Fictie Verhaalanalyse

Fictie: uitleg realismelijn en opbouwschema
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Fictie: uitleg realismelijn en opbouwschema

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 1. huiswerk vr 1 en 2
 2. voordoen markeren tekst
 3. vragen?
 4. SE Fictie 15%: Do 4 juni 9.30-10.30 uur
 5. huiswerk rest vragen Sukkel voor de liefde: Ma 25 mei.

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen


Je kunt een fictietekst op de realismelijn plaatsen.

Je kunt de onderdelen van een opbouwschema voor een verhaal herkennen.

Slide 3 - Tekstslide

Opfrisquiz

Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent genre?
A
je schamen
B
verhaalsoort
C
generatie
D
perspectief

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekent fictie?
A
verzonnen teksten
B
zakelijke teksten

Slide 6 - Quizvraag

Welke verhaalsoort hoort niet bij genres ?
A
sprookje
B
thriller
C
corona-nieuwsbrief
D
horror

Slide 7 - Quizvraag

Wat hoort niet bij non-fictie?
A
krantenartikel
B
column
C
weerbericht
D
realistisch verhaal

Slide 8 - Quizvraag

Realismelijn

Slide 9 - Tekstslide

Realismelijn
realistisch                     beetje realistisch                  niet realistisch

Slide 10 - Tekstslide

Aspecten realismelijn

Je kunt bepalen of een verhaal realistisch is aan de hand van de volgende aspecten:

1 de omgeving

2 de tijd

3 hoe personages met elkaar praten en omgaan

4 gedachten, bezigheden en problemen van personages

5 de 'toevalligheid' van gebeurtenissen

6 fantasie-elementen

7 de afloop van een verhaal


Slide 11 - Tekstslide

Opdracht realismelijn

Jullie antwoorden van opdracht 4, blz. 18


Op welke plaats zet jij het verhaal De Muur op de realismelijn?

Slide 12 - Tekstslide

Opbouwschema

Slide 13 - Tekstslide

Opbouwschema fictie

Beginsituatie


Ontstaan van het probleem


Steeds meer moeilijkheden


Dieptepunt


Langzame verbetering


Slot


Slide 14 - Tekstslide

Opdracht opbouwschema
Jullie antwoorden van opdracht 5, blz. 19

Welk verhaaldeel uit het opbouwschema herken je in het verhaal De Muur? 

Slide 15 - Tekstslide

Weektaak

Fictie H2: Lees theorie blz. 72 en 74 over genres en emotieve en realistische argumenten.


Maak opdr. 3 en 4 van blz. 73
Slide 16 - Tekstslide

Blok 1 en 2
1 Realisme + opbouw van een verhaal
2 Genre + emotieve en realistische argumenten

Opdr. 4 + 5 v. Blok 1
Opdr. 3+ 4 van Blok 2

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Geef 3 kenmerken van Jessica en Tyler

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Video

Beschrijf het karakter en uiterlijk van Loes en Aysen in trefwoorden

Slide 21 - Open vraag

Blok 3 PERSONAGES

 1. Hoofdpersonen
 2. Bijpersonen  (helper - tegenstander)
 3. figuranten

Slide 22 - Tekstslide

HOOFDPERSOON
- Je weet wat hij denkt, doet en voelt: round character
- Je beleeft het verhaal (grotendeels) vanuit de hoofdpersoon
- De hoofdpersoon heeft een probleem of opdracht
- Doel: het probleem oplossen of de opdracht volbrengen.

Slide 23 - Tekstslide

BIJPERSONEN
 • helper of tegenstander
 • je leert bijpersonen oppervlakkig kennen - flat character
 • De rol van helper/tegenstander kan wisselen in het verhaal
 • figuranten - kleuren het verhaal, voegen niets toe aan het verhaal.

Slide 24 - Tekstslide

Beschrijven personages
 • Uiterlijk (lengte/kleding/huidskleur/kapsel/enz.)
 • geslacht/leeftijd/gezondheid/achtergrond/werk/school
 • karaktereigenschappen (aardig/egoïstisch/onzeker/verwaand, zie verder blz. 134)
 • relaties (vrienden/collega's/klasgenoten/liefdesrelaties

Slide 25 - Tekstslide

Beschrijving personages 2
- Je geeft feitelijke informatie over de personages
- Je geeft je mening: vind je ze sympathiek of antipathiek

Slide 26 - Tekstslide

Hoe noem je een hoofdpersoon?
A
round character
B
flat character

Slide 27 - Quizvraag

Geef een paar karaktereigenschapen

Slide 28 - Open vraag

Wat kom je te weten over een hoofdpersoon?
A
Is hij/zij een helper of tegenstander?
B
Wat hij/zij denkt, doet en niet doet.
C
Wat hij/zij denkt, doet, voelt, karakter/uiterlijk/rela-ties/ belanrijke kenmerken
D
Wat hij/zij allemaal meemaakt

Slide 29 - Quizvraag

Wat is het doel van de hoofdpersoon?

