8.4 Veranderingen in ecosystemen 4H 2122

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 8.4 Veranderingen in ecosystemen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 8.4 Veranderingen in ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 8
8.1 Energiestromen
8.2 Koolstofkringloop
8.3 Stikstofkringloop
8.4 Veranderende ecosystemen
8.5 Duurzaamheid

Slide 2 - Tekstslide

Doel 8.4

  • Je leert dat er in ecosystemen voortdurend veranderingen plaatsvinden door (a)biotische factoren en menselijk ingrijpen
Slide 3 - Tekstslide

Veranderingen door
  • abiotische factoren
  • biotische factoren (intraspecifieke concurrentie, voedsel, roofdieren)Slide 4 - Tekstslide

Hoe tel je een populatie?
  • schatten
  • tellen
  • steekproef
  • vangst/ terugvangst methodeSlide 5 - Tekstslide

Vangst/ terugvangst methode
1.  Je vangt konijnen (bijvoorbeeld 20)
2. Je merkt de gevangen konijnen en laat ze weer los
3. Je vangt wéér konijnen
4. Een deel van de gevangen konijnen blijkt gemerkt
Totaal aantal konijnen = aantal gevangen + gemerkte konijnen vangst 1 * gevangen konijnen vangst 2/gemerkte konijnen vangst 2

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
Stel: we gooien de school plat en halen alle bouw materialen weg. Er blijft een lege vlakte over.Slide 7 - Tekstslide

Opdracht
Wat gebeurt er dan?
Welke soorten vestigen zich als eerste? En dan? En dan?
Kun je iets zeggen over de tolerantiegrenzen van die soorten mbt abiotische factoren?
Hoe ontwikkelt de biodiversiteit zich?
Hoe ontwikkelen de abiotische factoren zich?
Hoe ontwikkelt de biomassa zich?
Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Successie
Primaire successie: er is kale grond en er komen organismen

Secundaire successie: er is een verstoring (brand of zo) en het ecosysteem herstelt zich
Slide 10 - Tekstslide

Doel 8.4
  • Je hebt geleerd dat er in ecosystemen voortdurend veranderingen plaatsvinden door (a)biotische factoren en menselijk ingrijpen


Slide 11 - Tekstslide

Begrippen 8.4
intraspecifieke concurrentie, fytoplankton, zooplankton, vangst-terugvangstmethode, successie, primaire successie, pionierplanten, climaxstadium, secundaire successie

Slide 12 - Tekstslide

HUISWERK
In de online methode.
Maak de opdrachten van
8.4 Leerroute B

Slide 13 - Tekstslide