Paragraaf 3.2 Part 3

WELCOME!
Welcome 3ZW5
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

WELCOME!
Welcome 3ZW5

Slide 1 - Tekstslide

What are we going to do?
  • Homework
  • Grammar will/won't shall 
  • Individual work

Slide 2 - Tekstslide

Goals
- I know how to use will/won't or shall.

Slide 3 - Tekstslide

Homework
  • Paragraaf 3.2 Opdracht 1 t/m 4

Slide 4 - Tekstslide

Grammar time:

Slide 5 - Tekstslide

The future
Je gebruikt will: 
  • Voor feiten in de toekomst.
  • Om te voorspellen wat er zal gaan gebeuren.
  • Om aan te bieden iets te doen. 

  • Will+ hele werkwoord (afkorting = 'll)
- She will arrive around ten o'clock.      She'll arrive around ten o'clock. 
- According to the weather forecast, It will rain all day tomorrow. 

Slide 6 - Tekstslide

Ontkenning - will not
Bij ontkennende zinnen gebruik je won't. 

Won't + hele werkwoord

- He won't pass this test. He didn't even study for it. 
- We won't ask you again, don't worry. 

Slide 7 - Tekstslide

Vragen
Bij vragen komt will vooraan de zin: 
-Will you help me?
-Will he be at home later? 

Let op! 
Bij I / we gebruik je in vraagzinnen shall.
-Shall I help you?
-Shall we go to the cinema? 

Slide 8 - Tekstslide

He ............. be working that week. He'll be on vacation.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 9 - Quizvraag

They ...........help us. They are too busy.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 10 - Quizvraag

Sarah..................help us. She is so kind.
A
will
B
won't
C
shall

Slide 11 - Quizvraag

Tommy ...... come over tonight. Do we have snacks?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 12 - Quizvraag

....... I help you with your homework?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 13 - Quizvraag

........... they be on time?
A
will
B
won't
C
shall

Slide 14 - Quizvraag

Unit 3
Paragraaf 3.2 Opdracht 1 t/m 7

Slide 15 - Tekstslide