8.4 "bescherming tegen bestraling"

8.4 Bescherming tegen straling
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

8.4 Bescherming tegen straling

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze les kan je:
  • de gevaren van straling die radioactieve stoffen afgeven
beschrijven.
  • maatregelen benoemen die de hoeveelheid straling die
iemand ontvangt verkleinen.
  • beschrijven welke regels gelden om veilig met radioactieve
stoffen te werken.
  • beschrijven welke maatregelen worden genomen als mensen
radioactief besmet raken.

Slide 2 - Tekstslide

Wat ga je doen deze les
Wat weet je nog van 8.3
Verschillende soorten straling
Filmpje
Extra informatie
Vragen over de informatie
Tekst lezen
Vragen maken op het chromebook (evt in het wb)
evaluatie vragen.

Slide 3 - Tekstslide

Van welke straling is de dracht het verst?
A
Gamma
B
Alfa
C
Beta

Slide 4 - Quizvraag

Van welke straling is de dracht het kortst?
A
Gamma
B
Alfa
C
Beta

Slide 5 - Quizvraag

Een radioactieve merkstof die ingespoten of ingenomen kan worden is een ...

Slide 6 - Open vraag

Soorten straling
De ioniserende straling lopen van minder sterk naar sterk:
Alfa straling 
Beta straling
Gamma straling


Alle drie de verschillende soorten straling komen voor in onze atmosfeer; vaak in lage hoeveelheden.

Slide 7 - Tekstslide

Stralingskracht

Het ene soort straling heeft een veel groter doordringend vermogen dan de andere:

  • Alfastraling
  • Betastraling
  • Gammastraling

Slide 8 - Tekstslide

Gammastraling

Alfastraling
Betastraling
Groot doordringend vermogen
Klein doordringend vermogen
Bijna geen doordringend vermogen
 α,
β
γ

Slide 9 - Sleepvraag

Slide 10 - Video

Beschermen tegen straling
De cellen van je lichaam moeten beschermd worden tegen straling. 

Voor UV straling kun je simpelweg een zonnebrand gebruiken, maar sterkere straling heeft een betere bescherming nodig. Röntgenstraling wordt tegengehouden door lood bijvoorbeeld.  

Slide 11 - Tekstslide

beschermen tegen straling
Om je lichaam te kunnen beschermen tegen straling kun je 3 dingen doen:
1.) afstand: blijf zo ver mogelijk van de bron van straling weg
2.) tijd: zorg dat je zo kort mogelijk in de buurt bent van een bron van straling
3.) bescherming: bescherm je lichaam door afschermmaterialen: loodschort, mondkapje etc)

Slide 12 - Tekstslide

Bescherming inwendige bestraling

 Besmetting via; lucht, water, voedsel
Beschermen via; jas, schoenen, stoffen in bepaalde ruimtes gebruiken, handen wassen, niet morsen, veel controleren!

Slide 13 - Tekstslide

Besmetting
Radioactieve stof OP of IN je lichaam

Slide 14 - Tekstslide

Bestraling
Als de STRALING je raakt

Slide 15 - Tekstslide

Met dit ben je MINDER goed beschermd tegen straling
A
Meer aftand
B
Minder Tijd
C
Meer tijd
D
Meer afschermmateriaal

Slide 16 - Quizvraag

Lezen en Maken
Lees blz 159 t/m 161 van je tekstboek

Maak de opdrachten die horen bij 8.4 in het digitale onderdeel van nova. Lukt dit niet dan maak je het in je wb maar stuur je foto's naar mij op.

succes

Slide 17 - Tekstslide

Radioactieve besmetting

Slide 18 - Tekstslide

Schadelijkste straling
Schadelijkste besmetting

Alfa

Bèta
Gamma

Slide 19 - Sleepvraag