Faseovergangen

Hoe kan je zuivere stoffen en mengsels van elkaar onderscheiden?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoe kan je zuivere stoffen en mengsels van elkaar onderscheiden?

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een zuivere stof?
A
Een stof die bestaat uit één soort deeltje.
B
Een stof die bestaat uit twee soorten deeltjes.
C
Een stof die bestaat uit stoffen
D
Een stof die bestaat uit niks

Slide 2 - Quizvraag

Wat is een mengsel?
A
Een stof die bestaat uit één soort deeltje.
B
Een stof die bestaat uit stoffen.
C
Een stof die uit niks bestaat.
D
Een stof die bestaat uit meerder soorten deeltjes.

Slide 3 - Quizvraag

Wat wordt er hier voorgesteld?
A
Een model
B
Een deeltjesmodel
C
Deeltjes
D
Modellen

Slide 4 - Quizvraag

Suikerwater
Zoutwater
Leidingwater
Gedestilleerd water
Bruine vlek
Witte vlek
Geen vlek
Witte kringen

Slide 5 - Sleepvraag

Is mineraalwater een
zuivere stof of een mengsel?

Slide 6 - Woordweb

Welke van de twee afbeeldingen is het deeltjesmodel voor mineraalwater?

Slide 7 - Poll

Wat zijn aggregatietoestanden?
Bekijk de animatie

Slide 8 - Tekstslide

Vaste stof
Vloeistof
Gas

Slide 9 - Sleepvraag

Wat gebeurt er met de deeltjes van een gas als je een gas samendrukt.
A
De afstand tussen de deeltjes wordt kleiner.
B
De afstand tussen de deeltjes wordt groter.
C
De deeltjes worden groter.
D
Er zijn meer deeltjes.

Slide 10 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de deeltjes van een vloeistof als je een vloeistof samendrukt.
A
De afstand tussen de deeltjes blijft even groot.
B
De afstand tussen de deeltjes wordt groter.
C
De deeltjes worden groter.
D
Er zijn meer deeltjes.

Slide 11 - Quizvraag

Welke aggregatietoestand heeft Lipton Ice Tea?
A
Gas
B
Vaste stof
C
Vloeistof
D
Geen

Slide 12 - Quizvraag

Rangschik de aggregatietoestanden van veel naar weinig bewegelijkheid.
Deeltjes bewegen snel.
Deeltjes bewegen tamelijk snel.
Deeltjes trillen ter plaatse.
Vast
Vloeibaar
Gas

Slide 13 - Sleepvraag

Rangschik de aggregatietoestanden van veel naar weinig afstand tussen de deeltjes.
Veel afstand tussen deeltjes.
Er is afstand tussen deeltjes.
Er is heel weinig afstand tussen deeltjes.
Vast
Vloeibaar
Gas

Slide 14 - Sleepvraag

Welke aggregatietoestand heeft Helium?
A
Vloeistof
B
Gas
C
Vaste stof

Slide 15 - Quizvraag

Welke aggregatietoestand heeft een banaan?
A
B
Vloeistof
C
Gas
D
Vaste stof

Slide 16 - Quizvraag