will/won't/shall

Future
 • WILL, WON't, SHALL 

Example:

One day I will visit South Africa
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Future
 • WILL, WON't, SHALL 

Example:

One day I will visit South Africa

Slide 1 - Tekstslide

Will , WON'T , Shall
Hoe was het ook weer?
Slide 2 - Tekstslide

Future -> Toekomst : will en shall 
Het Engelse woord Will gebruik je om aan te geven dat iets in de toekomst zal gaan gebeuren. 

 

Slide 3 - Tekstslide

Will
 
 • I will visit South Africa once in my life    
 • Eens in mijn leven zal ik  Zuid-Afrika bezoeken.
 • Don't worry! We will do our homework 
 • Geen zorgen! Wij zullen ons huiswerk maken 

Slide 4 - Tekstslide

Formule
will + hele werkwoord
Voorbeeld: We will do our homework .


Slide 5 - Tekstslide

Vormen (+)
Je gebruikt voor alle personen dezelfde vorm.
Je kan 'will'op twee manieren schrijven:


 1. Lange vorm: Will
  One day he will have his own car.

 2. Korte vorm: 'll
  One day he'll have his own car .

Slide 6 - Tekstslide

Ontkennende zinnen (-)
 • Bij ontkennende zinnen zet je 'not' achter 'will', 
 • Gebruik de korte vorm: won't 


I won't do my homework tomorrow 


Slide 7 - Tekstslide

Vragende zinnen (?)
Bij vragen zet je 'will' vooraan .

Will we meet  him again ? Zullen we hem nog een keer ontmoeten? 


Slide 8 - Tekstslide

Shall
Bij vragen met 'I' en 'we' gebruiken we SHALL

Shall gebruik je dus om een voorstel te doen 

Shall we go to the cinema? Zullen we naar de bioscoop gaan?

Slide 9 - Tekstslide

She ___________ turn sixteen next June.
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 10 - Sleepvraag

He ___________ tell you what to do.
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 11 - Sleepvraag

___________ I help you with your homework?
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
Will
Shall

Slide 12 - Sleepvraag

I don't know, ___________ we tell her the truth?
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 13 - Sleepvraag

Marie ___________ text us when we can visit.
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 14 - Sleepvraag


    The weather ________ be sunny and dry tomorrow.

    Marc ________ join us for soccer, he's not feeling well.

   _______ we meet at eight on Friday?

     Maybe they _______ give you you money back if you ask nicely.
will
won't
shall
will

Slide 15 - Sleepvraag

Slide 16 - Link

SAMENVATTING

Slide 17 - Tekstslide

I ____ go to the cinema later today
A will
B shall
A
A
B
B

Slide 18 - Quizvraag

___ they do their homework on Saturday?
A will
B Shall

A
A
B
B

Slide 19 - Quizvraag

No, I ___ listen to you anymore!
A Will
B Shall
C Won't
A
A
B
B
C
C

Slide 20 - Quizvraag

___ I work from home next Friday?
A Will
B Shall
A
A
B
B

Slide 21 - Quizvraag

Maak de zin af met de woorden tussen haakjes
( you - to travel ) to South Africa this summer?

Slide 22 - Open vraag

Maak de zin af met de woorden tussen haakjes
(they - to play) music at my birthday party next month.

Slide 23 - Open vraag

Maak de zin af met de woorden tussen haakjes
( I - not - to run) 10 kilometers anymore!

Slide 24 - Open vraag