WEEK 6 - INFORMATICA

Week 5 les 1
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Week 5 les 1

Slide 1 - Tekstslide

Startklaar zitten.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STARTKLAAR!
Tellie in zakkie

Slide 3 - Tekstslide

Startklaar zitten.
Voorkennis activeren

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun je dubbele waardes voorkomen in een SQL-resultaat?
A
Gebruik de keyword DISTINCT in je SELECT-statement.
B
Gebruik de keyword FILTER in je SELECT-statement.
C
Gebruik de keyword ALL in je SELECT-statement.
D
Gebruik de keyword UNIQUE in je SELECT-statement.

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bereken je de totale prijs met SQL?
A
Gebruik de MAX-functie om de hoogste prijs te vinden.
B
Gebruik de COUNT-functie om het aantal prijzen te tellen.
C
Gebruik de SUM-functie in combinatie met de kolom voor prijzen.
D
Gebruik de AVG-functie om de gemiddelde prijs te berekenen.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe voer je een update uit in SQL?
A
UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE condition;
B
DELETE FROM table_name WHERE condition;
C
INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2);
D
SELECT * FROM table_name;

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de juiste SQL-opdracht om gegevens te verwijderen?
A
UPDATE table_name SET column_name = value;
B
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3);
C
SELECT * FROM table_name;
D
DELETE FROM table_name WHERE column_name = value;

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe voeg je nieuwe gegevens toe aan een database met SQL?
A
DELETE FROM tabelnaam WHERE voorwaarde
B
INSERT INTO tabelnaam (kolom1, kolom2) VALUES (waarde1, waarde2)

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de juiste syntaxis om gegevens te filteren in SQL?
A
SELECT kolomnaam FROM tabelnaam WHERE voorwaarde
B
SELECT * FROM tabelnaam GROUP BY kolomnaam

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe selecteer je alle gegevens uit een database met SQL?
A
SELECT * FROM tabelnaam
B
UPDATE tabelnaam SET gegevens

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent CRUD in termen van database?
A
Connect, Register, Upload, Deploy
B
Create, Read, Update, Delete

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

LEERDOELEN
  • De leerling is in staat te laten zien dat hij SQL qeury's die hij/zij vorig jaar heeft geleerd toe te passenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SQL

Wat was SQL ook alweer?

- taal voor database
- kan db mee manupileren
- heeft een vast schrijfwijze
- CRUD
- Insert, Select, Update en DeleteSlide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SQL select
bestaat uit keywords die een taak hebben: 
SELECT, FROM, WHERE, AS, SUM(), AVG() enz.

De regel start altijd met een CRUD optie = toevoegen, selecteer, wijzig, verwijder (maar dan wel de Engelse benaming)

SELECT [kolom] FROM [tabel] WHERE [kolom] < [vast gegeven of variable]

* = alle kolommen 

SELECT * FROM Customers WHERE name = 'Aziz'
SELECT name FROM Customers WHERE name = 'Aziz'

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SQL


Voorbeeld: SELECT kolom1, kolom2 FROM tabel WHERE voorwaarde;

Met het tabel hiernaast kunnen wij het volgende doen

SELECT Land, Plaats FROM tblMedailles WHERE Goud > 50

Hiermee haal ik alle gegevens uit de tabel tblMedailles uit de kolom 
Land en plaats waar Goud groter is dan 50

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SQL DELETE
DELETE

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SQL INSERT, UPDATE
ZOEK SAMEN UIT HOE JE INSERT EN UPDATE SQL DIENT TE SCHRIJVEN. NOTEER DIT OP DE PADLET

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
Maak opdracht 03. SQL Qeury (zie teams)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet nu hoe ik de select qeury kan schrijven
Ja
Deels
Nee

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

schrijf een select qeury:
tabel = klant

ik wil alle kolommen waar de klant in stad Den Haag woont

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet nu hoe ik de delete qeury kan schrijven
Ja
Deels
Nee

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

schrijf een delete qeury:
tabel = klant

ik wil alle klanten verwijderen die in stad Amsterdam wonen

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

samenvatting
klassikaal 

Slide 24 - Tekstslide

Startklaar zitten.
Week 4 les 2

Slide 25 - Tekstslide

Startklaar zitten.
STARTKLAAR!
Tellie in zakkie

Slide 26 - Tekstslide

Startklaar zitten.
Voorkennis activeren

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doet een DBMS?
A
Een DBMS analyseert markttrends.
B
Een DBMS verzorgt netwerkbeveiliging.
C
Een DBMS beheert en organiseert databases.
D
Een DBMS ontwikkelt websites.

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zou de route in Laravel eruit zien voor de URL www.nu.nl/hot-item?
A
'hot-item', 'ItemController@show'
B
Route::get('hot-item', 'ArticleController@show')
C
Route::get('hot-items', 'HomeController@index')
D
Route('hot-item', 'PageController@hotItem')

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de standaardnaam van het configuratiebestand voor omgevingsvariabelen in Laravel?
A
.settings
B
.env
C
.config

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- De leerling is in staat verbeterpunten in zijn logische ontwerp door te voeren 

De volgend les
- De leerling kan testen of zijn webapplicatie verbinding heeft met de database
- De leerling is in staat zijn logische ontwerp te gebruiken om de database te bouwen.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klassikaal 
- Teken op papier wat je tot heden aan logische ontwerp hebt gemaakt
- Leg het op tafel voor 
- Docent neemt 1 of 2 logische ontwerpen en bespreek het met de klas

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verder werken
Als er tijd over is verder werken aan verbeteren logische ontwerpVergeet het niet in te leveren a.s. zondag .....

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies