Present tense

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Present simple!
Wat herinner je nog van de present simple?
Wanneer gebruik je het?
Aan welke woorden kun je het herkennen?

Slide 2 - Tekstslide

SHIT!
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink

Slide 3 - Tekstslide

My brother drinks coffee.
He drinks coffee.

Slide 4 - Tekstslide

Als je het hebt over gewoontes...
DEvery day I drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.
Every day she drinks coffee in the morning.
Every day he drinks coffee in de the morning.
Every day we drink coffee in the morning.
Every day they drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.

Slide 5 - Tekstslide

Dus de present simple!
Het speelt zich af in de tegenwoordige tijd.

Bij de onderwerpen He, she, it (SHIT) --> ww + s
Bij de andere onderwerpen (I, you, we, they, you) --> ww

Je gebruikt de present simple bij feiten + gewoonten
Always, every monday, often.

Slide 6 - Tekstslide

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 7 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 8 - Quizvraag

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 9 - Quizvraag

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We danced all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Not Present Simple
1
2
3
4
5

Slide 10 - Sleepvraag

My brother
A
She
B
He
C
We
D
It

Slide 11 - Quizvraag

My sister and I
A
She
B
I
C
You
D
We

Slide 12 - Quizvraag

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 13 - Quizvraag

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 14 - Quizvraag

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 15 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 16 - Quizvraag

Present continuous
Wat kunnen jullie je herinneren van de present continuous?

In welke tijd speelt het zich af?

Hoe vorm je de present continuous?

Aan welke woorden kun je het herkennen?

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de 'Present Continuous'?
  • De vorm gebruik je als iets aan de gang is op het moment dat je erover spreekt of schrijft.
  • Iets gebeurt dus op dit moment.

Slide 18 - Tekstslide

Hoe ziet de vorm eruit?
am / are / is + werkwoord + ing

He is working at the moment.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Oh ja!
sommige werkwoorden eindigen op een 'stomme e'
(je schrijft hem wel maar je hoort hem niet)
move - moving
drive - driving
hope - hoping
make - making

Slide 22 - Tekstslide

Oh ja! Oh ja!
sommige werkwoorden krijgen een verdubbeling van de medeklinker
run - running
plan - planning
swim - swimming
stop - stopping

Slide 23 - Tekstslide

I .......... (listen) to music at the moment.
A
am listening
B
are listening
C
is listening

Slide 24 - Quizvraag

They .......... (read) the book The city of bones.
A
are reading
B
am reading
C
is reading

Slide 25 - Quizvraag

Look! The dog .......... (play) with the ball.
A
is play
B
is playing
C
are play
D
are playing

Slide 26 - Quizvraag

Max Verstappen .......... (race) at the track.
A
is raceing
B
are racing
C
is racing
D
are racing

Slide 27 - Quizvraag

We .......... (drink) some tea.
A
am drinking
B
are drinking
C
is drinking

Slide 28 - Quizvraag

It .......... (freeze) in here.
A
is freezing
B
are freezing
C
is freezeing
D
are freezeing

Slide 29 - Quizvraag

Sarah .......... (text) John a message.
A
am texting
B
is texting
C
are texting

Slide 30 - Quizvraag

The cows .......... (run) and .......... (jump) in the meadow now.
A
are run are jump
B
are running are jumping
C
is running is jumping

Slide 31 - Quizvraag

The cows .......... (eat) grass.
A
is eating
B
are eating
C
am eating

Slide 32 - Quizvraag

It .......... (rain) right now.
A
is raining
B
are raining

Slide 33 - Quizvraag