leervormen aan.

-Reflecteert samen met de leerling op de leervaardigheden.

Slide 7 - Tekstslide


6. Afsluiter


- Controleert of de leerdoelen bereikt zijn.

- Plaatst de les in context.
 
- Vraagt aan leerlingen wat ze geleerd hebben.

- Evalueert het leren.  Slide 8 - Tekstslide


- Rollen van de docent

- Bouwstenen voor effectief onderwijs (kijkwijzer)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide


Kijkwijzer 

- Startklaar
- Voorkennis activeren
- Leerdoelgericht werken
- Inclusieve didactiek
- Concrete en herkenbare voorbeelden
- Actieve verwerking
- formatief handelen
- Afsluiting

Slide 11 - Tekstslide