Thema 6 - Voortplanting bij planten en dieren

Thema 6
Voortplanting bij planten en dieren
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 6
Voortplanting bij planten en dieren

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
- Je kunt de delen van een bloem benoemen met hun kenmerken en functies

Slide 2 - Tekstslide

Bloemen
 • Bloemkelk
 • Bloemkroon
 • Meeldraden
 • Stuifmeelkorrels
 • Stamper
 • Zaadbeginsel
 • Eicel

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Hoe heet het mannelijk deel van de bloem?
A
Meeldraad
B
Stamper

Slide 5 - Quizvraag

Welke bladeren van de bloem zijn vaak fel gekleurd?
A
Kelkbladeren
B
Kroonbladeren

Slide 6 - Quizvraag

Basisstof 2
- Je kunt beschrijven wat bestuiving is
- Je kunt het verschil benoemen tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving
- Je kunt de kenmerken noemen van insectenbloemen en van windbloemen

Slide 7 - Tekstslide

Bestuiving
 • Zelfbestuiving: bestuiving van dezelfde bloem, of een andere bloem op dezelfde plant
 • Kruisbestuiving: bestuiving van een bloem op een andere plant (zelfde soort) 

Slide 8 - Tekstslide

Insectenbloem
Windbloem

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Welke vorm van bestuiving zie je bij A?
A
Kruisbestuiving
B
Zelfbestuiving

Slide 11 - Quizvraag

Welke soort bloem zie je op deze foto?
A
Insectenbloem
B
Windbloem

Slide 12 - Quizvraag

Basisstof 3
- Je kunt beschrijven hoe de bevruchting bij zaadplanten verloopt
- Je kunt de veranderingen in het zaadbeginsel na bevruchting beschrijven

Slide 13 - Tekstslide

Bevruchting
 • Stuifmeelkorrel en stuifmeelbuis
 • Eicel in zaadbeginsel
 • Geslachtelijke voortplanting
 • Kruisen en selectie

Slide 14 - Tekstslide

De volgorde waarin het voortplantingsproces bij zaadplanten plaatsvindt, is:
A
bevruchting > bestuiving > ontstaan stuifmeelbuis
B
bevruchting > ontstaan stuifmeelbuis > bestuiving
C
bestuiving > bevruchting > ontstaan stuifmeelbuis
D
bestuiving > ontstaan stuifmeelbuis > bevruchting

Slide 15 - Quizvraag

In een vrucht zitten 4 zaden. Hoeveel stuifmeelbuizen zijn hiervoor gegroeid? En hoeveel eicellen waren hier voor nodig?
A
1 stuifmeelbuis; 1 eicel
B
4 stuifmeelbuis; 1 eicel
C
1 stuifmeelbuis; 4 eicellen
D
4 stuifmeelbuizen; 4 eicellen

Slide 16 - Quizvraag

Basisstof 4
- Je kunt de veranderingen in het vruchtbeginsel na bevruchting beschrijven

Slide 17 - Tekstslide

Vruchten
 • Na bevruchting groeit vruchtbeginsel en zaadbeginsel
 • Kroonbladeren en meeldraden vallen af
 • Bloemkelk verschrompelt 
 • Vruchtvlees ontstaat uit vruchtbeginsel of bloembodem

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Basisstof 5
- Je kunt uitleggen dat bij ongeslachtelijke voortplanting de nakomelingen dezelfde erfelijke eigenschappen hebben als de ouder
- Je kunt voorbeelden geven van ongeslachtelijke voortplanting

Slide 20 - Tekstslide

Geslachtelijke voortplanting
Ongeslachtelijke voortplanting
 • Geslachtscellen (stuifmeelkorrel en eicel) worden gevormd
 • Kernen van twee verschillende geslachtscellen versmelten met elkaar (bevruchting)
 • Nakomelingen verschillen van ouders
 • Geen geslachtscellen gevormd
 • Deel van plant groeit uit tot nieuwe plant door celdelingen
 • Nakomelingen exact hetzelfde als ouders

Slide 21 - Tekstslide

Celdeling
 • Chromosomen gekopieerd, cel deelt zich in twee dochtercellen
 • Dochtercellen krijgen complete set chromosomen, zijn hetzelfde als moedercel.
 • Ongeslachtelijke voortplanting en groei organisme door deze celdeling

Slide 22 - Tekstslide

Knollen
Bollen

Slide 23 - Tekstslide

Uitlopers
Wortelstokken

Slide 24 - Tekstslide

Stekken
Weefselkweek

Slide 25 - Tekstslide

Ongeslachtelijke voortplanting in dieren

Slide 26 - Tekstslide

Brenda zegt dat aardbeien zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk kunnen voortplanten
Willem zegt dat bij ongeslachtelijke voortplanting bevruchting plaats vindt
Wie heeft er gelijk?
A
Brenda
B
Willem
C
Geen van beide
D
Allebei

Slide 27 - Quizvraag

Wat zijn voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting?
A
Vruchten
B
Knollen, bollen
C
Knollen, bollen, uitlopers
D
Knollen, bollen, vruchten

Slide 28 - Quizvraag

Basisstof 6
- Je kunt uitleggen dat bij geslachtelijke voortplanting elk van de ouders 50% van het DNA levert
- Je kunt voorbeelden geven van geslachtelijke voortplanting

Slide 29 - Tekstslide

Geslachtelijke voortplanting
Ongeslachtelijke voortplanting
 • Geslachtscellen (stuifmeelkorrel en eicel) worden gevormd
 • Kernen van twee verschillende geslachtscellen versmelten met elkaar (bevruchting)
 • Nakomelingen verschillen van ouders
 • Geen geslachtscellen gevormd
 • Deel van plant groeit uit tot nieuwe plant door celdelingen
 • Nakomelingen exact hetzelfde als ouders

Slide 30 - Tekstslide

Meiose
 • Dubbele celdeling waardoor aantal chromosomen in dochtercel gehalveerd is
 • Geslachtscellen voor geslachtelijke voortplanting door meiose
 • Na bevruchting weer complete set chromosomen, dan start normale celdeling voor groei

Slide 31 - Tekstslide

Geslachtelijke voortplanting dieren
 • Inwendige bevruchting
 • Uitwendige bevruchting 

Slide 32 - Tekstslide

Welke afbeelding is normale celdeling (mitose) en welke is voor geslachtscellen (meiose)?
A
A: meiose B: mitose
B
A: mitose B: meiose

Slide 33 - Quizvraag

 • Meeldraden: helmdraad, helmknop: helmhokje, stuifmeelkorrels (mannelijk)
  . Stamper: stempel, stijl, vruchtbeginsel: zaadbeginsels: kern, eicel (vrouwelijk) 
 • Bestuiving: overbrengen stuifmeel van meeldraad op stempel van stamper
  . Zelfbestuiving: dezelfde bloem of andere bloem op dezelfde plant bestuiven. Kruisbestuiving: bloem van een andere plant bestuiven (insectenbloemen, windbloemen) 
 • Bevruchting: stuifmeelkorrel op stempel vormt stuifmeelbuis, kern stuifmeelkorrel versmelt met kern eicel in vruchtbeginsel. Eén stuifmeelkorrel kan één eicel bevruchten. (Geslachtelijke voortplanting)
  , voor elke bevruchtte eicel ontstaat een zaadje, bloembodem kan vruchtvlees worden 
 • Ongeslachtelijke voortplanting: deel van de plant groeit uit tot nieuwe plant: knollen, bollen, uitlopers, wortelstokken, stekken, weefselkweek
 • Celdeling (ongeslachtelijke voortplanting, groei) en meiose (geslachtelijke voortplanting)

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link