H13.5 Herhalen zuren, basen en zuur-base reacties

Herhalen zuurbase-reacties 


NOVA H7 Zuren en basen
als voorbereiding op H13.5 Titraties
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Herhalen zuurbase-reacties 


NOVA H7 Zuren en basen
als voorbereiding op H13.5 Titraties

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling
De stof die we deze les herhalen kun je terugvinden in de volgende hoofdstukken: 

Zuren en Basen:  H7.1, 7.2, 7.4 
Rekenen aan oplossingen:H4.4Slide 2 - Tekstslide

7.1   Zure en basische oplossingen
Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

  Slide 3 - Tekstslide

  H7.2   Sterk en zwak
  Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

   Slide 4 - Tekstslide

   H7.4  Zuur-base reacties
   Deze leerdoelen zijn belangrijk als voorkennis voor H13.5

    Slide 5 - Tekstslide

    H4.4  Molariteit
    Alle leerdoelen van H4.4 zijn voorkennis voor H13.5

     Slide 6 - Tekstslide

     Maak deze zin af:
     Een zuur is ...

     Slide 7 - Open vraag

     Hoeveel H+ ionen kan ethaanzuur afstaan?
     A
     4
     B
     3
     C
     2
     D
     1

     Slide 8 - Quizvraag

     Hieronder staan formules van zuren en van zuurrest ionen. Sleep de formules naar de juiste naam.
     chloride-ion
     fosfaation
     fosforzuur
     zwavelzuur
     acetaation
     nitraation
     carbonaation
     sulfaation
     koolzuur
     salpeterzuur
     azijnzuur
     waterstofchloride

     Slide 9 - Sleepvraag

     Maak deze zin af:
     Een zure oplossing bevat ...

     Slide 10 - Open vraag

     Slide 11 - Tekstslide

     Slide 12 - Tekstslide

     Wat is de juiste notatie van een oplossing van salpeterzuur?
     Tip: kijk in tabel 49 of salpeterzuur een sterk of zwak zuur is.
     A
     HNO3(aq)
     B
     H3O+(aq)+NO3(aq)

     Slide 13 - Quizvraag

     Wat is de juiste notatie van een oplossing van fosforzuur?
     Tip: kijk in tabel 49 of fosforzuur een sterk of zwak zuur is.
     A
     H3PO4(aq)
     B
     H3O+(aq)+H2PO4(aq)
     C
     2H3O+(aq)+HPO42(aq)
     D
     3H3O+(aq)+PO43(aq)

     Slide 14 - Quizvraag

     Wat is er fout gegaan bij de notatie van de vergelijking over het oplossen van perchloorzuur (HClO4 (l)) in water?

     HClO4 (aq)+ H2O (l)-> ClO4 (aq) + H3O (aq)

     Slide 15 - Open vraag

     Maak deze zin af:
     Een base is ...

     Slide 16 - Open vraag

     Hieronder staan formules van basen en de geconjugeerde zuren. Sleep de formules naar de juiste naam.
     hydroxide-ion
     oxide-ion
     ammoniak
     carbonaation
     waterstofcarbonaation
     koolzuur
     ammoniumion
     natronloog
     kaliloog
     kalkwater
     Na+ (aq) + OH-(aq)
     K+ (aq) + OH-(aq)
     Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)

     Slide 17 - Sleepvraag

     Slide 18 - Tekstslide

     Slide 19 - Tekstslide

     Maak deze zin af:
     Een basische oplossing bevat ...

     Slide 20 - Open vraag

     Wat is de juiste notatie van een ammoniakoplossing?
     Tip: kijk in tabel 49 of ammoniak een sterke of zwakke base is.

     A
     NH3(aq)
     B
     NH4+(aq)+OH(aq)

     Slide 21 - Quizvraag

     Wat is de juiste notatie voor een oplossing van calciumoxide?

     A
     CaO(aq)
     B
     Ca2+(aq)+O2(aq)
     C
     Ca2+(aq)+2OH(aq)

     Slide 22 - Quizvraag

     Sleep de termen naar de juiste plaats op de pH schaal.
     timer
     0:30
     zure oplossing
     neutrale oplossing
     basische oplossing

     Slide 23 - Sleepvraag

     H7.1 pH  - zuurgraad
     • De zuurgraad van oplossingen noemen we de pH-waarde
     • pH-schaal loopt (meestal) van 0 tot 14
     • Hoe zuurder de oplossing, hoe lager de pH
     • Hoe basischer de oplossing, hoe hoger de pH
     • Een neutrale oplossing heeft pH 7
     • In de scheikunde is het niet zuur vs. zoet
       maar zuur vs. basisch

     Slide 24 - Tekstslide

     Wanneer je een zure oplossing verdunt met water ...
     A
     ... wordt de pH lager.
     B
     blijft de pH gelijk.
     C
     ... wordt de pH hoger.

     Slide 25 - Quizvraag

     H7.1 pH meten - zuur-base indicatoren (oplossingen)
     • Bekende zuur-base indicatoren staan met omslagtrajecten in Binas 52A     Slide 26 - Tekstslide

     Tommy wil de pH bepalen van een oplossing. Hij mengt in 4 reageerbuizen steeds een beetje oplossing met een indicator.
     Geef zo precies mogelijk aan tussen welke grenzen de pH van de oplossing ligt. Gebruik binas T52A.
     timer
     3:00
     A
     3,8 < pH < 5,5
     B
     3,8 < pH < 4,4
     C
     5,4 < pH < 5,5
     D
     4,4 < pH < 4,8

     Slide 27 - Quizvraag

     Slide 28 - Tekstslide

     Welk idee is goed?
     A
     laten we water toevoegen, dit zal het zuur neutraliseren
     B
     voeg een universele indicator toe. Als de kleur rood wordt, weten we dat het veilig is om op te ruimen
     C
     laten we een zwakker zuur toevoegen om het veiliger te maken
     D
     laten we een base aan het zuur toevoegen om deze te neutraliseren

     Slide 29 - Quizvraag

     Zuurbase reacties
     Bij een reactie tussen een zuur en een base 
     geeft het zuur H+ af aan de base
     Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
     het verplaatsen van H+ ionen
     Voorbeeld:
     CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

     Slide 30 - Tekstslide

     Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
     1.

     2.
     K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
     HF+CH3COO>F+CH3COOH
     A
     alleen reactie 1
     B
     alleen reactie 2
     C
     ja, allebei
     D
     nee, geen van beide

     Slide 31 - Quizvraag

     uitleg
     1. K2O (s) + H2O (l) -> 2 K+ (aq) + 2 OH- (aq)
     Het O2- ion (base) neemt H+ op van H2O (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl 2x OH- ontstaat
     2. HF  + CH3COO- (aq) -> F- + CH3COOH 
     CH3COO- (base) neemt H+ op van HF (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl CH3COOH en F- ontstaat 

     Slide 32 - Tekstslide

     Is de volgende reactie een zuurbase reactie?

     Mg(s)+2H+(aq)>Mg2+(aq)+H2(g)
     A
     ja
     B
     nee

     Slide 33 - Quizvraag

     uitleg
     Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
     Er komt in deze reactievergelijking wel H+ voor, maar dit ion verplaatst niet van het ene deeltje voor de pijl (zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (base). Mg neemt dit H+ ion niet op.
     TIP: je herkent zuurbase reacties snel als je de formules van de zuren en de basen uit je hoofd kent (leren!)

     Slide 34 - Tekstslide

     BASE
     ZUUR
     Zuur of base? Sleep de formules naar het juiste vak. 

     Slide 35 - Sleepvraag

     Geef de vergelijking van de reactie die plaats vindt wanneer zoutzuur (een oplossing van het gas HCl) gemengd wordt met natronloog (een oplossing van het zout NaOH).

     Slide 36 - Open vraag


     is koolzuur. Dit zuur is niet stabiel en
     valt uit elkaar. Welke twee stoffen ontstaan?
     H2CO3

     Slide 37 - Open vraag

     Met een overmaat azijnzuuroplossing wordt kalkaanslag (=calciumcarbonaat) in een waterkoker opgelost.
     Er komt daarbij een gas vrij.
     Geef de reactievergelijking.
     timer
     3:00

     Slide 38 - Open vraag

     oefenen, oefenen, oefenen, .....
     Na deze herhalings-Lesson-Up over H7.1 t/m H7.4 kun je zelf kijken of je het begrepen hebt. Goede oefenopgaven zijn:
     • indicatoren: opgave 8
     • zuren en basen: opgaven 10, 13, 22
     • zuurbase reacties: 29, 30, 31
     • NOVA online - Versterk jezelf
      
      

     Slide 39 - Tekstslide

     Huiswerk voor de volgende les
     • Leer de namen en formules van veel voorkomende zuren en basen op blz 11 van het 5 VWO boek.
     • Maak oefenopgaven bij H7.1 t/m 7.4 (zie vorige dia)

      Slide 40 - Tekstslide