§ 3.2 Windenergie

wat is de eenheid van energie
A
Newton
B
Watt
C
Joule
D
Kelvin
1 / 17
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

wat is de eenheid van energie
A
Newton
B
Watt
C
Joule
D
Kelvin

Slide 1 - Quizvraag

Vul het ontbrekende woord in:
In een dynamo wordt .......... energie omgezet in elektrische energie!
A
chemische
B
bewegings
C
elektrische

Slide 2 - Quizvraag

Chemische energie is fossiele energie, maar wat is geen fossiele energie in dit rijtje?
A
Aardgas
B
Biogas
C
Aardolie
D
Steenkool

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Tekstslide

3.2 Windenergie

Slide 5 - Tekstslide

Bewegings-energie
Door een beweging krijgen voorwerpen energie. Die energie noem je bewegingsenergie

De hoeveelheid bewegingsenergie hangt af van:
 • massa van het voorwerp
 • snelheid van het voorwerp

(hoe groter de massa/snelheid, hoe groter de bewegingsenergie)

Slide 6 - Tekstslide

Wind

Wind is niets anders dan bewegende lucht. 
Lucht bevat daarom bewegingsenergie

Slide 7 - Tekstslide

Bewegingsenergie
Elektrische energie

Slide 8 - Tekstslide

De windturbine
Energie-omzetting in een windmolen:

Windenergie -> bewegingsenergie -> elektrische energie

Slide 9 - Tekstslide

Werking van de windturbine

Slide 10 - Tekstslide

Elektriciteit uit wind
 1. De wind (windenergie) draait de bladen (wieken) van de windmolen

 2. De windmolen bevat tandwielen die de omwentelingen per seconde vergroot

 3. Hierdoor wordt een generator gedrijft en wekt elektrische energie op

 4. Een transformator verhoogt de spanning van de elektrische energie 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Waar let je op als je naar energie kijkt?
 1. Kosten
 2. Raakt het op? 
 3. Is het altijd beschikbaar?
 4. Milieu

Slide 14 - Tekstslide

Voordelen
Nadelen
 • Raakt niet op 
 • Geen schadelijke afvalstoffen
 • Duur(der) dan fossiele brandstoffen
 • Af en toe beschikbaar
 • Horizonvervuiling
 • Geluidshinder

Slide 15 - Tekstslide

Welke twee grootheden zorgen voor de grootte van de bewegingsenergie?
A
Snelheid en afstand
B
Snelheid en massa
C
Afstand en massa
D
Verbrandingswaarde en snelheid

Slide 16 - Quizvraag

Wat is een voordeel van windenergie boven de chemische energie van een verbranding.
A
Windenergie is goedkoper
B
Windenergie is altijd te gebruiken (ieder moment dat het nodig is).
C
Windenergie geeft meer energie
D
Windenergie is beter voor het milieu

Slide 17 - Quizvraag