Keizertijd: Vierkeizerjaar + Flavische dynastie

Het Romeinse Rijk


De keizers van Rome: Vierkeizerjaar + Flavische dynastie
Verplicht luisterfragmentje
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
LatijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Het Romeinse Rijk


De keizers van Rome: Vierkeizerjaar + Flavische dynastie
Verplicht luisterfragmentje

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel mannen zouden er tijdens het vierkeizerjaar aan de macht komen?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie neemt dus als laatste de macht?
A
Galba
B
Otho
C
Vitellius
D
Vespasianus

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vespasianus (69-79)
Militair
Man ven het volk
Sober & efficiënt
Sanering
Investeringen in relatie met senaat & het rijk
Natuurlijke dood! Maak dat mee! ;-)

Voor wie liever luistert i.p.v. leest
To do:
Onder Vespasianus begon de bouw van het 'Amphitheatrum Flavium', jullie allen bekend onder het 'Colosseum'. Neem een kijkje in het Colosseum op de volgende slide!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat stond er vroeger op de plaats van het Colosseum?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Onder wie raakte de bouw van Colosseum af?
A
Vespasianus
B
Titus
C
Domitianus

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie is Titus? (79-81)
Zoon Vespasianus
Goed veldheer, vnl. in het Oosten: inname Jeruzalem
Veel miserie tijdens zijn heerschappij (Nog een brand, uitbarsting Vesuvius, pest)
Natuurlijke dood door koortsaanval
Voor wie liever luistert i.p.v. leest

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:25
Domitianus (81-96)
 • Laatste keizer van de Flavische dynastie
 • Ook laatste keizer over wie Tacitus schrijft. 
Een werk van Tacitus?!
In zijn Historiae behandelde Tacitus de periode van het vierkeizerjaar tot het einde van de Flavische dynastie.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:34
Wie was er keizer tijdens zijn geboortejaar?
A
Tiberius
B
Caligula
C
Claudius
D
Nero

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

00:55
Keizers met problemen met de senaat komen wel vaker voor. Volgens welke wet voerden die keizers processen ?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

04:02
Positieve punten
 1. krachtdadig keizer
 2. bekwaam 
 3. kennis van zaken in administratie en financiën
 4. verbetering graan- en watertoevoer in Rome
 5. organisatie van provincies 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

04:37
Negatieve punten
 1. gedraagt zich als een echte despoot
 2. hij noemt zichzelf dominus et deus
 3. band met de senaat 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

04:45
Hoe noemen we in het Latijn de vrijgelatenen?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

10:12
Dacië
De uiteindelijke veroveraar van Dacië zal een volgende keizer zijn: Trajanus. Onder hem zal het rijk zijn grootste omvang krijgen.
Meer weten?
Nog even geduld!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

10:52
Wie is volgens de bronnen de eerste Christenvervolger?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Na de Flavische dynastie
Adoptiefkeizers = the five good emperors
 1. Nerva (96-98): senaat vs leger
 2. Trajanus (98-117)
 3. Hadrianus (117-138)
 4. Antoninus Pius (138-161)
 5. Marcus Aurelius (161-180) 
Verplicht luisterfragmentje

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe denk je dat de adoptiefkeizers het deden?
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Nerva
Karakter
Oud man (66) en kinderloos -> rust en betrouwbaarheid
Goede kantjes?
Herstelde het vertrouwen met de elite. 
Hoe? Nooit meer lex maiestatis-processen
Slechte kantjes?
Controle over het leger was niet zijn sterkste kant

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op munten kan je veel informatie terugvinden. Wat is de eerste titel die je leest? (Tip: van links naar rechts)
A
IMP(erator)
B
CO(n)S(ul)
C
TR(ibunicia) POT(estas)
D
P(ater) P(atriae)

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor zou de afkorting AUG staan?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vaak is Nerva consul geweest volgens deze munt?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een andere eretitel die keizers opnemen, is P M. Enig idee wat dat betekent?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Colonia Ulpia Trajana
= Xanten
Afkomst
Zuid Spaanse Italica: eerste keizer afkomstig van provincie!
Trajanus

Grootte omvang
Rijk onder Trajanus grootste omvang
Voor wie liever luistert i.p.v. leest

Slide 26 - Tekstslide

politiek
militair inspreken
Trajanus
Zuil van Trajanus
Het relaas van zijn campagne tegen de Daciërs, waardoor hij zo populair geworden was. Hij voegde niet alleen Roemenië toe aan het rijk, maar ook Jordanië, een stukje Saudi-Arabië en de provincia Mesopotamië. Het rijk kreeg zijn grootste omvang ooit.
Zuil van Trajanus
Bevat het stoffelijk overschot van deze optimus princeps.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hadrianus heeft enkele belangrijke monumenten opgericht. Antwoord met een foto!

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef 3 begrippen die je zijn bijgebleven.

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Heb je nog vragen, opmerkingen of weetjes... die je wil delen? Laat je gaan!

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies