Tekstsoorten

Nederlands les 2
Bouwstenen - 2F - 01 Tekstsoorten
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Nederlands les 2
Bouwstenen - 2F - 01 Tekstsoorten

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag:
 • Les 1: bouwsteen tekstsoorten (tekstsoort, tekstdoel, leesstrategie)
 • Les 2: werkwoordspelling

Slide 2 - Tekstslide

Wat voor teksten lees je wel eens?

Slide 3 - Woordweb

Tekstsoorten
 • Informatieve teksten
 • Betogende teksten
 • Instruerende teksten 
 • Amuserende tekstenSlide 4 - Tekstslide

Informatieve tekst
 • Neutraal geschreven
 • Geeft informatie
 • Feiten en onderzoek
 • Tekstdoel: informeren

Slide 5 - Tekstslide

Betogende tekst
 • Geeft een mening
 • Onderbouwing met argumenten
 • Reclameteksten, opiniestukken, recensies
 • Tekstdoel: overtuigen

Slide 6 - Tekstslide

Instructieve tekst
 • Uitleg hoe je iets (goed) moet doen
 • Recepten, handleidingen
 • Tekstdoel: instrueren

Slide 7 - Tekstslide

Amuserende/
Verhalende tekst


 • Voor ontspanning
 • Strips, romans, verhalen, gedichten
 • Tekstdoel: amuseren

Slide 8 - Tekstslide

Tekstdoelen
 • Informeren -- informatieve tekst
 • Overtuigen -- betogende tekst
 • Instrueren -- instructieve tekst
 • Amuseren -- amuserende/verhalende tekst

Slide 9 - Tekstslide

Het weerbericht is...
A
een informerende tekst
B
een overtuigende tekst
C
een amuserende tekst
D
een instruerende tekst

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

Wat is het doel van het filmpje?
A
Informeren
B
Amuseren
C
Instrueren
D
Overtuigen

Slide 12 - Quizvraag

Wat is het doel van deze tekst?
A
informeren
B
overtuigen
C
amuseren
D
instrueren

Slide 14 - Quizvraag

Lees- en luisterstrategieën
 1. Verkennend lezen of luisteren
 2. Globaal lezen of luisteren
 3. Gericht lezen of luisteren
 4. Intensief lezen of luisteren


Slide 15 - Tekstslide

1. Verkennend lezen
 • Je wilt weten om wat voor tekstsoort het gaat en wat het tekstdoel is.
 • Kijk naar titel, tussenkopjes en illustraties.Slide 16 - Tekstslide

2. Globaal lezen
 • Bepalen wat het belangrijkste is.
 • Grote lijn, hoofdzaken.
 • Eerste zin van elke alinea.

Slide 17 - Tekstslide

3. Gericht lezen
 • Antwoord zoeken op een vraag.
 • Letten op bepaalde woorden en namen.

Slide 18 - Tekstslide

4. Intensief lezen
 • Leren voor een toets.
 • Alle informatie is belangrijk!

Slide 19 - Tekstslide

Als je gaat leren voor een toets, op welke manier lees je dan?
A
Verkennend
B
Globaal
C
Gericht
D
Intensief

Slide 20 - Quizvraag

Aan de slag met Taalblokken!
 Bouwstenen 2F - 01 Tekstsoorten
Voorbeeld en theorie + Lezen en luisteren

Slide 21 - Tekstslide

Nederlands les 3:
Bouwstenen - 2F - 01 Tekstsoorten

Slide 22 - Tekstslide

Vandaag:
 • Les 1: bouwsteen tekstsoorten (schrijfdoel, spreken/gesprekken voeren)
 • Les 2: werkwoordspelling

Slide 23 - Tekstslide

Tekstdoelen en tekstsoorten
 • Informeren -- informatieve tekst
 • Overtuigen -- betogende tekst
 • Instrueren -- instructieve tekst
 • Amuseren -- amuserende tekst

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht teksten
timer
7:00

Slide 25 - Tekstslide

Aan de slag met Taalblokken!

Bouwstenen 2F - 01 Tekstsoorten
Schrijven
Spreken/Gesprekken voeren

Slide 26 - Tekstslide

Nederlands les 4:
Bouwstenen - 2F - 01 Tekstsoorten

Slide 27 - Tekstslide

Vandaag:
 • Les 1: bouwsteen tekstsoorten (schrijfdoel, spreken/gesprekken voeren) --> laatste les!
 • Controle: wie heeft wat af?
 • Zelfstandig aan het werk!
 • Les 2: werkwoordspelling

Slide 28 - Tekstslide

Controle - Wat is er af?
Taalblokken Bouwstenen 2F - 01 Tekstsoorten:
Voorbeeld en theorie
Lezen en luisteren

Slide 29 - Tekstslide

Tekstsoorten:

Informerende tekst 
Overtuigende tekst
Instruerende tekst
Amuserende tekst

Tekstdoelen:

Informeren
Overtuigen
Instrueren
Amuseren

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Oefenen in de klas: spreken en gesprekken
 • In tweetallen
 • 10 minuten
 • Voer een overtuigend gesprek
 • Onderwerp: Waarom moet je juist wel of juist niet meedoen aan Expeditie Robinson.
 • Geef minimaal 4 redenen en schrijf deze op!
timer
10:00

Slide 32 - Tekstslide

Aan de slag met Taalblokken!
Bouwstenen 2F - 01 Tekstsoorten
Voorbeeld en theorie + Lezen en luisteren
Schrijven
Tussentoets

Slide 33 - Tekstslide