Th. 8 Les 4: Successie

Populaties en successie
§8.4 Veranderingen in ecosysteem
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Populaties en successie
§8.4 Veranderingen in ecosysteem

Slide 1 - Tekstslide

Populatiegrootte
Grootte van een populatie varieert. 
Afname door:
- sterfte en emigratie
Toename door:
- geboorte en immigratie.

Factoren die invloed hebben op populatiegrootte kunnen:
  • dichtheidsafhankelijk zijn (zoals concurrentie: zowel inter- als intraspecifiek)
  • of onafhankelijk zijn (bijv. overstroming).

Slide 2 - Tekstslide

Populatiegrootte
Echter het bepalen van de populatiegrootte is een uitdaging: alle individuen tellen is vaak geen optie.

  • tellen (van broedparen bijvoorbeeld)
  • steekproef nemen (klein gebied tellen)
  • Schatten
  • Vangen, merken, terugvangen.


Slide 3 - Tekstslide

Vangst - terugvangst methode

Slide 4 - Tekstslide

Vangst - terugvangst methode

Slide 5 - Tekstslide

Vangst - terugvangst methode

Slide 6 - Tekstslide

Vangst - terugvangst methode

Verhoudingstabel:
8 * 9 / 2 = 36
Let op: boek gebruikt andere manier.
Werkt ook: 8 / 2 * 9 = 36

Slide 7 - Tekstslide

Nu jullie. Hoe groot is de populatie?
Stel ik vang 35 vissen. Al deze 35 worden gemerkt en uitgezet. Daarna vang ik 31 vissen waarvan er 7 gemerkt zijn.

Populatie = 2e vangst * 1e vangst / gemerkte 2e vangst

Slide 8 - Open vraag

Stel dat de vissen die ik de eerste keer gevangen en gemerkt had zijn door de vangst vermoeid geraakt. Hierdoor zijn een aantal gemerkten makkelijker ten prooi gevallen aan roofdieren.

Wat is hierdoor het effect op mijn schatting van de populatiegrootte geweest?
A
Vang meer gemerkten dan normaal, populatiegrootte te hoog geschat
B
Vang minder gemerkten dan normaal, populatiegrootte te hoog geschat
C
Vang meer gemerkten dan normaal, populatiegrootte te laag geschat
D
Vang minder gemerkten dan normaal, populatiegrootte te laag geschat

Slide 9 - Quizvraag

Veranderingen in ecosystemen
Ecosystemen ontwikkelen.
Beperkende factoren.

Abiotische factoren: 
temperatuur / bodem / neerslag / licht
Biotische factoren:
  • populatiegrootte
  • exoten

Slide 10 - Tekstslide

Pioniersecosysteem
Op zandvlakte wisselen abiotische factoren sterk. Weinig soorten kunnen dit tolereren. 

Pioniersvegetatie heeft grote tolerantie. 

Vervolgens dempen zij de veranderende abiotische factoren.

Hoe zie je dit terug in de tolerantiecurve?

Slide 11 - Tekstslide

Pioniersecosysteem
 Gevolg: gebied valt binnen tolerantiegrenzen van steeds meer soorten. Verschillend aantal soorten neemt toe.

Vervolgens:
  • planteneters hebben meer te eten, vestigen zich.
  • predatoren komen af op de prooien die zich vestigen.

Slide 12 - Tekstslide

Successie
Dit proces (successie) gaat door totdat een stabiel (blijvend) ecosysteem ontstaat: climaxecosysteem.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link