Besturingstechniek 1

Besturingstechniek - PLC
Pneumatische en elektrische besturingen bestaan vaak uit vele componenten, onderling verbonden door complexe luchtaansluitingen of bedradingen. Daardoor zijn veranderingen in dit soort besturingen niet gemakkelijk aan te brengen. Voor bijna elke wijziging moeten besturingscomponenten toegevoegd of gewijzigd worden.
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - PLC
Pneumatische en elektrische besturingen bestaan vaak uit vele componenten, onderling verbonden door complexe luchtaansluitingen of bedradingen. Daardoor zijn veranderingen in dit soort besturingen niet gemakkelijk aan te brengen. Voor bijna elke wijziging moeten besturingscomponenten toegevoegd of gewijzigd worden.

Slide 1 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
Bij een programeerbare besturing hoeven we de componenten en bedradingen niet of nauwelijks te wijzigen om de functie van de besturing te veranderen. Alleen het programma moet gewijzigd worden. 
Het programma is in feite een lijst van opdrachten, instructies genaamd.

Slide 2 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
In principe is elk programeerbaar apparaat te gebuiken voor het maken van besturingen.
Ik de praktijk worden PC's en andere computers daarvoor gebruikt. Maar het meest gebruikte (en vaak het meest geschikte) apparaat voor besturingen is de PLC. Dit is een programeerbaar apparaat, speciaal gemaakt voor het besturen van installaties.

Slide 3 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
De letters PLC staan voor:
P = programmable  (programeerbare)
L = logical                    (logische)
C = controller             (besturing)

Een PLC kan de basisfuncties JA - NIET - EN - OF uitvoeren en alle gewenste combinaties daarvan.

Slide 4 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
Een PLC kunnen we de logische functies laten uitvoeren door de juiste instructie in te typen.
Voordelen van een PLC zijn onder andere:
- betrouwbaar en bedrijfszeker;
- beveiligd tegen externe, elektrische storingen;
- met programmeertaal kunnen op eenvoudige wijze besturingsfuncties worden geprogrameerd.

Slide 5 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
Een PLC is een elektronisch apparaat dat de basisfuncties (JA-NIET-EN-OF) en allerlei combinaties daarvan kan uitvoeren.

Wat betreft de werking is deze gelijk aan
 de pneumatische en elektische besturing.

Slide 6 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
De volgende onderdelen zijn op een PLC te herkennen:
- inputs (ingangen): klemmenstrook met aansluitingen voor signalen van
   de signaalgevers
- outputs (uitgangen): klemmenstrook met aansluitingen voor de
   commando's naar hoofdschakelelementen/uitvoerorganen
- programmeerappartuur: toetsenbordje en display
- indicatielampjes bij elke input en output van de PLC (ledlampje)
   LED brandt - waarde 1       LED uit: waarde 0

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
Voorbeeld van een PLC in Ja-functie

Slide 9 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
PLC in NIET-functie

Slide 10 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC

Slide 11 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC
Ladderdiagram
Als hulpmiddel bij het programmeren
van een PLC wordt vaak het ladder-
diagram gebruikt. 
Het ladderdiagram is gebaseerd
op het elektrisch schema.
symbolen ladderdiagram

Slide 12 - Tekstslide

Besturingstechniek - PLC

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide