Habsburgse Nederlanden

Level 5: De Habsburgse Nederlanden
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Level 5: De Habsburgse Nederlanden

Slide 1 - Tekstslide

Vorig jaar: Bourgondiërs (p. 103)

Slide 2 - Tekstslide

Nieuwe woorden
Centralisatie
Decentralisatie

Slide 3 - Tekstslide

Decentralisatie - Centralisatie

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer een schooldirecteur zijn leerkrachten meer vrijheid geeft om zelf beslissingen te nemen doet hij aan...
A
Centralisatie
B
Decentralisatie

Slide 5 - Quizvraag

De ... in Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat de president heel veel macht heeft.
A
Centralisatie
B
Decentralisatie

Slide 6 - Quizvraag

Kaart 1
p. 104

Slide 7 - Tekstslide

De Engelse koning Hendrik VIII heerste ook over Ierland.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Frankrijk was zo goed als volledig omsingeld door Karel V.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quizvraag

De Kerkelijke Staat was zo goed als volledig omsingeld door Karel V.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Het Ottomaanse Rijk bedreigde het noorden van het rijk van Karel V.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

De Nederlanden behoorden tot de 'Spaanse' erfenis van Karel V.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Kaart 2
p. 104

Slide 13 - Tekstslide

Na Karels heerschappij kreeg zijn zoon Filips II het Heilige Roomse Rijk en alle oostelijke gebieden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Filips II kreeg de Nederlanden van zijn vader.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

In 1588 werden de Nederlanden gescheurd in twee delen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

In welk jaar zijn de Nederlanden weer één geheel?
A
1715
B
1815

Slide 18 - Quizvraag

Waarom werden de Nederlanden in twee gescheurd?
HB p. 112-113

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Samenvatting + Mindmap
HB p. 115-116

NIET: Een rijke en belangrijke regio

Slide 22 - Tekstslide