cross

5.5 - Voedsel voor bacteriën en schimmels

Hoofdstuk 5 - Voeding en energie
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5 - Voeding en energie

Slide 1 - Tekstslide

5.4 - Planten leggen energie vast

Herhaling

Slide 2 - Tekstslide

Planten gebruiken glucose als...
A
Brandstof
B
Bouwstof
C
Brandstof en bouwstof

Slide 3 - Quizvraag

Via de huidmondjes van het blad kunnen zuurstof en koolstofdioxide de plant in en uit
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Welke formule voor fotosynthese klopt?
A
6 O2+ 6 H2O-> lichtenergie + C6H12O6 + 6 CO2
B
6 CO2 + 6 H2O -> lichtenergie + C6H12O6 + 6 O2
C
6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie -> C6H12O6 + 6 O2
D
6 O2+ 6 H2O + lichtenergie -> C6H12O6 + 6 CO2

Slide 5 - Quizvraag

Wat houdt voortgezette assimilatie in?

Slide 6 - Open vraag

Welk onderdeel van het blad zorgt dat zuurstof het blad uit kan?
A
Palissadeparenchym
B
Sponsparenchym
C
Cuticula
D
Huidmondje

Slide 7 - Quizvraag

Aanwezigheid van zonlicht is de enige mogelijk beperkende factor bij fotosynthese
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

De nettoproductie houdt in: alle glucose die...
A
...een plant produceert
B
...een plant produceert en zelf gebruikt
C
...een plant produceert die een plant niet zelf gebruikt
D
...een plant produceert zonder de glucose die hij opneemt

Slide 9 - Quizvraag

5.5 - Voedsel voor bacteriën en schimmels

bladzijde 184 - 186
BiNaS 68A, 68B, 79A

Slide 10 - Tekstslide

Doelen van deze les
Je kan uitleggen wat melkzuurgisting inhoudt
Je kan manieren noemen waarop bacteriën voedsel langer houdbaar maken
Je weet wat klassieke biotechnologie inhoudt

Slide 11 - Tekstslide

5.5 - Voedsel voor bacteriën en schimmels

bladzijde 184 - 186
BiNaS 68A, 68B, 79A

Slide 12 - Tekstslide

Heb je de tekst van tevoren gelezen en snap je het?
A
Ja ik heb het gelezen en ik snap het
B
Ja ik heb het gelezen en ik snapte het een beetje
C
Ja ik heb het gelezen en ik snapte het niet
D
Nee ik heb het niet gelezen

Slide 13 - Quizvraag

Doelen van de paragraaf
Je weet op welke wijze dissimilatie plaatsvindt bij enkele soorten bacteriën en schimmels
Je kan uitleggen wat melkzuurgisting inhoudt
Je kan voorbeelden geven van biotechniek waarbij melkzuurgisting wordt gebruikt
Je kan uitleggen wat alcoholische gisting inhoudt
Je kan voorbeelden geven van biotechniek waarbij alcoholische gisting wordt gebruikt

Slide 14 - Tekstslide

Dissimilatie bij dieren/planten
Glucose afgebroken -> energie komt vrij
2 ATP bij anaerobe dissimilatie (zonder O2) -> afbraak tot melkzuur (C3H6O3)
38 ATP bij aerobe dissimilatie (met O2)

Aerobe dissimilatie in mitochondriën

Slide 15 - Tekstslide

Melkzuurgisting
Melkzuurbacteriën gebruikt voor maken van yoghurt
melkzuurgisting: lactose (melksuiker) -> melkzuur
Anaerobe dissimilatie
C6H12O6 -> 2 C3H6O3 + 2ATP

Door melkzuur wordt de pH lager -> ziekteverwekkers kunnen er niet leven (yoghurt, zuurkool)

Slide 16 - Tekstslide

Alcoholische gisting
Micro-organismen gebruiken bij bewaren/bereiden van voedsel: klassieke biotechnologie.

Gist (eencellig schimmel):
Alcohol (afbeelding)
Kaas
Brood


Slide 17 - Tekstslide

Alcoholische gisting
Anaerobe dissimilatie:
C6H12O6 -> 2 C2H6O + 2 CO2 + 2 ATP

C2H6O: Ethanol (alcohol)

CO2 wordt voor het afsluiten van de fles verwijderd bij niet-mousserende wijnen

Slide 18 - Tekstslide

Brood
Bij maken brood ontstaat ook alcohol -> dit verdampt bij het bakken

CO2 die ontstaat vormt belletjes die opstijgen, hierdoor rijst het deeg

Slide 19 - Tekstslide

Vragen

Slide 20 - Tekstslide

Melkzuurgisting is een anaeroob proces
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Door de omzetting in melkzuur door melkzuurbacteriën wordt melk of zuurkool langer houdbaar, hoe komt dat?
A
Alle zuurstof wordt opgebruikt bij de dissimilatie
B
Er is hierdoor geen water meer aanwezig
C
De pH gaat hierdoor omhoog
D
De pH gaat hierdoor omlaag

Slide 22 - Quizvraag

Welk type micro-organisme kan alcohol produceren?
A
Bacterie
B
Eencellig schimmel
C
Meercellig schimmel

Slide 23 - Quizvraag

Brood rijst door de ontstane alcohol
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Aan het werk
Maak de opdrachten van 5.5
Maak een samenvatting
Maak een mindmap

Beschikbaar: Examenoefeningen (volgende les)

Slide 25 - Tekstslide