les 9


4h, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift, je laptop is straks pas nodig
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


4h, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift, je laptop is straks pas nodig
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaat hier mis?

Slide 2 - Tekstslide

Het huiswerk (planning 4)
Kon iedereen het maken?
Zijn er vragen?

Slide 3 - Tekstslide

Het huiswerk (planning 4)

Slide 4 - Tekstslide

Het huiswerk (planning 4)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Dat gaan we dus anders doen bij opdracht 5

Slide 7 - Tekstslide

Hoe zit het ook alweer?
Wat voor vorm heeft het woord 'vergrootte'- in een zin?

Kan een onvoltooid deelwoord eindigen op een t?

Is in deze zin 'wordt' goed gespeld?
'De brug stond open' wordt al jaren als smoes gebruikt door telaatkomers. 
 • persoonsvorm, verleden tijd enkelvoud 
   
 •  Nee, dit is altijd de infinitief + d (fluitend, aarzelend)


 • Ja, dit is de persoonsvorm tegenwoordige tijd, enkelvoud, tweede persoon Dus ik-vorm + t)

Slide 8 - Tekstslide

En nu:
Maak de opdrachten uit planning 5. (Spelling paragraaf 3 opdracht 5, 6 en 7)

Dit is de laatste hele les werkwoordspelling. 
We gaan verder met literatuur en overige spelling.
Werkwoordspelling blijft in de herhaling voorbij komen.

Slide 9 - Tekstslide

En nu:

Slide 10 - Tekstslide

En nu:

Slide 11 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 •                                                                        Dansen
 • Voltooid deelwoord            >         ik heb gedanst
 • Onvoltooid deelwoord      >          dansend loop ik over straat
 • Bijvoeglijk gebruikt   vdw >          de gedanste wals
 • Bijvoeglijk gebruikt odw   >          Al dansende liep hij op mij af
 • Infinitief                                   >           hij begon te dansen

Slide 12 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 • Voltooid deelwoord            
 • Onvoltooid deelwoord      
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord         
 • Bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord         
 • Infinitief         
Deze werkwoordsvormen veranderen dus niet mee met de tijdproef of getalproef.

Slide 13 - Tekstslide

Welke werkwoordsvormen kennen we naast de persoonsvorm?
Uitlegfilmpje van de methode kijken vanaf 2:40

Slide 14 - Tekstslide

Oefenen
Maak planning 3
(Opdracht 1, 2 en 3 
van Hoofdstuk Spelling, paragraaf 2 Overige werkwoordsvormen)
  
                                                                           sterk           zwak
od = onvoltooid deelwoord                    fluitend       dansend
vd = voltooid deelwoord                         gefloten      gedanst
bn = bijvoeglijk naamwoord                 gefloten       gedanste
inf = infinitief                                              fluiten          dansen
gw= gebiedende wijs                              fluit               dans

Slide 15 - Tekstslide