21-22.v1.ped.mod1.college7-Visies van pedagogen

Visies van bekende 
pedagogen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Visies van bekende 
pedagogen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Visies van bekende 
pedagogen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de lessen
 • Ik ken de visie van verschillende bekende pedagogen
 • Ik kan de visies van deze pedagogen verbinden aan de hedendaagse kinderopvang/BPV-organisatie
 • Ik kan mijn eigen gedachten over opvoeden verbinden aan de visies van bekende pedagogen
 • Ik weet welke pedagogische visie het beste bij mij past

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
 • Maak individueel een folder voor ouders over jouw eigen pedagogische visie op de kinderopvang.
 • Hoe ziet jouw ideale kinderopvang eruit?
 • Hoe is de inrichting?
 • Wat vind jij belangrijk?
 • Gebruik beeldmateriaal dat jouw visie verduidelijkt en ondersteunt om zo te laten zien hoe jij vindt dat de kinderopvang zou moeten zijn.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van een pedagoog?
A
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met opvoeding en onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.
B
Een pedagoog is iemand die zich op een professioneel-wetenschappelijke manier met onderwijs, alsook met de theorie bezighoudt.​
C
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van kinderen bezighoudt.
D
Een pedagoog is iemand die zich op een praktijkgerichte manier met het gedrag van leerkrachten bezighoudt.

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagogen ken je? Wat zijn hun visies?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zoek op
Zoek het onderzoek van Periode 1 op van de lessen Pedagogiek:

welke pedagogische visie past het beste bij jou?

Slide 7 - Tekstslide

Vandaag behandelen we zes pedagogen die elk een bijdragen hebben geleverd in het begrijpen van de ontwikkeling en het leren van kinderen en het ontwerpen van pedagogische visies en onderwijsconcepten.
5 bekende pedagogen
 1. Emmi Pikler: Goede hechting , echt contact
 2. Lev Vygotsky: Zone van naaste ontwikkeling
 3. Janusz Korczak: Rechten van het kind
 4. Rudlof Steiner: Ontplooien in natuurlijke omgeving
 5. Thomas Gordon: Communicatie en gelijkwaardigheid centraal

Slide 8 - Tekstslide

Vandaag behandelen we zes pedagogen die elk een bijdragen hebben geleverd in het begrijpen van de ontwikkeling en het leren van kinderen en het ontwerpen van pedagogische visies en onderwijsconcepten.
Groepsopdracht 1

1. De klas wordt verdeeld in 5 groepen.
2. Iedere groep gaat 1 pedagoog onderzoeken.
3. Iedere groep maakt een poster over deze pedagoog. 
4. Iedere groep presenteert de eigen poster aan de klas.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsopdracht 1 GPM2

Groep 1 = Steiner:  Sanne Quinty Jonice
Groep 2 = Pikler: Rebecca Anouk Femke
Groep 3 = Korczak: Oumaima Lisa Daphne
Groep 4 = Gordon: Kyanne Lieke Janneke
Groep 5 = Vygotksy:  Zonne Elma Maudi Ceres

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsopdracht 1 GPM

Groep 1 = Steiner:  
Groep 2 = Pikler: 
Groep 3 = Korczak: 
Groep 4 = Gordon: 
Groep 5 = Vygotksy:  

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op de poster zet je

- De Pedagoog + foto
- Waar komt hij/zij vandaan (uit welk jaar)
- Wat is zijn/haar visie
- Hoe is hij/zij tot deze visie gekomen
- Geef voorbeelden hoe dat er in de praktijk eruit ziet + foto’s
- Geef voorbeelden van kinderdagverblijven die deze pedagogische visie aanhangen/gebruiken
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij de poster vertel je
- Wat vinden jullie van deze visie

- Past deze visie bij jou (individueel vertelt ieder groepslid hier kort iets over)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt de 'zone van naaste ontwikkeling'?
A
Helen Parkhurst
B
Peter Petersen
C
Maria Montessori
D
Lev Vygotsky

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog was kinderarts en directeur van een weeshuis?
A
Maria Montessori
B
Janusz Kosczak
C
Lev Vygotsky
D
Luc Stevens

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Groepsopdracht 2

1. De klas wordt verdeeld in 5 groepen.
2. Iedere groep gaat 1 pedagoog onderzoeken.
3. Iedere groep maakt een PPP over deze pedagoog. 
4. Iedere groep presenteert de eigen PPP aan de klas.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsopdracht 2
GROEP 1: Luc Stevens - Pedagogische basisbehoeften
GROEP 2: Helen Parkhurst - Dalton
GROEP 3: Peter Petersen - Jenaplan
GROEP 4: Maria Montessori
GROEP 5: Loris Malaguzzi - Reggio Emilia

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luc Stevens
1941 - heden, Nederland
Orthopedagoog en hoogleraar

- Drie pedagogische basisbehoeften: relatie, autonomie, competentie
- Pedagogisch klimaat

Slide 18 - Tekstslide

Drie psychologische basisbehoeften: “Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie (anderen waarderen mij en willen met mij omgaan), competentie (ik heb geloof en plezier in mijn eigen kunnen) en autonomie (ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen)”. ​

Pedagogisch klimaat:
“Als je in de klas een goed pedagogisch klimaat neer wilt zetten als student, als startende leerkracht, moet je leren om te handelen in het moment en waar op dat moment behoefte aan is. De ene keer wacht je af, terwijl het de volgende keer nodig is om in te grijpen. Werk aan de interactie met elkaar (leerkracht en de leerling), leer jouw visie kennen en speel met de basisbehoeften waar dat moment om vraagt”.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lev Vygotsky
1896 - 1934, Rusland

- Zone van naaste ontwikkeling
- Sociale leertheorie: mensen leren in interactie

Slide 20 - Tekstslide

Kinderen hebben een zelflerend vermogen, maar om in hun ontwikkeling verder te komen, hebben ze volwassenen en leeftijdsgenoten nodig: Zone van naaste ontwikkeling.

Kinderen hebben dus een sociale omgeving nodig om zich verder te ontwikkelen: Sociaal constructivisme. Taal is hierbij crucial, om interactie met elkaar aan te gaan en is de sleutel voor ontwikkeling. ​

Praat met ieder kind in je stageklas, bied hen taal en spel en speel met hen mee. Zo leren ze met de interactie met jou en leren ze een stapje verder te groeien(hun eigen zone van naaste ontwikkeling).

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Janusz Korczak
1878 - 1942, Polen
Kinderarts en weeshuis directeur

De rechten van het kind:
- Het recht te zijn zoals je bent
- Het recht op de dag van vandaag
- Het recht op een eigen leven ​

Slide 22 - Tekstslide

Pedagoog en directeur van een weeshuis voor Joodse kinderen in Warschau.​

Kwam als één van de eersten op voor rechten van kinderen. In 1919 formuleerde hij 3 grondrechten van het kind. Pas in 1989 zijn de Rechten van het Kind vastgelegd door de VN. ​

Had in het weeshuis een kinderrechtbank en kinderparlement.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Helen Parkhurst
1886 - 1970, Verenigde Staten
Onderwijzeres

Dalton onderwijsconcept:
- Vrijheid en verantwoordelijkheid
- Samenwerken
- Zelfstandigheid
- Effectiviteit
- Reflectie

Slide 24 - Tekstslide

Dalton onderwijs gaat uit van 3 principes: ​vrijheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking  ​

Rol van de leraar is leidend en begeleidend. 

Helen Parkhurst was leerling van Maria Montessori en startte haar eigen verniewingsschool in het plaatsje Dalton, VS.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Peter Petersen
1884 - 1952, Duitsland
Pedagoog en onderwijzer

Jenaplan onderwijsconcept:
- Relatie van het kind met zichzelf
- Relatie van het kind met de ander
- Relatie van het kind met de wereld

Slide 26 - Tekstslide

De school moet zoveel mogelijk aansluiten als samenlevingsvorm, huiselijk ingericht zijn, ​ waarbij ouders, leerkrachten en kinderen samenwerken in het proces van opvoeden. ​

Jenaplanonderwijs:
stamgroepen (1,2 – 3,4,5 – 6,7,8)
gaat uit van drie principes: ​
De relatie van het kind met zichzelf​
De relatie van het kind met de ander en het andere ​
De relatie van het kind met de wereld​

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maria Montessori
1870 - 1952, Italie
Kinderarts, pedagoog, hoogleraar

Montessori onderwijsconcept:
- Materiaal-gestuurd leren
- 'Help mij het zelf te doen'

Slide 28 - Tekstslide

"Help mij het zelf te doen” - alle opvoeding is in principe zelfopvoeding​

De opdracht van de school is het inspireren van kinderen tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.

Ontwikkelde onderwijs voor kinderen met beperkingen, daarna doorontwikkeld voor regulier

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: Ga op zoek naar informatie en vul het schema in (portal)

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk nu nog eens de visie/werkwijze bij je BPV, wat herken je nu?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

Slide 32 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies