Duurzaam water

Duurzaam Water
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Duurzaam Water

Slide 1 - Tekstslide

 Waterzuivering

Slide 2 - Tekstslide

grondwater
zand filtert het water
hoe meer lagen zand hoe schoner het water

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
Ik kan uitleggen wat scheikunde is, stofeigenschappen zijn en wat mengsels en zuivere stoffen zijn.

Ik kan veilig met stoffen en met de brander werken tijdens het practicum

Slide 4 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels

Slide 5 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
  • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
  • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

  • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Zuivere stof/ mengsel

Slide 8 - Tekstslide

1 is een......?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 9 - Quizvraag

2 is een......?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 10 - Quizvraag


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 11 - Tekstslide

SOORTEN MENGSELS
vast (s) + vloeibaar (l)                    vloeibaar (l) + vloeibaar (l)
lost niet op                       lost op                       lost niet op
SUSPENSIE                  OPLOSSING                EMULSIE

Slide 12 - Tekstslide

Oplossing
ALTIJD helder = je kunt er doorheen kijken. LET OP: kan wel een kleur hebben!
oplosmiddel = vloeistof waarin je de  stof oplost

                                           (s) + (l)                                                       (l) + (l)

Slide 13 - Tekstslide

Suspensie
Troebel


                                                                        (s) + (l)


Bezinken: vaste deeltjes zakken naar de bodem

Slide 14 - Tekstslide

Emulsie
troebel
TWEELAGENSYSTEEM

                               (l) + (l)

Om een tweelagensysteem te voorkomen: emulgator toevoegen!

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 17 - Quizvraag

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 18 - Quizvraag

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 19 - Quizvraag

Welk mengsel?
A
oplossing
B
suspensie
C
emulsie

Slide 20 - Quizvraag

 Mengsels scheiden
schei-kunde: oorspronkelijk het scheiden van mengsels in zuivere stoffen.

Slide 21 - Tekstslide

Mengsels scheiden
Bij het scheiden van stoffen maak je altijd gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen deze twee stoffen.
Bijvoorbeeld:
  • Verschil in kookpunt
  • Verschil in oplosbaarheid in bep. oplosmiddelen
  • Verschil in deeltjesgrootte
  • etc.

Slide 22 - Tekstslide

Filtreren/zeven
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in deeltjesgrootte

Slide 23 - Tekstslide

Kleine gaatjes: filter
Grote gaten: zeef

Slide 24 - Tekstslide

Filtreren
Vaste stof scheiden van vloeistof 

Filter

Residu - blijft achter in filter
Filtraat - gaat door filter heen

Slide 25 - Tekstslide

Bezinken en afschenken/centrifugeren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in dichtheid.

Slide 26 - Tekstslide

Bezinken

Slide 27 - Tekstslide

Centrifugeren

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Indampen / destilleren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in kookpunt

Slide 30 - Tekstslide

Indampen
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Nadeel: 1 stof verdwijnt

Slide 31 - Tekstslide

Destilleren
Opgeloste stof scheiden van oplosmiddel

Verwarmen

Voordeel:  stof verdwijnt niet!

Slide 32 - Tekstslide

Extraheren
Scheiden door gebruik te maken van een verschil in oplosbaarheid

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Rendement
Een scheiding is nooit helemaal volledig.

Rendement = behaalde opbrengst / maximale opbrengst x 100%

Slide 36 - Tekstslide

Op welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 37 - Quizvraag

Van welke scheidingsmethode(n) maken we gebruik bij het zetten van koffie?
A
Indampen
B
Indampen & destilleren
C
Extraheren
D
Extraheren & filtreren

Slide 38 - Quizvraag

Een suspensie kan ik scheiden met behulp van ...
A
distilleren
B
Adsorptie
C
Filtratie
D
Extraheren

Slide 39 - Quizvraag

Leerdoelen behaald?!

Slide 40 - Tekstslide

In de les / huiswerk
Leren en maken H2.2

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video