Slide 30 - Open vraag

Blok 4
 • Spanning
 • Ruimte 
 • Sfeer
 • Thema en moraal

Slide 31 - Tekstslide

Spanning
 • situatie  of omgeving
 • open plekken
 • onverwachte draai
 • vdermoeden van afloop
 • uitstel ontknoping
 • informatievoorsprong
 • cliffhanger

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Ruimte
1 Alle plaatsen die in verhaal voorkomen
2 Binnen of buiten
3 Ook het weer, geluiden en geuren
4 Functie: oproepen sfeer

Slide 34 - Tekstslide

Thema en moraal
 • Thema: in een paar zeggen waar het verhaal over gaat, bijv. eenzaamheid, door het vuur gaan voor je vrienden
 • Moraal: een wijze les, bijv. oordeel niet te snel over iemand

Slide 35 - Tekstslide

Maken
Blok 3: Opdr. 3 en 4 op blz. 134 en 135
bij het verhaal 'Niet alleen aan de buitenkant'. 
Blok 4: opdr. 4 en 5 op blz. 184-186 bij het verhaal 'Wij zijn apen'.

Slide 36 - Tekstslide

We hebben tot nu toe geleerd:
 • realisme in verhalen
 • opbouw van een verhaal
 • genres
 • emotieve en realistische argumenten
 • hoofd- en bijpersonen / sympathiek en antipathiek
 • spanning / ruimte en sfeer
 • thema en moraal

Slide 37 - Tekstslide

Blok 5: Tijd / perspectief / Begin en einde 

Slide 38 - Tekstslide

Wat hoort allemaal bij 'tijd' (1)
 1. de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, bijv. de middeleeuwen
 2. vertelde tijd: hoeveel tijd er in het verhaal voorbijgaat, bijv. een paar dagen, een jaar, één dag
 3. Verteltijd: het aantal blz. dat de schrijver nodig heeft om het verhaal te vertellen

Slide 39 - Tekstslide

Wat hoort allemaal bij 'tijd' (2)
 1. Chronologisch: de gebeurtenissen worden verteld in de volgorde waarin ze gebeurd zijn
 2. Terugverwijzing: een personage denkt aan of zegt iets over wat vroeger/eerder gebeurde. Vaak in een paar woorden/zinnen.
 3. Vooruitwijzing: er wordt iets gezegd over wat later zal gebeuren of wat personage hoopt of waar hij bang voor is

Slide 40 - Tekstslide

Wat hoort allemaal bij tijd (3)
 1. Flashback: het hele verhaal gaat zelf terug in de tijd. Dit wordt uitgebreider beschreven. De volgorde van de gebeurtenissen wordt echt onderbroken.
 2. Flashforward: hetzelfde, maar dan vooruit in de tijd
 3. Bij Flashbacks en flashformwards is een verhaal niet-chronologisch.
FUNCTIE: spanning / meer info over het personage

Slide 41 - Tekstslide

Vertelperspectief
 1. ik-vertelperspectief: je beleeft het verhaal door de ogen van de 'ik-figuur'. Er staat letterlijk 'ik'.
 2. personaal perspectief: je beleeft het verhaal door de ogen van een hij/zij-figuur. Er staat telkens hij of zij.
 3. Alwetende verteller: deze weet alles en geeft commentaar op de gebeurtenissen.
 4. Wisselend perspectief: de personages wisselen elkaar af

Slide 42 - Tekstslide

Verhaaleinde en verhaalbegin
 1. Begin: inleiding / midden in de gebeurtenissen / achteraf verteld (soms proloog: voorwoord)
 2. Einde: gesloten (al je vragen zijn beantwoord) / open (de afloop wordt niet verteld en je hebt niet op alle vragen antwoord gekregen) (soms epiloog: nawoord)

Slide 43 - Tekstslide

Aanpak SE Fictie
Je krijgt een kort verhaal te lezen, waarover je vragen moet beantwoorden. 
- Om dit goed te kunnen doen, moet je de behandelde begrippen kennen.
De vragen beantwoord je door zoveel mogelijk informatie uit het verhaal op te schrijven. Soms wel 15-20 zinnen per vraag!

Slide 44 - Tekstslide

Vervolg Aanpak
 • De vragen beantwoord je door zoveel mogelijk informatie uit het verhaal op te schrijven. Soms wel 15-20 zinnen per vraag!
 • Tijdens het lezen geef je in de kantlijn aan waar informatie staat die  je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:
- P: voor personages           - OP: open plek
- R: ruimte                                - FB: Flashback
- T: tijd                                        - S: Spanning enz. 

Slide 45 - Tekstslide

OPDRACHT HW MA 18 mei
 • Lees het verhaal 'Sukkel voor de liefde'
 • Zoek in het verhaal naar informatie over de hoofdpersoon en de bijpersonen
 • Noteer in de kantlijn waar je de informatie kunt vinden
 • Schrijf vervolgens alles op wat je maar kunt vertellen over deze personages (zie vraag 1 en 2).


Slide 46 - Tekstslide