extra oefening les 8

Welke vormen kunnen ablativus zijn:
rosa-mihi-bella-domino
A
rosa en mihi
B
mihi en bella
C
alleen domino
D
rosa en domino
1 / 13
volgende
Slide 1: Quizvraag
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Welke vormen kunnen ablativus zijn:
rosa-mihi-bella-domino
A
rosa en mihi
B
mihi en bella
C
alleen domino
D
rosa en domino

Slide 1 - Quizvraag

Welke vormen kunnen ablativus zijn:
rosas-vobis-eos-bellis
A
vobis en bellis
B
eos en bellis
C
rosas en eos
D
rosas en vobis

Slide 2 - Quizvraag

Welke vormen kunnen ablativus zijn:
portae-te-doni-urbes
A
portae en doni
B
doni en urbes
C
alleen te
D
te en doni

Slide 3 - Quizvraag

Rechts zie je woordgroepen 'voorzetsel + zelfs.nmw.' in het Latijn.  Sleep de juiste woordgroep naar de zinnen die rechts staan.
Troiani ...... spectant
Graeci equum...... reliquerunt.
Troiani ...... cucurrerunt.
de muris
 ex Troia
in ora

Slide 4 - Sleepvraag

Rechts zie je woordgroepen 'voorzetsel + zelfs.nmw.' in het Latijn.  Sleep de juiste woordgroep naar de zinnen die rechts staan.
Graeci...... navigant
Ligneus equus...... stat.
Laocoon ... venit
cum filiis
ab ora
pro Troia

Slide 5 - Sleepvraag

Rechts zie je woordgroepen 'voorzetsel + zelfs.nmw.' in het Latijn.  Sleep de juiste woordgroep naar de zinnen die rechts staan.
Graeci...... cucurrerunt
Insula Tenedos ...... est.
Equus... stat.
prope Troiam
ante muros
ad portas

Slide 6 - Sleepvraag

Welke vorm moet in de volgende zinnen worden aangevuld?


Let goed op of het hier gaat om in + acc of in+abl.

Slide 7 - Tekstslide

Troiani in .... stant.
A
muros
B
muris

Slide 8 - Quizvraag

Graeci in .... venerunt.
A
Troiam
B
Troia

Slide 9 - Quizvraag

Thisbe in .... fugit.
A
aram
B
ara

Slide 10 - Quizvraag

Iupiter in .... habitat.
A
Olympum
B
Olympo

Slide 11 - Quizvraag

Troiani tela in .... mittunt.
A
Graecos
B
Graecis

Slide 12 - Quizvraag

Puella amicam in .... exspectavit.
A
templum
B
templo

Slide 13 - Quizvraag