3.6 cirkelbewegingen

Deze les
Planning
- Terugblik 3.5
- Uitleg 3.6
Leerdoelen:
- Rekenen met baansnelheid. 
- Rekenen met en het begrijpen van de middelpuntzoekende kracht
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Deze les
Planning
- Terugblik 3.5
- Uitleg 3.6
Leerdoelen:
- Rekenen met baansnelheid. 
- Rekenen met en het begrijpen van de middelpuntzoekende kracht

Slide 1 - Tekstslide

Baansnelheid
De snelheid waarmee iets de cirkelbeweging maakt heet de baansnelheid (v).

De baansnelheid is constant even groot. Hij verandert alleen steeds van richting. 

Slide 2 - Tekstslide

Eenparige cirkelbeweging.
Een cirkelbeweging waarbij de baansnelheid constant is noem je een eenparige cirkelbeweging. Hiervoor geldt;
v=T2πr
v = baansnelheid in meter per seconde (m/s)
r = de straal van de cirkelbaan in meter (m)
T = omlooptijd in seconde (s)

Slide 3 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht.
  • Kracht gericht naar het middelpunt (waar je omheen draait).
  • De middelpuntzoekende kracht is de nettokracht!
  • Dat betekent dat de middelpuntzoekende kracht "geleverd" wordt door een andere kracht!
  • Voorbeeld: 
  • Wrijvingkracht levert  middelpuntzoekende kracht in  bocht
  • Normaalkracht levert middelpuntzoekende kracht in een achtbaan.
  • Spankracht levert middelpuntzoekende steen aan touw

Slide 4 - Tekstslide

Fmpz

Slide 5 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
Fmpz=rmv2
FMPZ=FNETTO

Slide 6 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht               is de middelpuntzoekende kracht in N.
- m is massa in kg
- v is snelheid in m/s
- r is straal van de baan in m
Fmpz=rmv2
Fmpz

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide