2.1 Kijk en vergelijk!

§2.1 Kijk en vergelijk!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

§2.1 Kijk en vergelijk!

Slide 1 - Tekstslide

Planning

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
In deze les leer je:
 • waar je betrouwbare productinformatie vandaan haalt
 • hoe je prijzen vergelijkt
 • wat de betekenis is van keurmerken

Slide 3 - Tekstslide

Zoek een plaatje van een keurmerk wat jij kent

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

Keurmerk
Een keurmerk is een logo op een product waarmee de fabrikant aangeeft dat het product aan bepaalde eisen voldoet.
  

Je hebt keurmerken voor dierenwelzijn, milieu, elektronica en vervoer. 
Er zijn ook keurmerken die aangeven dat de partij waarmee je zaken doet betrouwbaar is.Slide 6 - Tekstslide

Welke keurmerken ken je van producten die je thuis gebruikt?

Slide 7 - Open vraag

ACM
ACM betekent Autoriteit Consument & Markt.

Dit is een overheidsinstelling die erop toeziet dat consumentenbelangen worden beschermd en dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren.

Slide 8 - Tekstslide

Consumentenorganisaties
Zij komen op voor de belangen van consumenten.
Dat doen ze door:
 • onpartijdige productinformatie te geven
 • informatie te geven over de rechten en plichten van consumenten
 • acties te voeren bij fabrikanten of bij de overheid om de belangen van consumenten te beschermen

Slide 9 - Tekstslide

Bekijk de logo’s.
Wat zijn dit voor organisaties? Vertel bij elke organisatie wat zij doen.

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Video

Geef een eigen omschrijving van het begrip consumentenorganisatie

Slide 12 - Open vraag

Maak een lijstje met punten waarop je de verschillen tussen verschillende merken chips kan onderzoeken.

Slide 13 - Woordweb

Vergelijkend warenonderzoek
Consumentenorganisaties doen regelmatig onafhankelijk onderzoek waarbij ze gelijksoortige producten van verschillende merken met elkaar vergelijken.
Dat heet een vergelijkend warenonderzoek.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Welke chips is het beste wat betreft prijs/kwaliteit?

Slide 16 - Open vraag

Vergelijkingssites
Je kunt ook kijken op vergelijkingssites.
Het is lastig om te beoordelen of deze sites betrouwbaar zijn.
Want er zijn commerciële vergelijkingssites
die betaald worden door producenten om hun producten of diensten zo hoog mogelijk te laten eindigen in de vergelijking.

Slide 17 - Tekstslide

1

Slide 18 - Video

00:05
Vertaal consumer power in het NL

Slide 19 - Open vraag

Consumer power
Door gezamenlijk op te treden, heb je met een grote groep consumenten meer invloed op producenten, zodat die rekening gaan houden met de wensen en behoeften van de consument.

Slide 20 - Tekstslide

§2.1 Rekenen

Slide 21 - Tekstslide

Een prijsverschil in procenten berekenen
1. Reken het prijsverschil in euro’s uit.
2. Deel het prijsverschil door de prijs waarmee je het vergelijkt.
3. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en zet er het %-teken achter.


Slide 22 - Tekstslide

Reken afspraken
 • Altijd een berekening noteren
 • Het eindantwoord onderstrepen
 • De eenheid bij het antwoord vermelden
 • Geldbedragen afronden op 2 decimalen
 • Percentages afronden op 1 decimaal

Slide 23 - Tekstslide

Een Peugeot scooter kost € 2.129.
Een Kymco scooter kost € 1.749.
Hoeveel procent is de Peugeot duurder dan de Kymco?

Slide 24 - Open vraag

Aan de slag


2.1 Kijk en vergelijk! - portaal
Rekenmodule 2.1 - portaal

Slide 25 - Tekstslide