Besturingstechniek - Les 4 - Pneumatische besturing

Besturingstechniek - Les 4
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 4

Slide 1 - Tekstslide

Besturingstechniek - Les 4
Planning lessen Besturingstechniek 
Les 1 - Inleiding, kennismaking besturingstechniek in het algemeen  
Les 2 - Uitvoeringsorganen en toepassingen in de praktijk
Les 3 - Signaalgevers en toepassingen in de praktijk
Les 4 - Pneumatische besturing               
Les 5 - Elektrische besturing + Combinaties  
Les 6 - PLC
Les 7 - Volgorde processen
Les 8a - Vragen - Kennis testen

Slide 2 - Tekstslide

Besturingstechniek - Les 4
Leerdoelen les 4 - Pneumatische besturing
  • Jij kunt de vier pneumatische basisschakelingen onderscheiden:
        - JA-functie;
        - NIET-functie;
        - EN- functie;
        - OF-functie.
  • Jij kunt  een waarheidstabel maken van alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.

Slide 3 - Tekstslide

Pneumatische besturing
Een pneumatische besturing krijgt pneumatische signalen binnen, afkomstig van de signaalgevers. Op basis van de signalen stuurt de besturing pneumatische commando's uit.

Slide 4 - Tekstslide

Pneumatische besturing
Binaire signalen en commando's hebben steeds twee mogelijke waarden. 
Deze twee waarden coderen we met nul (0) of één (1). 

We zullen vier pneumatische bassisschakelingen onderscheiden:
-  ja-functie;
-  niet-functie;
-  en- functie;
-  of-functie.

Slide 5 - Tekstslide

Pneumatische besturing - 0 en 1
Signaalgevers
Het 3/2-venitel heeft twee mogelijke standen: 
niet bediend of wel bediend.
Bij een handbediend 3/2-venitel krijgen we de
bediende stand door op de knop te drukken.

signaalgevers:  niet bediend  = 0
                                 wel bediend   = 1

Slide 6 - Tekstslide

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het signaal van het 3/2-ventiel heeft ook 
twee mogelijke waarden:
geen luchtdruk en wel luchtdruk.Pneumatisch signaal: geen luchtdruk  = 0
                                                wel luchtdruk     = 1

Slide 7 - Tekstslide

Pneumatische besturing - 0 en 1
Uitvoerorganen

De pneumatische cilindeer is een binair uitvoerorgaan.
Het heeft twee mogelijke standen: IN en UIT.
Ook deze twee standen coderen we met 0 en 1.

Cilinder (uitvoerorgaan):  IN     = 0
                                                      UIT  = 1

Slide 8 - Tekstslide

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het pneumatische commando naar een hoofdschakelellement heeft ook twee mogelijke waarden.

Pneumatisch commando:  geen luchtdruk  = 0
                                                          wel luchtdruk     = 1

Slide 9 - Tekstslide

Pneumatische besturing - 0 en 1
Het veerretour 5/2- ventiel


Slide 10 - Tekstslide

Pneumatische besturing
In schema's en waarheidstabellen worden:
- de signaalgevers aangeduid 
   met een kleine letter.
- de uitvoerorganen aangeduid 
   met een hoofdletter.
Slide 11 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA
Een enkelwerkende pneumatische 
cilinder met een 3/2-ventiel.
Het ventiel is handbediend, veerretour 
en normaal gesloten (NC).

Als het ventiel niet bediend is, dan is
de cilinder IN.
Als het ventiel wel bediend is, dan is
de cilinder UIT

Slide 12 - Tekstslide

Pneumatische besturing
Waarheidstabel

In waarheidstabel staan alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.
Bij elke combinatie kunnen we de stand van het uitvoerorgaan (0 of 1) aflezen.

Slide 13 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA

Slide 14 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA
Waarheidstabel
Uit deze tabel kunnen de werking van 
pneumatische installaties worden afgelezen.

JA-functie
Een schakeling die precies deze waarheidstabel heeft wordt een JA-funtie genoemd. De basisschakelingen worden ook wel logische basisfuncties genoemd. De codering 0 en 1 is gebaseerd op logica.

Slide 15 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA
Waarheidstabel
In de waarheidstabel staan alle 
schakelstanden van de signaalgevers.
Bij elke schakelstand kunnen we de 
stand van het uitvoerorgaan aflezen.

Slide 16 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA
Maak van nevenstaande installatie 
een waarheidstabel.


Geef de schakelformule voor
dzee installatie.

Slide 17 - Tekstslide

Pneumatische besturing - JA

Slide 18 - Tekstslide

Pneumatische besturing - NIET
NIET-functie

De NIET-functie wordt ook wel de inverse (= omgekeerde) functie genoemd.
Het signaal van een NIET-functie wordt dan het geïnveerteerde (omgekeerde) signaal genoemd.Slide 19 - Tekstslide

Pneumatische besturing - NIET
De installatie van bijgevoegde afbeelding
werkt als volgt:

- Als het ventiel niet bediend is staat de 
cilinder uit.

- Als het ventiel wel bediend is, knop indrukken,
gaat de cilinder in.

Slide 20 - Tekstslide

Pneumatische besturing - NIET

Slide 21 - Tekstslide

Pneumatische besturing - NIET

Slide 22 - Tekstslide

Pneumatische besturing - EN
De EN-klep wordt ook wel tweedruk-ventiel genoemd.
Beide bedieningen moeten worden ingeschakeld om een pneumatische stroom te krijgen.
Vaak is dit uit veiligheid.

Slide 23 - Tekstslide

Pneumatische besturing - EN
Maak van deze installatie een waarheidstabel.

Slide 24 - Tekstslide

Pneumatische besturing - EN

Slide 25 - Tekstslide

Pneumatische besturing - EN
Werking van de EN-klep

Slide 26 - Tekstslide

Pneumatische besturing - EN

Slide 27 - Tekstslide

Pneumatische besturing - OF
Bij een OF-functie wordt de pneumatische stroom via het ene of het andere ventiel òf via beide ventielen gestuurd.

Slide 28 - Tekstslide

Pneumatische besturing - OF
Maak een waarheidstabel van het OF-ventiel

Slide 29 - Tekstslide

Pneumatische besturing - OF

Slide 30 - Tekstslide

Pneumatische besturing
Samenvatting van de basisfuncties.

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
Ga op stage op zoek naar 4 voorbeelden van meet- en regeltechniek, maak hiervan een beschrijving en zorg ervoor dat je kunt uitleggen hoe deze precies werken.

Lukt het niet op stage om voorbeelden van meet- en regeltechniek te vinden kijk dan goed om je heen in en om het huis.

Slide 32 - Tekstslide

Besturingstechniek - Les 4
Leerdoelen les 4 - Pneumatische besturing
  • Jij kunt de vier pneumatische basisschakelingen onderscheiden:
        - JA-functie;
        - NIET-functie;
        - EN- functie;
        - OF-functie.
  • Jij kunt  een waarheidstabel maken van alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.

Slide 33 - Tekstslide