Aandrijvingskrachten, snelheid en andere krachten

TRANSPORT
Aandrijvingskrachten, snelheid 
en andere krachten die inwerken op transportmiddelen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

TRANSPORT
Aandrijvingskrachten, snelheid 
en andere krachten die inwerken op transportmiddelen

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud 
  • Herhaling soorten aandrijvingen en snelheid 
  • Andere krachten die inwerken op transportmiddelen 
  • Oefening werkboek
  • Afspraak toets  

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn aandrijvingskrachten? 

Slide 3 - Tekstslide

Soorten aandrijvingskrachten 

Slide 4 - Tekstslide

Soorten aandrijvingskrachten 
Aandrijving 
Element 
Spierkracht 
mens
dier  
Natuurlijke 
wind  

lucht 

water
Stoommachine 
Motor 
Elektrisch 

Brandstof 

Slide 5 - Tekstslide

Snelheid
Snelheid is een verhouding tussen afstand en tijd  


                              Grootheid 
                                   Symbool 
                Afstand of afgelegde weg 
                                       s
                           is in meter ( m) 
                                    tijd 
                                       t

                          is in seconde (s) 
                                  snelheid 
                                         
                    is in meter per seconde (m/s) 

                                    v = s / t 

Slide 6 - Tekstslide

Snelheid 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Werken er andere krachten op tranportmiddelen? 
Werken er andere krachten op transportmiddelen? Welke? 

Slide 9 - Tekstslide

Weerstandkrachten (= wrijvingskrachten): 
  = afremmende kracht en is afhankelijk van het medium (lucht, water en/of land) 

1. Luchtweerstand: 
bv. fietsen tegen de wind 

Hoe verkleinen? Door vorm! 
Stroomlijn bv. gestroomlijnde automodellen  


Slide 10 - Tekstslide

Weerstandkrachten (=wrijvingskrachten): 
  = afremmende kracht en is afhankelijk van het medium (lucht, water en/of land) 

2. Rolweerstand (rolwrijving) 
bv. rijden door zand of sneeuw 

Hoe verkleinen?
Wegoppervlak en banden! 
Gladde en harde weg
opgepompte banden, 
dikte en profiel banden 

Slide 11 - Tekstslide

Zwaartekracht 
= heeft te maken met 'gewicht' of massa 
Hoe zwaarder iets is, hoe meer het naar de aarde wordt toegetrokken
bv. fietsen uit lichter materiaal 

hoe lichter fiets, hoe minder zwaartekracht en hoe makkelijker hij vooruitgaat

Slide 12 - Tekstslide

Opwaartse kracht en lift 
bv. een bal vol lucht onder water duwen 
 Hoe groter bal, hoe meer kracht nodig 

Tegendruk water = opwaartse kracht 
schip dat drijft, hoe groter schip hoe meer opwaartse kracht 


Tegendruk lucht = opwaartse kracht of lift 
bij vleugels vliegtuig: verschil in luchtdruk 
= hoge druk onder vleugel zorgt voor lift 

Slide 13 - Tekstslide

Andere krachten die inwerken op transportmiddelen 

Opdracht 5 pagina 18
Groene kader pagina 20: alles samengevat 

Slide 14 - Tekstslide

Andere krachten die inwerken op transportmiddelen 
Opdracht 8 pagina 22 
(Opdracht 9 pagina 23)
Opzoekwerkboek pagina 103 -104

Slide 15 - Tekstslide

Toets volgende week 
soorten aandrijvingen: toepassen 
snelheid 
andere krachten kunnen benoemen en begrijpen

Slide 16 - Tekstslide

GROEPSOPDRACHT 
Ontwerpen en maken zelfrijdende auto 

Slide 17 - Tekstslide