natuurkunde 3.2 windenergie

windenergie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

windenergie

Slide 1 - Tekstslide

wat gaan we doen?
- herhaling
- bewegingsenergie
- elektriciteit uit wind
- het vermogen van een windturbine
- energiebronnen vergelijken

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een generator?
A
een grote dynamo in een windmolen of energie centrale
B
de magneet in een windmolen of energie centrale
C
de "molen" in een energie centrale
D
de plaats waar de brandstof verbrand wordt in een energie centrale

Slide 3 - Quizvraag

Aardgas, aardolie en steenkool noemen we ook wel:
A
Chemische brandstoffen
B
Kern brandstoffen
C
Fossiele brandstoffen
D
Natuurrijke brandstoffen

Slide 4 - Quizvraag

Wat is geen vorm van duurzame energie?
A
Zonne energie
B
Wind energie
C
Energie uit biomassa
D
Energie uit fossiele brandstoffen

Slide 5 - Quizvraag

De eenheid van energie is
A
Joule
B
Watt
C
Kilogram
D
Liter

Slide 6 - Quizvraag

Hoeveel is 1 megajoule?
A
100 joule
B
1000 joule
C
10 joule
D
1 000 000 joule

Slide 7 - Quizvraag

leerdoelen
- je kunt bewegingsenergie beschrijven
- je kunt de onderdelen van een windturbine beschrijven
je kunt het verband leggen tussen windsnelheden en opgewekt elektrische vermogen door een windturbine
- je kunt voordelen en nadelen benoemen van het gebruik van windturbines

Slide 8 - Tekstslide

bewegingsenergie
alles wat beweegt heeft energie: bewegingsenergie
de hoeveelheid energie hangt af van de snelheid van het voorwerp en van de massa van het voorwerp
hoe groter de snelheid, hoe groter de
bewegingsenergie
hoe groter de massa, hoe groter de
bewegingsenergie

Slide 9 - Tekstslide

bewegingsenergie
wind is bewegende lucht en heeft dus ook bewegingsenergie
vroeger werd dit gebruikt om graan te malen, hout te zagen en water weg te pompen
de moderne windmolens worden gebruikt om elektrische energie op te wekken

Slide 10 - Tekstslide

welke energieomzetting vind er plaatst in een windturbine?
A
bewegingsenergie
B
elektrische energie
C
bewegingsenergie naar elektrische energie
D
elektrische energie naar bewegingsenergie

Slide 11 - Quizvraag

Windenergie
1. de wind laat de wieken draaien. de wieken zitten vast aan een as. het draait langzaam rond: lagesnelheidsas
2. de tandwielen zorgen er voor dat het aantal omwentelingen wordt vergroot. dit zit vast aan de hogesnelheidsas
3. deze as drijft de generator aan
4. de transformator zorgt er voor dat de spanning omhoog wordt getransformeerd naar 10 000 V

Slide 12 - Tekstslide

het vermogen van een windturbine
het maximaal elektrische vermogen van de windmolen is het grootste vermogen wat een windmolen kan leveren bij voldoende wind.
de eenheid van vermogen is Watt (W)
1 W = 1 J/s
een windturbine van 3MW levert onder de meeste gunstige omstandigheden 3 miljoen joule per seconde

Slide 13 - Tekstslide

wat doet een transformator?

Slide 14 - Open vraag

vermogen windturbine
hoe harder het waait hoe meer vermogen een windturbine heeft
er zit wel een maximum aan zodat de windturbine niet 'op hol slaat'.

bij een snelheid van 10 m/s is het vermogen van de windturbine ongeveer 800 kW

Slide 15 - Tekstslide

bij welke snelheid van de wind bereikt de windturbine het maximale vermogen?

Slide 16 - Open vraag

wat is het maximale vermogen van de windturbine?

Slide 17 - Open vraag

energie bronnen vergelijken
wanneer je energiebronnen gaat vergelijken let je op de volgende punten:
- hoeveel kost de opgewekte energie?
is windenergie duurder dan fossiele brandstoffen?
- kan de energiebron op den duur uitgeput zijn?
fossiele brandstoffen raken op, wind niet
- is de energiebron altijd of alleen af en toe beschikbaar?
het waait niet altijd hard genoeg om de maximale energie er uit te halen
- wat zijn de gevolgen voor het milieu?
bij fossiele brandstoffen verbranden ontstaan giftige stoffen, maar horizonvervuiling en geluidsoverlast zijn ook milieunadelen

Slide 18 - Tekstslide

leg in je eigen woorden uit wat bewegingsenergie is

Slide 19 - Open vraag

leg in je eigen woorden uit wat de voordelen en nadelen zijn van windturbines

Slide 20 - Open vraag

huiswerk
maken 3.2 in het werkboek

Slide 21 - Tekstslide