Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Hemelvaart en Pinksteren

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Deel 1:
Hemelvaart

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Waaraan denk jij
bij het woord 'berg'?

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Video

Waaraan denk jij
bij het woord 'wolk'?

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Video

Waaraan denk jij
bij het woord 'engel'?

Slide 10 - Woordweb

Bijbelverhaal:
Hemelvaart

Slide 11 - Tekstslide

Zet de prenten in de juiste volgorde

Slide 12 - Sleepvraag

Waarom was de Olijfberg zo bijzonder
voor Jezus en zijn vrienden?
A
Er waren veel mensen om hen heen.
B
Ze konden daar goed picknicken.
C
Er was een tempel op de berg.
D
Ze waren er dichter bij God en het was er rustig.

Slide 13 - Quizvraag

Hoe lang was het geleden dat het Pasen was?
A
veertig dagen
B
twee maanden
C
een week
D
een jaar

Slide 14 - Quizvraag

Wat moesten de vrienden van Jezus
aan alle mensen vertellen?
A
hun eigen verhaal
B
de regels van Jezus
C
het goede nieuws
D
een mop

Slide 15 - Quizvraag

Waarom was Petrus bang
toen Jezus vertelde dat hij wegging?
A
Hij was bang om zonder Jezus verder te moeten.
B
Hij wilde niet dat Jezus wegging.
C
Hij was bang voor de engelen.
D
Hij wilde meer tijd doorbrengen op de berg.

Slide 16 - Quizvraag

Wat zeiden de engelen tegen de vrienden van Jezus?
A
Het is tijd om verder te leven. Doe wat Jezus jullie heeft gezegd!
B
Jezus komt zo terug.
C
Jullie moeten hier blijven.
D
Jullie moeten weer omhoog kijken.

Slide 17 - Quizvraag

Zet de dagen in de juiste volgorde
Pinksteren
Aswoensdag
Witte Donderdag
Palmzondag
Hemelvaart
Pasen
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

Slide 18 - Sleepvraag

Wat is de juiste betekenis?
Aswoensdag
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Jezus breekt het brood
en deelt de wijn.
Jezus komt Jeruzalem
binnen op een ezel.
Jezus zendt
Gods Heilige Geest. 
Jezus wordt in
het graf gelegd.
het begin van de veertigdagentijd
Jezus vertrekt voor altijd
naar de hemel.
Jezus is verrezen.
Halleluja! 
Jezus sterft
aan het kruis. 

Slide 19 - Sleepvraag

Wat vind jij ervan dat Jezus naar de hemel is gegaan?
Was het beter dat Hij op aarde was gebleven?

Slide 20 - Open vraag

Wat bespreken de leerlingen van Jezus
volgens jou terwijl ze de berg af lopen?

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen van Jezus krijgen de opdracht:
'Het is tijd om verder te leven.
Doe wat Jezus jullie heeft gezegd.'
Wat moet de leerlingen van Jezus doen volgens jou?

Slide 22 - Open vraag

Stel je voor dat jij een van de leerlingen was
die aanwezig was bij Jezus' hemelvaart.
Wat had je Jezus dan nog willen vragen
voor Hij naar de hemel ging?

Slide 23 - Open vraag

Verlang jij ernaar dat Jezus
terugkomt zoals Hij is weggegaan?
Waarom wel of niet?

Slide 24 - Open vraag

Heb jij Jezus al eens dichtbij gevoeld?
Wanneer was dat? Hoe was dat?

Slide 25 - Open vraag

In het Bijbelverhaal lezen we:
‘Het is tijd om verder te leven. Doe wat Jezus jullie heeft gezegd.’
Hoe kunnen mensen in onze tijd die opdracht vervullen?
Met andere woorden: hoe kunnen wij in onze tijd, in ons land
en op onze leeftijd een stukje hemel maken van de aarde?
Laat je fantasie de vrije loop!

Slide 26 - Open vraag

God,
Met Hemelvaart denken we eraan dat Jezus afscheid nam van zijn vrienden.
Jezus' vrienden voelden dat ze Hem nooit meer zouden zien.
Dat maakte hen verdrietig.
Maar ze voelden ook dat Jezus hen nooit in de steek zou laten.
Dat gaf hen kracht.
Amen.

Slide 27 - Tekstslide

Deel 2:
Pinksteren

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Weetje
In dit verhaal zijn heel veel mensen naar Jeruzalem gekomen
om het joodse Pinksterfeest te vieren. Dat doen ze elk jaar.
Ze vieren feest omdat er weer koren
van het land gehaald kan worden.
Ze danken God daarvoor in de tempel.
Tijdens dit Pinksterfeest komt de Heilige Geest.
En dat vieren we ieder jaar tijdens het christelijk pinksterfeest.

Slide 30 - Tekstslide

Zet de prenten in de juiste volgorde

Slide 31 - Sleepvraag

Waarom was het druk in Jeruzalem op die dag?
A
Er was een grote markt in de stad.
B
Er was een belangrijke politieke bijeenkomst gepland.
C
Joden vanuit het hele Romeinse Rijk vierden dat God de Tora heeft gegeven.
D
Er was een populaire sportwedstrijd bezig.

Slide 32 - Quizvraag

Wat gebeurde er toen de leerlingen bij elkaar waren?
A
Ze voelden een harde windvlaag en de heilige Geest kwam in hen.
B
Ze hoorden een luide donderslag.
C
Ze zagen een helder licht.
D
Ze vielen allemaal flauw.

Slide 33 - Quizvraag

Wat deden de leerlingen
toen ze de straat op liepen?
A
Ze hielden stil en staarden naar de mensen om hen heen.
B
Ze begonnen in allerlei vreemde talen over de grote daden van God en Jezus te praten.
C
Ze zongen luide liederen.
D
Ze deden een dansvoorstelling.

Slide 34 - Quizvraag

Hoe reageerden de mensen
toen ze de leerlingen hoorden praten?
A
Ze waren verbaasd dat ze alles konden verstaan.
B
Ze negeerden de leerlingen en liepen weg.
C
Ze begonnen te lachen en te spotten.
D
Ze werden boos en begonnen de leerlingen te bekritiseren.

Slide 35 - Quizvraag

De vrienden van Jezus vertellen over wat God allemaal doet.
Wat zouden ze vertellen, denk je?

Slide 36 - Open vraag

Welk verhaal uit de bijbel zou jij wel
aan iemand anders willen vertellen?

Slide 37 - Open vraag

Waar denk je aan bij 'de Geest van God'?

Slide 38 - Open vraag

God is met Zijn Geest dicht bij jou en wil je helpen.
Heb je dat wel eens gemerkt? Wanneer?

Slide 39 - Open vraag

Lieve God,
Stuur je Geest naar ons, elke dag opnieuw.
Maak ons sterk en goed, lief en aandachtig.
Help ons om samen jouw droom waar te maken.
Amen.

Slide 40 - Tekstslide