kengetallen berekenen

kengetallen berekenen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

kengetallen berekenen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Liquiditeit-kengetallen: 
verhouding tussen vlottende activa + liquide middelen en het kort vreemde vermogen 

Slide 3 - Tekstslide

Om je onderneming draaiende te houden en openstaande facturen te kunnen voldoen, moet je genoeg geld op je rekening hebben. 

Door regelmatig je current ratio te berekenen, houd je in de gaten of je de rekeningen nog wel kunt betalen (liquiditeit)
Current ratio:
Formule: (vlottende activa + liquide middelen) > 1,5
                            kort vreemd vermogen

Slide 4 - Tekstslide

De quick ratio laat zien in hoeverre schulden snel afgelost kunnen worden. 
Bij het berekenen van de quick ratio wordt uw voorraad niet meegeteld.

 Voorraden kunnen namelijk een grote waarde hebben, maar deze kunnen niet direct gebruikt worden om een openstaande rekening te betalen. 

Bij het berekenen van de quick ratio wordt daarom gekeken naar het geld dat direct beschikbaar is om een rekening te betalen. 
Formule: (vlottende activa + liquide middelen - voorraad) > 0,5
                                       kort vreemd vermogen
Quick ratio:

Slide 5 - Tekstslide

De cash ratio geeft aan hoe snel een organisatie haar schulden op korte termijn kan terugbetalen.
Cash ratio:
Formule:     Liquide middelen      > 0,3
                  kort vreemd vermogen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

zelf maken opgaven 2 en 3 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Balans maken en kengetallen berekenen

Slide 11 - Tekstslide

Iets andere verdeling in balansposten:

ijzeren voorraad: waarde van een gedeelte vd voorraad die altijd in het bedrijf aanwezig is -> vaste activa

debiteuren kern: waarde van een gedeelte vd debiteuren die altijd in het bedrijf aanwezig is -> vaste activa

crediteurenkern: waarde van een gedeelte vd crediteuren die altijd in het bedrijf aanwezig is -> lang vreemd vermogen
Slide 12 - Tekstslide

Gedeelte van een langlopende lening die dit jaar wordt afgelost -> kort vreemd vermogen


Samen maken opgave 4!

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

H7 Maken opgave 5!

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide