Unit 3 India lesson 1 and 2 3kb

Welcome 3k
Start unit 3 - India 
What do you know about India?
 • Future
 • Lesson 1 and 2 
 • Quizlet 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Welcome 3k
Start unit 3 - India 
What do you know about India?
 • Future
 • Lesson 1 and 2 
 • Quizlet 

Slide 1 - Tekstslide

India

Slide 2 - Woordweb

1

Slide 3 - Video

00:32
Wat is de voertaal in India?

Slide 4 - Open vraag

1

Slide 5 - Video

01:03
Hoe lang deden ze over de bouw van de Taj mahal?

Slide 6 - Open vraag

1

Slide 7 - Video

00:00
Welk antwoord over India is juist?
A
India is het eerste land met een wc zoals we die nu kennen.
B
Indiase mensen hebben knopen uitgevonden.
C
India heeft beroemde spellen zoals schaken uitgevonden.
D
Alle drie zijn correct.

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Grammar time:

Slide 10 - Tekstslide

The future
Je gebruikt will: 
 • Voor feiten in de toekomst.
 • Om te voorspellen wat er zal gaan gebeuren.
 • Om aan te bieden iets te doen. 

 • Will+ hele werkwoord (afkorting = 'll)
- She will arrive around ten o'clock.      She'll arrive around ten o'clock. 
- According to the weather forecast, It will rain all day tomorrow. 

Slide 11 - Tekstslide

Ontkenning - will not
Bij ontkennende zinnen gebruik je won't. 

Won't + hele werkwoord

- He won't pass this test. He didn't even study for it. 
- We won't ask you again, don't worry. 

Slide 12 - Tekstslide

Vragen
Bij vragen komt will vooraan de zin: 
-Will you help me?
-Will he be at home later? 

Let op! 
Bij I / we gebruik je in vraagzinnen shall.
-Shall I help you?
-Shall we go to the cinema? 

Slide 13 - Tekstslide

He ............. be working that week. He'll be on vacation.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 14 - Quizvraag

Sarah..................help us. She is so kind.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 15 - Quizvraag

They ...........help us. They are too busy.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 16 - Quizvraag

Tommy ...... come over tonight. Do we have snacks?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 17 - Quizvraag

....... I help you with your homework?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 18 - Quizvraag

........... they be on time?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 19 - Quizvraag

Unit 3
 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Study the words (3.2)
Quizlet / wordtrainer/book
online blijven tot je het af hebt!

Slide 20 - Tekstslide